ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αμερικανός επενδυτής στην Hellenic Steel

amerikanos-ependytis-stin-hellenic-steel-2281216

Ο δρόμος για την επαναλειτουργία της Hellenic Steel (Ανώνυμος Ελληνική Εταιρεία Χάλυβος), μιας από τις μεγαλύτερες χαλυβουργίες στη Θεσσαλονίκη, ανοίγει μετά την κατάθεση χθες στο Πολυμελές Πρωτοδικείο της Θεσσαλονίκης, συμφωνίας εξυγίανσης της εταιρείας κατά το άρθρο 106δ του Πτωχευτικού Κώδικα.

Στην εταιρεία, η οποία είχε περάσει σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης από την Deloitte, πρόκειται σύμφωνα με πληροφορίες να εισέλθει αμερικανική εταιρεία που δραστηριοποιείται επίσης στον κλάδο της χαλυβουργίας, με τη συμφωνία να προβλέπει συνολικό τίμημα 13 εκατ. ευρώ.

Αξίζει εδώ να διευκρινισθεί ότι στο κείμενο της συμφωνίας δεν αποκαλύπτεται το όνομα του επενδυτή –κάτι που προβλέπεται να γίνει όταν ολοκληρωθεί η μεταβίβαση της εταιρείας– αλλά αναφέρεται ως συμβαλλόμενος η εταιρεία «Hellenic Steel Acquisition Co. S.A.R.L.», η οποία εδρεύει στο Λουξεμβούργο, και η οποία στην ουσία λειτουργεί ως πληρεξούσιος.

Τα βασικά σημεία της συμφωνίας εξυγίανσης είναι τα εξής:

• Ο νέος επενδυτής αναλαμβάνει μέρος του παθητικού της εταιρείας και συγκεκριμένα 6,49 εκατ. ευρώ, ενώ θα καταβάλει ακόμη 12 εκατ. ευρώ ως υπόλοιπο τιμήματος σε μετρητά. Το ποσό αυτό θα καταβληθεί κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής. Επιπλέον του παραπάνω ποσού προβλέπεται η καταβολή ενός εκατομμυρίου ευρώ εντός έξι μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής υπό την προϋπόθεση ότι εντός του χρονικού αυτού διαστήματος θα προσκομισθεί, με μέριμνα της εταιρείας, εγγράφως χορηγηθείσα από το υπουργείο Περιβάλλοντος τριετής παράταση για τη δημιουργία του χώρου διάθεσης στερεών αποβλήτων.

• Το ενεργητικό της Hellenic Steel που μεταβιβάζεται στην καινούργια εταιρεία, η οποία θα δημιουργηθεί από τον νέο επενδυτή, αποτελείται από 172 ακίνητα, 357 είδη μηχανολογικού εξοπλισμού και άλλα 36 είδη λοιπού εξοπλισμού. Το μεταβιβαζόμενο ενεργητικό είναι ύψους 9.778.760 ευρώ. Το μεταβιβαζόμενο παθητικό, όπως προαναφέρθηκε, είναι 6,49 εκατ. ευρώ.

• Το μη μεταβιβαζόμενο παθητικό ανέρχεται σε 84,2 εκατ. ευρώ και δεν μεταβιβάζεται, καθώς έχει προηγηθεί η διαδικασία της ειδικής εκκαθάρισης. Στην ουσία, δηλαδή, η εταιρεία μεταβιβάζεται στον νέο επενδυτή ελεύθερη χρεών. Από το κυρίως τίμημα θα ικανοποιηθεί το μη μεταβιβαζόμενο τμήμα του παθητικού. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος των υποχρεώσεων της εταιρείας (81,2 εκατ. ευρώ) αφορά ανέγγυους πιστωτές.

• Το μη μεταβιβαζόμενο ενεργητικό (πρόκειται κυρίως για εμπορικές απαιτήσεις και ταμειακά διαθέσιμα) ανέρχεται σε 8,69 εκατ. ευρώ.

H Hellenic Steel ιδρύθηκε το 1963 με αντικείμενο εργασιών την παραγωγή προϊόντων έλασης και χαλύβδινων φύλλων. Η μονάδα παραγωγής και τα γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη και απέχουν 6 χλμ. από το λιμάνι της.

Τα βασικά προϊόντα της εταιρείας είναι ο μη επιχρισμένος χάλυβας ψυχρής έλασης, ο γαλβανισμένος χάλυβας ψυχρής έλασης και ο λευκοσίδηρος ηλεκτρόλυσης (η παραγωγή λευκοσιδήρου διεκόπη το 2013). Η μέγιστη παραγωγή του χαλυβουργείου της εταιρείας ανέρχεται σε 700.000 τόνους ετησίως. Την 1η Νοεμβρίου 2014 η εταιρεία τέθηκε σε καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης.

Κύριος μέτοχος με 77,12% της εταιρείας είναι η ιταλική ILVA Commerciale, η οποία όμως βρίσκεται σε διαδικασία ρευστoποίησης, με 14,64% συμμετέχει η Τράπεζα Πειραιώς, με 7,05% η Marubeni – Itochu Steel Europe Gmbh και 1,19% η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.