ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επενδύσεις 32,7 δισ. ευρώ στις ΑΠΕ έως το 2030

Επενδύσεις 32,7 δισ. ευρώ στις ΑΠΕ έως το 2030

Τον δρόμο για την ανάπτυξη επενδύσεων ύψους 32,7 δισ. ευρώ στον τομέα των ΑΠΕ ανοίγει το εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα με ορίζοντα το 2030, που δόθηκε προχθές για δημόσια διαβούλευση και θα τεθεί σε εφαρμογή από το 2019. Στον νέο ενεργειακό σχεδιασμό το μείγμα καυσίμου στην ηλεκτροπαραγωγή το 2030 θα προέρχεται σε ποσοστό 55% από ΑΠΕ, ενώ ο λιγνίτης θα περιοριστεί στο 17% από 33% σήμερα. Το φυσικό αέριο θα αποτελέσει μεταβατικό καύσιμο με ποσοστό 17% το έτος 2030 από το 26% σήμερα, ενώ μειωμένη σε ποσοστό 74% θα είναι η συνεισφορά των πετρελαιοειδών, κυρίως λόγω της απόσυρσης πετρελαϊκών σταθμών που είναι σήμερα εγκαταστημένοι στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, καθώς θα έχει ολοκληρωθεί η διασύνδεσή τους με το ηπειρωτικό σύστημα. Η συμμετοχή των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας θα φτάσει το 2030 στο 32% έναντι δεσμευτικού ευρωπαϊκού στόχου για 30%, ενώ σε ποσοστό 63% θα μειωθούν οι εκπομπές ρύπων του θερμοκηπίου, που εντάσσονται στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων ΕΤS και η εξοικονόμηση ενέργειας στο 32%.

Οι συνολικές νέες επενδύσεις στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ μέχρι το 2030 εκτιμάται ότι θα επιφέρουν όφελος σε επίπεδο εγχώριας προστιθέμενης αξίας πάνω από 12 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους. Εκτιμάται επίσης ότι θα δημιουργηθούν και θα διατηρηθούν για τα επόμενα 25 χρόνια πάνω από 15 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.

Ωθηση δίνει το εθνικό σχέδιο για την ενέργεια στην ηλεκτροκίνηση, καθώς τίθεται ως στόχος το 10% των επιβατικών οχημάτων το 2030 να είναι ηλεκτροκίνητα. Αυτό προβλέπεται να γίνει με την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου οικονομικής υποστήριξης της χρήσης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, όπως μέσω της θέσπισης αποδοτικών φοροκινήτρων ή και φοροαπαλλαγών. Εμφαση θα δοθεί σε κατηγορίες οχημάτων με υψηλό μεταφορικό έργο (π.χ. ταξί, λεωφορεία, εταιρείες ταχυμεταφορών-ενοικιάσεων κλπ.). Μεγάλες παρεμβάσεις δρομολογούνται και στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης των ιδιωτικών και δημοσίων κτιρίων. Μέχρι το 2030, θα πρέπει σε ετήσια βάση να αναβαθμίζεται ενεργειακά το 3% του συνολικού εμβαδού των κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης. Συνολικά, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος αναμένεται να οδηγήσει σε 12 δισ. ευρώ αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας και στο να δημιουργηθούν και να διατηρηθούν πάνω από 20.000 νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Ο σχεδιασμός προβλέπει και μέτρα για την ενίσχυση των ευάλωτων καταναλωτών, όπως η καθιέρωση της «ενεργειακής κάρτας» που θα αντικαταστήσει τα υφιστάμενα μέτρα ενίσχυσης για κατανάλωση ενεργειακών αγαθών και θα δώσει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να επιλέξουν αυτοί τον τρόπο που θα καλύψουν τις ενεργειακές τους ανάγκες. Στοχευμένα χρηματοδοτικά προγράμματα θα σχεδιαστούν με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων κατοικίας ενεργειακά ευάλωτων νοικοκυριών.

Επιπροσθέτως, θα διερευνηθεί η παροχή κινήτρων τόσο στους παρόχους ενέργειας στο πλαίσιο του καθεστώτος επιβολής υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης, όσο και στις ενεργειακές κοινότητες, ώστε να συμβάλλουν ενεργότερα στην ενεργειακή αναβάθμιση των συγκεκριμένων κτιρίων.

Σε ό,τι αφορά τις ΑΠΕ τη μεγαλύτερη αύξηση προβλέπεται να σημειώσουν οι αιολικοί και φωτοβολταϊκοί σταθμοί με ποσοστά 190% και 168%, αντίστοιχα, σε σχέση με το 2016. Οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί προβλέπεται να αυξηθούν σε ποσοστό 12% το 2030, ενώ αξιοσημείωτη πρόβλεψη υπάρχει και για τη συμβολή της βιοενέργειας (βιομάζας, βιοαερίου και βιορευστών) στην ηλεκτροπαραγωγή με εξαπλασιασμό του μεριδίου τους σε σχέση με το 2016.