ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 31 εκατ. οι ζημίες του ομίλου Ελλάκτωρ το πρώτο εξάμηνο

Στα 31 εκατ. οι ζημίες του ομίλου Ελλάκτωρ το πρώτο εξάμηνο

Οι συνεχιζόμενες ζημίες από τα έργα του εξωτερικού εξακολουθούν να επιφέρουν πλήγματα στην κερδοφορία του ομίλου Ελλάκτωρ, καθώς, όπως ανακοίνωσε χθες η εισηγμένη, κατά το φετινό πρώτο εξάμηνο του έτους καταγράφηκαν ζημίες 31 εκατ. ευρώ, έναντι οριακών κερδών 0,6 εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Συγκεκριμένα, αναγνωρίστηκε ζημία 18,5 εκατ. ευρώ από έργο στη Ρουμανία, ενώ επιπλέον ζημίες 18,6 εκατ. ευρώ προήλθαν από τον σχηματισμό πρόβλεψης κόστους αποχώρησης από έργο στο Κατάρ. Επιπλέον 8,9 εκατ. ευρώ αφορούσαν ζημία από τη λύση συγγενούς εταιρείας στο εξωτερικό, ενώ 10 εκατ. ευρώ από τον σχηματισμό πρόβλεψης για παρακρατούμενους φόρους στον τομέα των παραχωρήσεων. Αντίστοιχα, τα λειτουργικά κέρδη ΕΒΙΤDA (προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) υποχώρησαν σε 82,4 εκατ. ευρώ, έναντι 105 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η νέα διοίκηση του ομίλου, υπό τον κ. Αναστάσιο Καλλιτσάντση, ανέλαβε στο τέλος Ιουλίου, έχοντας ως βασική της στόχευση τη μεταρρύθμιση της δομής και του τρόπου λειτουργίας του κατασκευαστικού ομίλου, προκειμένου με τον τρόπο αυτό να καταστεί κερδοφόρος και η δραστηριότητα των έργων του εξωτερικού. Κατά το πρώτο εξάμηνο, πτώση της τάξεως του 3,9% σημείωσε και ο κύκλος εργασιών, που διαμορφώθηκε σε 922,3 εκατ. ευρώ, έναντι 929,7 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τη δραστηριότητα των κατασκευών, ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 3,9% σε 727,3 εκατ. ευρώ, από 756,5 εκατ. ευρώ, με τη ζημία να αγγίζει τα 32,7 εκατ. ευρώ. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο διαμορφώθηκε σε 1,9 δισ. ευρώ, με το 52% να αφορά έργα του εξωτερικού. Πάντως, από τις αρχές Ιουλίου και μέχρι σήμερα, η «Ελλάκτωρ» έχει αναλάβει ή πρόκειται σύντομα να υπογράψει νέες συμβάσεις για έργα 211 εκατ. ευρώ. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται εργολαβίες για δίκτυα ηλεκτρισμού αξίας 44,7 εκατ. ευρώ, έργο ανακαίνισης και αναβάθμισης ξενοδοχειακού ακινήτου στην Κω, αξίας 33,2 εκατ. ευρώ, όπως επίσης και ένα νέο φωτοβολταϊκό πάρκο στη Βραζιλία, επίσης ύψους 33,2 εκατ. ευρώ.

Σε αντίθεση με τις κατασκευές, οι υπόλοιποι τομείς δραστηριότητας της «Ελλάκτωρ» εμφανίζουν θετικότερη εικόνα και παραμένουν κερδοφόροι. Οι παραχωρήσεις κατέγραψαν αύξηση των ενοποιημένων εσόδων κατά 11,3% σε 118,5 εκατ. ευρώ, κυρίως ως αποτέλεσμα της αύξησης της κίνησης στην Αττική Οδό κατά 4,7%. Αντίστοιχα, τα κέρδη διαμορφώθηκαν σε 35,9 εκατ. ευρώ (από 38,7 εκατ. ευρώ), λόγω σχηματισμού πρόβλεψης 10 εκατ. ευρώ, έναντι απαίτησης παρακρατούμενων φόρων. Τα κέρδη μετά από φόρους υποχώρησαν σε 11,3 εκατ. ευρώ, έναντι 16,2 εκατ. ευρώ. Ο τομέας του περιβάλλοντος (διαχείριση απορριμμάτων) παρουσίασε κύκλο εργασιών 43,7 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 6,3%, με τα κέρδη να ανέρχονται σε 11,9 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 2,9 εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Αντίστοιχα, ο τομέας των αιολικών πάρκων κατέγραψε αυξημένο κατά 31,4% κύκλο εργασιών σε 29,4 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα των καλύτερων ανεμολογικών συνθηκών, με τα καθαρά κέρδη να αυξάνονται επίσης σε 7,4 εκατ. ευρώ, έναντι 4,4 εκατ. ευρώ. Σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της κερδοφορίας της θυγατρικής ΕΛΤΕΧ Ανεμος διαδραμάτισε και η αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος από 233,9 MW σε 289,1 MW.