ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Απαλλάσσονται από πρόστιμο 3 εκατ. στο «Ντυνάν» Μαρτίνης και Χλαμπουτάκης

Απαλλάσσονται από πρόστιμο 3 εκατ. στο «Ντυνάν» Μαρτίνης και Χλαμπουτάκης

Η διοίκηση, και όχι οι διοικούντες Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, ευθύνεται για τη μη εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων των Νομικών Προσώπων σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που απάλλαξε από πρόστιμο περίπου 3 εκατ. ευρώ τους πρώην διοικούντες το «Ερρίκος Ντυνάν» Γεώργιο Χλαμπουτάκη και Ανδρέα Μαρτίνη. «Δεν επιτρέπεται η λήψη των ως άνω μέτρων σε βάρος φυσικών προσώπων εντεταλμένων στη διοίκηση, διαχείριση ή εκπροσώπηση νομικών οντοτήτων για μη απόδοση παρακρατούμενων φόρων, όταν για αυτούς τους παρακρατούμενους φόρους και αποδοτέους κατά τη διάρκεια της θητείας τους φόρους, ήταν ανεκτή από τον νομοθέτη η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης απόδοσης αυτών, πράγμα που συνέβη και εν προκειμένω, όπως συνάγεται από το γεγονός ότι δυνάμει των ειδικών νομοθετικών ρυθμίσεων, είχε ανασταλεί η συμφωνία με διάταξη λήψης ασφαλιστικών μέτρων, όπως είναι και τα επίδικα (σ.σ.: ασφαλιστικά μέτρα) προς εξασφάλιση της ικανοποίησης των αξιώσεων κάθε πιστωτή και από οποιαδήποτε αιτία, μεταξύ των οποίων και των αξιώσεων του Δημοσίου από μη καταβολή των επίμαχων φόρων», αναφέρει χαρακτηριστικά η απόφαση (1769/2018) του Β΄ τμήματος του ΣτΕ (πρόεδρος Μαίρη Σαρπ).

Στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο προσέφυγε ο πρώην αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Γιώργος Χλαμπουτάκης ο οποίος διετέλεσε 113 μέρες άμισθος πρόεδρος του «Ερρίκος Ντυνάν». Αιτία, πρόστιμο 3.282.272 ευρώ που έπρεπε να πληρώσουν ο ίδιος και ο πρώην αντιπρόεδρος του νοσοκομείου Ανδρέας Μαρτίνης έπειτα από έλεγχο του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων για τις χρήσεις της τριετίας 2010-2013 κατά τις οποίες διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις και φοροδιαφυγή του νοσοκομείου. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε, μεταξύ άλλων, ότι ενώ υπέβαλε το νοσοκομείο μηνιαίες δηλώσεις φόρου μισθωτών υπηρεσιών δεν κατέβαλε τον φόρο και το ίδιο συνέβαινε και με τον φόρο ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Επίσης, στον κ. Χλαμπουτάκη επεβλήθη απαγόρευση μεταβίβασης των περιουσιακών του στοιχείων, δέσμευση του 50% όλων των τραπεζικών λογαριασμών και δέσμευση του 50% του περιεχομένου των θυρίδων του (χρήματα κ.λπ.) σε όλα τα τραπεζικά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Ο κ. Χλαμπουτάκης υποστήριξε ότι ήταν πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και παράλληλα άμισθος πρόεδρος του «Ερρίκος Ντυνάν», ενώ δεν είχε διενεργήσει καμία διαχειριστική πράξη στο νοσοκομείο. Αρχικά, ο πρώην αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου κατέφυγε στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, αλλά και στα διοικητικά δικαστήρια, ωστόσο οι προσφυγές του απορρίφθηκαν και τελικώς δικαιώθηκε από το ΣτΕ.