ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στην Αττικά Πολυκαταστήματα το 10% των μετοχών που κατείχε η Folli Follie – Εμφάνιση έκπληξη από την Sports Direct

Στην Αττικά Πολυκαταστήματα το 10% των μετοχών που κατείχε η Folli Follie – Εμφάνιση έκπληξη από την Sports Direct

Η Αττικά Πολυκαταστήματα αγόρασε έναντι της τιμής της ελάχιστης προσφοράς (12.133.154 ευρώ) ίδιες μετοχές της σε ποσοστό 10% από την δια πλειστηριασμού με επισπεύδοντα την Εθνική Τράπεζα εκποίηση των μετοχών που κατέχει η Folli Follie.

Το υπόλοιπο 25% περιήλθε στις τράπεζες οι οποίες θα το επαναπωλήσουν είτε με νέο πλειστηριασμό είτε με άλλη προβλεπόμενη διαδικασία . Στον διαγωνισμό συμμετείχε και η εισηγμένη στο Λονδίνο  Sports Direct, συμφερόντων του ιδιοκτήτη της βρετανικής ποδοσφαιρικής ομάδας Νιούκαστλ, Μάικ Ασλεϊ που έδειξε πολύ σοβαρό ενδιαφέρον καταβάλλοντας την εγγυητική των 12 εκατ. ευρώ που απαιτούνταν αλλά αποθαρρύνθηκε σύμφωνα με πληροφορίες από την αίτηση ανακοπής ορισμένων μικρομετόχων της Folli Follie η συζήτηση της οποίας  εκκρεμεί αλλά έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Ιανουαρίου.

Η «Κ» πληροφορείται αρμοδίως πως η διοίκηση της Αττικά Πολυκαταστήματα είχε συζητήσεις τόσο με τον βρετανικό όμιλο όσο και με άλλους επενδυτές και πιθανολογείται ότι σε ενδεχόμενη ευδοκίμηση αυτών των επαφών,  θα αγοραστεί και το υπόλοιπο ποσοστό ( 25%) καθώς, στην παρούσα φάση,  δεν κρίθηκε σκόπιμο να αναληφθεί επιπρόσθετο νομικό και οικονομικό ρίσκο.

Ο διαγωνισμός αφορούσε δύο πακέτα μετοχών, όσες και οι εταιρικές οντότητες της Folli Follie που τις κατέχουν και έγινε με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 17.7./13.8.1923 «περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών» με επίσπευση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος για είσπραξη απαιτήσεως συνολικού ποσού 43.225.778,73 ευρώ που αφορούν σε πέντε συμβάσεις ενεχύρου επί κοινών ονομαστικών μετοχών, υπέρ της επισπεύδουσας και των Eurobank, Πειραιώς, Alpha Bank και Attica Bank, προς εξασφάλιση απαιτήσεων τους. Η  επισπεύδουσα Εθνική κατέστη ειδική διάδοχος των απαιτήσεων στις 26-11-2018 μέσω τεσσάρων συμβάσεων πώλησης, μεταβίβασης και εκχώρησης απαιτήσεων όλων των ανωτέρω  τραπεζικών εταιριών. Η αθροιστική τιμή πρώτης προσφοράς για τα δύο πακέτα ορίστηκε στο ποσό εκτίμησης των μετοχών, 41.589 εκατ. ευρώ ( 12,133 εκατ. και 29,456 εκατ.).

Το πρώτο είναι αυτό που κατακυρώθηκε στην Αττικά Πολυκαταστήματα, η οποία τελεί υπο τον έλεγχο της Retail Ventures, συμφερόντων Κ. Λαμπρόπουλου, Κ. Τσουβελεκάκη και Αλ. Σγουμπόπουλου, (κατέχουν ήδη άνω του 51% της Αττικά). Το ποσοστό αυτό ενδέχεται να αποτελέσει και αντικείμενο placement αναφέρουν πηγές της αγοράς αλλά δεν αποκλείεται επίσης να αποφασιστεί να προχωρήσει η εταιρεία στη διαγραφή αυτών των μετοχών.