ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Grivalia: Ο νέος όμιλος θα διαχειρίζεται ακίνητα αξίας 2,2 δισ.

Grivalia: Ο νέος όμιλος θα διαχειρίζεται ακίνητα αξίας 2,2 δισ.

Κίνηση «ορόσημο» για την ενδυνάμωση της Grivalia με νέα ακίνητα και κεφάλαια χαρακτηρίζουν στελέχη της διοίκηση της εταιρείας τη συγχώνευση με την Eurobank. Μάλιστα, υπογραμμίζουν, σε κάθε τόνο, ότι η έξοδος της επενδυτικής εταιρείας ακινήτων (ΑΕΕΑΠ) από το χρηματιστήριο δεν θα ανακόψει το επενδυτικό της πρόγραμμα, το αντίθετο μάλιστα. Συγκεκριμένα, η εταιρεία, όχι μόνο δεν θα αναστείλει τις υφιστάμενες επενδύσεις ανάπτυξης ακινήτων που «τρέχουν», αλλά παράλληλα θα συνεχίσει και τη δραστηριότητα της απόκτησης νέων ακινήτων από την αγορά, ακριβώς όπως έπραττε μέχρι σήμερα η Grivalia Properties. Απλώς, θα το κάνει μέσω της Eurobank και όχι με τη μέχρι σήμερα μορφή της, δηλαδή ως Grivalia. Μάλιστα, όπως διαμηνύουν άνθρωποι με γνώση του σχεδιασμού που έχει λάβει χώρα, εφόσον αλλάξει το υφιστάμενο φορολογικό πλαίσιο για τις ΑΕΕΑΠ, είναι πολύ πιθανή –έως βέβαιη– η εκ νέου δημιουργία επενδυτικής εταιρείας ακινήτων, ακόμα και σε ένα χρόνο από σήμερα. 

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα η Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο ακινήτων αξίας 1 δισ. ευρώ, στο οποίο περιλαμβάνονται και αρκετά υπό ανάπτυξη ακίνητα, όπως για παράδειγμα τα Αστέρια στη Γλυφάδα (για τα οποία υφίσταται συμφωνία παραχώρησης εκμετάλλευσης), το ιδιωτικό νησί Pearl Island στον Παναμά, το έργο της ανάπλασης των πρώην εγκαταστάσεων της καπνοβιομηχανίας «Παπαστράτος» στον Πειραιά (Α΄ και Β΄ φάση). Καμία διαφοροποίηση δεν θα υπάρξει και σε ό,τι αφορά τη δραστηριότητα της θυγατρικής Grivalia Hospitality, η οποία επικεντρώνεται σε τουριστικές επενδύσεις και ξενοδοχειακά ακίνητα. Σύμφωνα με στελέχη του ομίλου, η όλο και μεγαλύτερη έμφαση σε έργα ανάπτυξης ακινήτων καθιστούσε τη λειτουργία της Grivalia με τη μορφή της ΑΕΕΑΠ όλο και λιγότερο ελκυστική, μετά την προ διετίας αύξηση του φόρου ενεργητικού των εταιρειών του κλάδου από 0,105% σε 0,75% ετησίως. Ως εκ τούτου, η συγχώνευση με την Eurobank θα έχει και φορολογικό όφελος.

Βάσει του σχεδίου που εκπονήθηκε, ο νέος όμιλος θα έχει ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων συνολικής αξίας 2,2 δισ. ευρώ, καθώς θα ενοποιηθούν τα ακίνητα της Grivalia με τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα της Eurobank, αλλά και τα ανακτηθέντα ακίνητα της τράπεζας, στο πλαίσιο της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων και των πλειστηριασμών. Η διαχείριση των ακινήτων θα γίνει από μια νέα εταιρεία, την Grivalia Management Company, η οποία θα συσταθεί πριν ολοκληρωθεί η συγχώνευση και θα αποτελέσει τη μετεξέλιξη της σημερινής ΑΕΕΑΠ, απορροφώντας και τη διοικητική της ομάδα. Στη νέα αυτή εταιρεία, ποσοστό 70% θα ελέγχεται από τον νυν διευθύνοντα σύμβουλο της Grivalia, κ. Γιώργο Χρυσικό. Ο τελευταίος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «η συναλλαγή θα ενισχύσει την επιχειρηματική θέση της Grivalia, προσδίδοντας άμεση πρόσβαση σε ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο ακινήτων, αποφεύγοντας τις διαρθρωτικές ανεπάρκειες που προέκυψαν από τις πρόσφατες αλλαγές στο φορολογικό καθεστώς».

Εν τω μεταξύ, χθες η Grivalia ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 41,2 εκατ. ευρώ για την περίοδο του φετινού εννεαμήνου, μέγεθος αυξημένο κατά 16% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Αυξημένα κατά 12% ήταν τα έσοδα από μισθώματα, τα οποία ανήλθαν σε 53,8 εκατ. ευρώ, από 48,1 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου με νέα ακίνητα. Επίσης, τα κέρδη από την αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα στην εύλογη αξία ενισχύθηκαν σε 8,3 εκατ. ευρώ, έναντι 6,1 εκατ. ευρώ.