ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα «κρυφά» τέλη περιαγωγής στην Ε.Ε. μετά τις 15 Ιουνίου

Τα «κρυφά» τέλη περιαγωγής στην Ε.Ε. μετά τις 15 Ιουνίου

Χωρίς πρόσθετες χρεώσεις που «φουσκώνουν» τον λογαριασμό τους θα μπορούν να χρησιμοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο οι καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ενωση από τις 15 Ιουνίου 2017, οπότε καταργούνται οι χρεώσεις περιαγωγής.

Ωστόσο είναι πιθανό να επιβληθούν πρόσθετες χρεώσεις σε κάποιες περιπτώσεις, όταν για παράδειγμα κάποιος ταξιδεύει συχνά και χρησιμοποιεί το κινητό περισσότερο από ό,τι στον τόπο που έχει δηλώσει ως μόνιμη κατοικία του, όπως και στην περίπτωση που η σύμβασή του με τον πάροχο προβλέπει απεριόριστη χρήση δεδομένων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις οδηγίες που έδωσε χθες στη δημοσιότητα το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή, από τις 15 Ιουνίου 2017 τα τηλεφωνήματα, τα μηνύματα (SMS) και η χρήση δεδομένων που γίνεται στις χώρες της Ε.Ε. θα χρεώνονται ή θα αφαιρούνται από τον όγκο των εθνικών τελών, δηλαδή θα ισχύει η ίδια τιμολόγηση που ισχύει και για τη χρήση εντός Ελλάδος.

Επί τέσσερις μήνες

Εάν, πάντως, κάποιος καταναλώνει περισσότερο στο εξωτερικό απ’ ό,τι στη χώρα του επί τέσσερις μήνες, ο πάροχος μπορεί να ξεκινήσει να εφαρμόζει μια μικρή χρέωση στην κατανάλωση περιαγωγής.

Ειδικότερα, εάν ένας καταναλωτής βρίσκεται σε αλλοδαπή χώρα της Ε.Ε. περισσότερο από δύο μήνες σε ένα χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών και σε αυτό το χρονικό διάστημα κάνει μεγαλύτερη κατανάλωση από αυτήν που κάνει στη χώρα όπου κατοικεί μόνιμα, ο πάροχος μπορεί να εφαρμόσει κάποιες μικρές επιβαρύνσεις στη χρέωση της κατανάλωσης με περιαγωγή. Συγκεκριμένα, η χρέωση θα είναι 3,50 σεντ ανά λεπτό ομιλίας και 1 σεντ ανά SMS. Για τα δεδομένα, η μέγιστη προσαύξηση θα είναι 7,7 ευρώ ανά GB (από τις 15 Ιουνίου 2017), 6 ευρώ ανά GB (από την 1η Ιανουαρίου 2018), 4,5 ευρώ ανά GB (από την 1η Ιανουαρίου 2019), 3,5 ευρώ ανά GB (από την 1η Ιανουαρίου 2020), 3 ευρώ ανά GB (από την 1η Ιανουαρίου 2021) και τέλος 2,5 ευρώ ανά GB (από την 1η Ιανουαρίου 2022).

Αλλη περίπτωση επιβολής χρέωσης είναι όταν η σύμβαση προβλέπει απεριόριστη χρήση δεδομένων. Ειδικότερα, εάν η σύμβαση με τον πάροχο περιλαμβάνει απεριόριστα δεδομένα εντός Ελλάδος, ο πάροχος πρέπει να παρέχει μεγάλο όγκο δεδομένων προς χρήση στο εξωτερικό, ανάλογα με το μηνιαίο ύψος της σύμβασης. Ο όγκος δεδομένων περιαγωγής πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσιος από τον όγκο που λαμβάνετε διαιρώντας την τιμή του μηνιαίου κόστους της σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ) διά του 7,7. Για παράδειγμα, εάν η σύμβαση στην Ελλάδα προβλέπει απεριόριστες κλήσεις, SMS και δεδομένα με κόστος 35 ευρώ/μήνα, τότε τα δεδομένα περιαγωγής πρέπει να είναι τουλάχιστον 9,1 GB ((35/7,7) x 2 = 9,09). Αντιθέτως, οι απεριόριστες κλήσεις και τα SMS ισχύουν κανονικά, όπως και στην Ελλάδα. Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων που προβλέπει η σύμβαση ο πάροχος μπορεί να εφαρμόσει μια μικρή χρέωση και συγκεκριμένα 3,50 σεντ ανά λεπτό φωνητικής κλήσεις + ΦΠΑ, 1 σεντ ανά SMS (+ ΦΠΑ) και 7,7 ευρώ ανά GB δεδομένων (+ΦΠΑ).

Ανώτατο όριο

Ως προστατευτική δικλίδα για τον καταναλωτή έχει τεθεί ανώτατο όριο στον όγκο δεδομένων που μπορεί να «κατεβάσει» κάποιος από το κινητό του ανά τον κόσμο: πρόκειται για δεδομένα που αντιστοιχούν στο ποσό των 50 ευρώ (ή το αντίστοιχο ποσό σε άλλο νόμισμα), εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικό όριο με τον πάροχο. Επίσης, ο καταναλωτής θα λαμβάνει προειδοποίηση όταν έχει καταναλώσει το 80% του ορίου που έχει συμφωνήσει.

Ο καταναλωτής δεν χρειάζεται να ρυθμίσει κάτι για να ενεργοποιήσει τη μη χρέωση περιαγωγής. Τέλος, οι πάροχοι πρέπει να ενημερώσουν τους πελάτες τους σχετικά με την κατάργηση των χρεώσεων περιαγωγής και τον τρόπο με τον οποίο θα επηρεασθεί η σύμβαση.