ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση πωλήσεων, μείωση ζημιών για τον όμιλο Φουρλή

Αύξηση πωλήσεων, μείωση ζημιών για τον όμιλο Φουρλή

Με αύξηση των πωλήσεων και μείωση των καθαρών ζημιών έκλεισε το α΄ τρίμηνο του 2018 για τον όμιλο Φουρλή με την ενίσχυση του τζίρου να προέρχεται, μάλιστα, σε σημαντικό βαθμό από την ελληνική αγορά. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι οι πωλήσεις του ομίλου ενισχύθηκαν τόσο στην κατηγορία των ειδών οικιακού εξοπλισμού όσο και σε αυτή των αθλητικών ειδών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε χθες ο όμιλος, οι πωλήσεις του κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018 διαμορφώθηκαν σε 96,2 εκατ. ευρώ έναντι 89,1 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2017, καταγράφοντας αύξηση 8%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 3,6 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 28,1%, ενώ οι ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας υποχώρησαν σε 2,3 εκατ. ευρώ από 3,3 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2017. Ο καθαρός δανεισμός στο τέλος του πρώτου τριμήνου ανερχόταν σε 122 εκατ. ευρώ έναντι 107,8 εκατ. ευρώ στο σύνολο του 2017.

Συγκεκριμένα, στην κατηγορία της λιανικής πώλησης εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ), οι πωλήσεις ανήλθαν σε 61,9 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2018, αυξημένες κατά 8,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2017. Στην ελληνική αγορά, ειδικότερα, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 6,2%, ενώ στις υπόλοιπες αγορές που δραστηριοποιείται ο όμιλος με το σήμα ΙΚΕΑ οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 12,7%. Στην κατηγορία των αθλητικών ειδών (Intersport) οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 7,1%, στα 34,3 εκατ. ευρώ, με την αύξηση να αποδίδεται κυρίως στη δραστηριότητα στην ελληνική αγορά, όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 16,2%.

Το πλάνο του ομίλου περιλαμβάνει την επέκταση του δικτύου της Intersport με 51 ακόμη καταστήματα έως το 2020 εκ των οποίων 5 στην Ελλάδα, 1 στην Κύπρο, 3 στη Βουλγαρία, 11 στη Ρουμανία και 31 στην Τουρκία. Σήμερα, ο όμιλος λειτουργεί 114 καταστήματα Intersport στις παραπάνω αγορές. Επίσης, στους στόχους είναι η αύξηση των καταστημάτων με το σήμα The Athlete’s foot από 14 που είναι σήμερα σε Ελλάδα και Τουρκία σε 40 μέσα στα επόμενα 3-5 χρόνια.