ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση εσόδων και κερδών για τον όμιλο Quest το πρώτο εξάμηνο του 2018

Αύξηση εσόδων και κερδών για τον όμιλο Quest το πρώτο εξάμηνο του 2018

«Φτερά» έδωσαν οι πωλήσεις κινητών τηλεφώνων της κινεζικής XiaoMi στον όμιλο Quest. Η μεγαλύτερη θυγατρική του ομίλου, InfoQuest Technologies, παρουσίασε αύξηση εσόδων κατά 33% φτάνοντας τα 115,55 εκατ. ευρώ μέσα στο α΄ εξάμηνο του 2018, η οποία αποδόθηκε εν πολλοίς στις πωλήσεις των έξυπνων κινητών τηλεφώνων ΧiaoΜi.

Η διοίκηση του ομίλου αναφέρει ότι η εταιρεία κατατάσσεται πλέον στην 3η θέση της ελληνικής αγοράς smartphones, με μερίδιο επί των πωλήσεων 15%. Σημειώνει επίσης ότι στοχεύει σε διεύρυνση του μεριδίου της μέσα στο β΄ εξάμηνο του έτους, έτσι ώστε αυτό να φτάσει στο 17,4%. Προς την κατεύθυνση αυτή, ο όμιλος Quest ετοιμάζει δίκτυο νέων αποκλειστικών καταστημάτων, στο πρότυπο των καταστημάτων iStorm που διαθέτουν τα προϊόντα Apple. Τα νέα καταστήματα, αυτόνομα ή μέσα σε άλλα καταστήματα, θα ονομάζονται Μi Stores και Mi Corners.

Η InfoQuest Techologies, ωστόσο, επλήγη στην κερδοφορία της από τα νέα φορολογικά τέλη που επέβαλε η κυβέρνηση,υπέρ των πνευματικών δημιουργών και μάλιστα με αναδρομική ισχύ. Η εταιρεία (εισαγωγέας) καλείται να καταβάλει αναδρομικά 1,4 εκατ. ευρώ υπέρ των πνευματικών δημιουργών, εξανεμίζοντας έτσι την κερδοφορία της. Η διοίκηση του ομίλου Quest δηλώνει, ωστόσο, ότι «διατηρεί ισχυρές επιφυλάξεις ως προς τη νομική ορθότητα και τη συνταγματικότητα της επιβολής» των προαναφερομένων τελών.

Εν γένει, ο όμιλος Quest είχε μια εντυπωσιακή πορεία στο α΄ εξάμηνο του έτους. Τα έσοδα διευρύνθηκαν κατά 19,7% φτάνοντας τα 229,98 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 28,5%, φτάνοντας τα 20,22 εκατ. ευρώ. Και τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, παρά την έκτακτη χρέωση του 1,4 εκατ. ευρώ που έλαβε η θυγατρική InfoQuest Technologies, αυξήθηκαν κατά 58,5% φτάνοντας τα 7,38 εκατ. ευρώ.

Προς την κατεύθυνση αυτή, σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε η Cardlink η οποία πέτυχε πενταπλασιασμό των κερδών της. Η εταιρεία που διαθέτει και υποστηρίζει τα ομώνυμα τερματικά POS, αύξησε τις πωλήσεις της κατά 42,7% μέσα στο α΄ εξάμηνo του έτους και σχεδόν πενταπλασίασε τα κέρδη της. Τα έσοδα ανήλθαν σε 21,28 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν 3,48 εκατ. ευρώ, έναντι 0,79 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Τα λειτουργικά κέρδη EBITDA, επίσης, βελτιώθηκαν κατά 82% φτάνοντας τα 10,69 εκατ. ευρώ.

Με λιγότερο εντυπωσιακούς ρυθμούς αναπτύχθηκε η ACS Courier. Η εταιρεία σημείωσε αύξηση εσόδων κατά 4,7% φτάνοντας τα 49,80 εκατ. ευρώ, αύξηση κερδών EBITDA κατά 17,9% στα 5,36 εκατ. ευρώ και αύξηση κερδών μετά από φόρους κατά 11,9% στα 3,39 εκατ. ευρώ. Mε βάση αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι τα αθροιστικά κέρδη της ACS Courier και της Cardlink αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 90% των κερδών του ομίλου Quest. Τέλος, η Unisystems στο α΄ εξάμηνο παρουσίασε έσοδα (43,63 εκατ. ευρώ) αντίστοιχα με εκείνα του 2017 και κάμψη κερδών EBITDA κατά 36% φτάνοντας το 1,13 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε οριακά θετικά (48.000 ευρώ).

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ομίλου Quest, η ανάπτυξη θα συνεχιστεί και στο β΄ εξάμηνο του έτους, αλλά με μικρότερους ρυθμούς. «Εκτιμάται ότι στο υπόλοιπο 2018 θα συνεχιστεί η ανάπτυξη, αλλά πιθανότατα με ηπιότερους ρυθμούς σε σχέση με το α΄ εξάμηνο», ανέφερε η διοίκηση του ομίλου στις οικονομικές καταστάσεις α΄ εξαμήνου 2018.