ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενδιαφέρον για το «Ερρίκος Ντυνάν» από την Ευρωκλινική

Ενδιαφέρον για το «Ερρίκος Ντυνάν» από την Ευρωκλινική

Πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία του «Ερρίκος Ντυνάν» έχουν από χθες πάνω από είκοσι υποψήφιοι επενδυτές, οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την εξαγορά της εταιρείας Ημιθέα, στην οποία ανήκει το «Ερρίκος Ντυνάν».

Μεταξύ αυτών, ο όμιλος Ευρωκλινικής, το ενδιαφέρον του οποίου για τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό επιβεβαίωσε, χθες, ο διευθύνων σύμβουλος της Ευρωκλινικής κ. Αντώνης Βουκλαρής στο περιθώριο εκδήλωσης για τα είκοσι χρόνια του ομίλου, στο πλαίσιο της οποίας ανακοινώθηκε η πρωτοβουλία για την κάλυψη των προληπτικών και διαγνωστικών εξετάσεων σε παιδιά που στηρίζουν στις δομές τους τρεις από τους μεγαλύτερους οργανισμούς φροντίδας παιδιού στη χώρα.

Σύμφωνα με τον κ. Βουκλαρή, η εξαγορά του «Ερρίκος Ντυνάν» μπορεί να δημιουργήσει τις αναγκαίες συνέργειες για τον όμιλο της Ευρωκλινικής και απαντά στην τάση ισχυροποίησης των εγχώριων παικτών, που επιδιώκουν να ενισχύσουν τη θέση τους στο νέο περιβάλλον που δημιουργεί η συγκέντρωση του κλάδου. Αν και ο ίδιος απέφυγε να απαντήσει, εκτιμήσεις της αγοράς προεξοφλούν ότι λόγω και του ισχυρού ανταγωνισμού που υπάρχει στον κλάδο, για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών θα δημιουργηθούν συμμαχίες.

Ο όμιλος της Ευρωκλινικής διαθέτει δύο κλινικές, την Ευρωκλινική Αθηνών και την Ευρωκλινική Παίδων. Με βάση τα αποτελέσματα του 2017 τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), βελτιώθηκαν στα 3,26 εκατ. ευρώ από 1,32 εκατ. ευρώ το 2016. Βελτίωση παρουσίασαν και τα αποτελέσματα μετά από φόρους, περιορίζοντας στο τέλος της προηγούμενης οικονομικής χρήσης τις ζημίες στα 0,66 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,54 εκατ. ευρώ το 2016. Οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου διατηρήθηκαν στα επίπεδα του 2016 και διαμορφώθηκαν στα 40,20 εκατ. ευρώ.

Τη διαδικασία πώλησης του «Ερρίκος Ντυνάν» έχει ανοίξει η Τράπεζα Πειραιώς με σύμβουλο πώλησης την PWC και σύμφωνα με τον σχεδιασμό στόχος είναι οι προσφορές από τους υποψήφιους επενδυτές να κατατεθούν περί τα τέλη Ιουλίου.

Να σημειωθεί ότι η λίστα των ενδιαφερομένων, που έχουν από χθες πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία του «Ερρίκος Ντυνάν» αριθμεί περί τους 20 ενδιαφερόμενους επενδυτές ή παρόχους υπηρεσιών υγείας, μεταξύ των οποίων το Ιατρικό Αθηνών, το CVC Capital Partners, αλλά και το επενδυτικό fund Farallon, που έχει τοποθετηθεί πρόσφατα στη Euromedica.

Με βάση τα αποτελέσματα του 2017, ο κύκλος εργασιών του «Ερρίκος Ντυνάν» ανήλθε στα 43,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 16% έναντι του 2016 και το έξοδο από το rebate & clawback υπολογίστηκε στα 7,5 εκατ. ευρώ. Παρά την αύξηση του κύκλου εργασιών, το 2017 κατεγράφη αρνητικό EBITDA 6,9 εκατ. ευρώ (βελτιωμένο κατά 28% σε σύγκριση με το 2016), με συνέπεια οι ζημίες μετά από φόρους να περιοριστούν κατά 20% και να διαμορφωθούν στα 13,5 εκατ. ευρώ.