ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιστροφή στην κερδοφορία για τον όμιλο Πειραιώς το 9μηνο

epistrofi-stin-kerdoforia-gia-ton-omilo-peiraios-to-9mino-2286745

Επαναφορά στην κερδοφορία ανακοίνωσε ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς στο 9μηνο του 2018, με τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες να διαμορφώνονται στα 94 εκατ. ευρώ. Το αποτέλεσμα περιλαμβάνει έκτακτη προμήθεια 48 εκατ. ευρώ από τη συνεργασία στο bancassurance. Οπως προκύπτει από τα αποτελέσματα 9μήνου, ακόμα και μετά την αφαίρεση της έκτακτης προμήθειας, τα καθαρά κέρδη του τρίτου τριμήνου ανήλθαν σε 46 εκατ. ευρώ, σχεδόν διπλάσια από το δεύτερο τρίμηνο. Στην Ελλάδα το καθαρό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στα 123 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο 2018, αυξημένο έναντι των 43 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2018.

Η διοίκηση της τράπεζας ανακοίνωσε την απόφασή της να μην προχωρήσει στην πληρωμή του κουπονιού των CoCos προς το ΤΧΣ. Η απόφαση αυτή, σύμφωνα με τον κ. Μεγάλου, θα έχει θετική επίπτωση κατά 36 μονάδες βάσης στα κεφάλαια και, όπως διευκρίνισε κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων στους αναλυτές, αποτελεί μεμονωμένη επιλογή που αφορά το 2018. Η δυνατότητα αυτή προβλέπεται στο πλαίσιο της σύμβασης που έχει υπογράψει με το Ταμείο και σύμφωνα με τον κ. Μεγάλου, στόχος της διοίκησης είναι το 2019 το κουπόνι να πληρωθεί κανονικά, καθώς σε διαφορετική περίπτωση ενεργοποιείται η δυνατότητα μετατροπής των CoCos σε μετοχές.

Σχολιάζοντας τις πρωτοβουλίες της ΤτΕ και του ΤΧΣ για τη μείωση των κόκκινων δανείων, ο κ. Μεγάλου σημείωσε ότι «αν και σε πρώιμο στάδιο, και τα δύο πλάνα θα μπορούσαν να συνεισφέρουν σε μια συστημική λύση στο ζήτημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPEs)». Στο πλαίσιο του αναθεωρημένου σχεδίου για τη μείωση των κόκκινων δανείων, στόχος της διοίκησης είναι η μείωση των NPEs κατά 14 δισ. ευρώ, στα 13 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2021. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 9μήνου η συνολική ετήσια μείωση των NPEs ανήλθε σε 5,2 δισ. ευρώ και τα υπόλοιπα στο τέλος Σεπτεμβρίου υποχώρησαν στα 28,5 δισ. ευρώ. Ο δείκτης κάλυψης NPEs από σωρευμένες προβλέψεις στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018 παρέμεινε στα επίπεδα του 49%. Η μείωση των NPEs από την αρχή του έτους έφτασε τα 4,3 δισ. ευρώ και ήταν αποτέλεσμα τόσο οργανικών όσο και μη οργανικών ενεργειών. Η Tράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε στις αρχές του τέταρτου τριμήνου του 2018 τις συναλλαγές πώλησης δύο χαρτοφυλακίων κόκκινων δανείων, συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας ύψους 1,8 δισ. ευρώ. Το πρώτο αφορούσε εξασφαλισμένα επιχειρηματικά δάνεια (Amoeba) και το δεύτερο μη εξασφαλισμένα καταναλωτικά δάνεια (Arctos), ενώ εργάζεται ήδη στην κατεύθυνση πώλησης δύο νέων χαρτοφυλακίων NPEs, μεικτής λογιστικής αξίας 1,7 δισ. ευρώ. Τα καθαρά έσοδα τόκων σταθεροποιήθηκαν το τρίτο τρίμηνο στα 346 εκατ. ευρώ. Ενισχυμένα κατά 8%, στα 130 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση είναι και τα καθαρά έσοδα προμηθειών, ενώ σε επίπεδο τριμήνου η αύξηση φθάνει το 74%, αύξηση που περιλαμβάνει ποσό 48 εκατ. ευρώ, ως έκτακτη προμήθεια για τις εργασίες γενικών ασφαλίσεων από τη συνεργασία με διεθνή όμιλο.

Τα λειτουργικά κόστη του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 249 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο 2018, μειωμένα κατά 5,9% και 5,6% σε τριμηνιαία βάση και σε ετήσια βάση αντίστοιχα. Η μείωση αποδίδεται τόσο στον περιορισμό των εξόδων προσωπικού όσο και των διοικητικών εξόδων. Το 9μηνο 2018 τα λειτουργικά έξοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση, δηλαδή χωρίς την επίδραση του προγράμματος εθελουσίας αποχώρησης του 2018, μειώθηκαν κατά 6% έναντι του 9μήνου 2017, δηλαδή στα 745 εκατ. ευρώ έναντι 789 εκατ. ευρώ. Τα επαναλαμβανόμενα έξοδα προσωπικού το 9μηνο 2018 ήταν μειωμένα κατά 11% σε ετήσια βάση. Κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου, τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας μειώθηκαν κατά 2% σε ετήσια βάση και σύμφωνα με την ανακοίνωση του ομίλου, έχουν ήδη ληφθεί μέτρα για την επίτευξη μείωσης σε επίπεδο πάνω από 5% για τη χρήση 2018. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση, ανήλθε στο 54% κατά το τρίτο τρίμηνο 2018 και το 9μηνο 2018.

Το δίκτυο της τράπεζας στην Ελλάδα αποτελούνταν από 564 καταστήματα, μειωμένα κατά 64 σε ετήσια βάση, ενώ σήμερα αριθμεί 560 μονάδες. Το προσωπικό του ομίλου για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε σε 12.733 εργαζομένους, από τους οποίους οι 12.262 στην Ελλάδα (μειωμένοι κατά 991 άτομα το 9μηνο 2018). Στο πρόγραμμα εθελουσίας αποχώρησης συμμετείχαν περίπου 1.200 εργαζόμενοι και μετά την ολοκλήρωσή του το κόστος επαναλαμβανόμενης μείωσης εξόδων αναμένεται σε περίπου 49 εκατ. ευρώ ετησίως.

Οι καταθέσεις ομίλου διαμορφώθηκαν σε 42,9 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018, με τις εισροές στην Ελλάδα να ανέρχονται στα 3,6 δισ. ευρώ από τον Σεπτέμβριο 2017. Ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας Ι (CET-1) διαμορφώθηκε τον Σεπτέμβριο στο 13,7%, αυξημένος κατά 20 μ.β. σε τριμηνιαία βάση και η διοίκηση ολοκλήρωσε το 85% των ενεργειών του σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης που έχει συμφωνήσει με τις εποπτικές αρχές.