ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 53,4 εκατ. ευρώ τα κέρδη της Alpha Bank το εννεάμηνο

Στα 53,4 εκατ. ευρώ τα κέρδη  της Alpha Bank το εννεάμηνο

Στα 53,4 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν στο 9μηνο του τρέχοντος έτους τα κέρδη μετά από φόρους της Alpha Bank έναντι 85,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Η μείωση του τελικού αποτελέσματος οφείλεται στις αυξημένες προβλέψεις που πραγματοποίησε ο όμιλος, το ύψος των οποίων ανήλθε στο τέλος 9μήνου στα 944,1 εκατ. ευρώ έναντι 761,7 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2017, ενώ αυξημένος στα 110,1 εκατ. ευρώ από 98,3 εκατ. ευρώ πέρυσι ήταν και ο φόρος που επιβάρυνε τα αποτελέσματα του 9μήνου.

Θετικά επέδρασαν στο αποτέλεσμα του ομίλου τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις που ανήλθαν στο 9μηνο του 2018 στα 398,4 εκατ. ευρώ έναντι 115,9 εκατ. ευρώ, αντισταθμίζοντας τη μείωση των εσόδων από τόκους που υποχώρησαν από 1,46 δισ. ευρώ σε 1,33 δισ. ευρώ, ενώ ανοδική ήταν και η πορεία των εσόδων από προμήθειες, που διαμορφώθηκαν στα 247,9 εκατ. ευρώ από 240,8 εκατ. ευρώ. Οπως υπογράμμισε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου κ. Δημήτρης Μαντζούνης, «η λειτουργική κερδοφορία επέδειξε αντοχή, καθώς ενισχύθηκε από τα κέρδη του χαρτοφυλακίου ομολόγων ελληνικού Δημοσίου, παρά τις πιέσεις που ασκήθηκαν στο καθαρό έσοδο τόκων λόγω της χαμηλότερης συνεισφοράς των δανείων».

Σε ό,τι αφορά τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs), όπως ανακοίνωσαν τα στελέχη της διοίκησης κατά την παρουσίαση στους αναλυτές των αποτελεσμάτων του 9μήνου, στόχος είναι να μειωθούν στο τέλος του 2021 στα 8 δισ. ευρώ και ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων να διαμορφωθεί κάτω από το 20%. Στο πλαίσιο, ωστόσο, και των συζητήσεων με τον SSM θα επιδιωχθεί η περαιτέρω βελτίωση του στόχου.

Για το 2019, η τράπεζα θα μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα κατά 5 δισ. ευρώ και ο στόχος θα επιτευχθεί μέσω πωλήσεων και ρευστοποιήσεων δανείων ύψους 2,8 δισ. ευρώ, μέσω διαγραφών ύψους 1,6 δισ. ευρώ, ενώ οι ρυθμίσεις θα αποφέρουν 600 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στελέχη της διοίκησης, για το επόμενο έτος η τράπεζα θα προχωρήσει στην τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου στεγαστικών δανείων, καθώς και στην πώληση δύο νέων πακέτων κόκκινων δανείων, παρόμοιας δομής με τα χαρτοφυλάκια Jupiter και Mercury, την πώληση των οποίων ανακοίνωσε χθες. Συγκεκριμένα, για το χαρτοφυλάκιο Jupiter που περιλαμβάνει μη εξυπηρετούμενα δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων με εξασφαλίσεις σε ακίνητη περιουσία καθώς και χαρτοφυλάκιο μη ιδιοχρησιμοποιούμενων ανακτηθέντων ακινήτων, συνολικής λογιστικής αξίας περίπου 1 δισ. ευρώ και 56 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, υπήρξε συμφωνία για την πώλησή του στα επενδυτικά fund Apollo Global Management, LLC και στον Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως. Το τίμημα ανέρχεται στα 337,1 εκατ. ευρώ, ήτοι περίπο υ33,6% επί της συνολικής λογιστικής αξίας, ενώ το τίμημα για το χαρτοφυλάκιο ανακτηθέντων ακινήτων ανέρχεται σε 51 εκατ. ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο Mercury, ύψους 1,3 δισ. ευρώ, περιλαμβάνει καταναλωτικά δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων χωρίς εξασφαλίσεις και μεταβιβάστηκε στη Hoist Finance έναντι 76 εκατ. ευρώ.

Με βάση τα αποτελέσματα του 9μήνου συνεχή βελτίωση παρουσιάζει η ρευστότητα του ομίλου, με τα υπόλοιπα καταθέσεων να ανέρχονται σε 38,6 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,5 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση. Τον Νοέμβριο 2018, τα υπόλοιπα των καταθέσεων στην Ελλάδα αυξήθηκαν περαιτέρω κατά 400 εκατ. ευρώ και ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις για τον όμιλο βελτιώθηκε στο 106% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018 έναντι 129% τον Σεπτέμβριο 2017.

Τα Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) ανήλθαν σε 8,8 δισ. ευρώ και ο αντίστοιχος δείκτης (CET1) διαμορφώθηκε στο 18,3%. Με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ, ο δείκτης διαμορφώνεται σε 15,2%, υπολογίζοντας την πενταετή μεταβατική περίοδο για την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9.