ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο στόχαστρο αγοραπωλησίες ακινήτων και Airbnb

sto-stochastro-agorapolisies-akiniton-kai-airbnb-2303502

Οι ελεγκτές της εφορίας βάζουν στο στόχαστρο και τα φυσικά πρόσωπα τα οποία μέχρι πρότινος δεν βρίσκονταν στις προτεραιότητες των Αρχών, καθώς το ενδιαφέρον εστιαζόταν στη μεγάλη φοροδιαφυγή από τις επιχειρήσεις και τα καταστήματα.

Ωστόσο, η εκτίναξη των βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου Airbnb και η αύξηση των αγοραπωλησιών ακινήτων βάζουν στο «κάδρο» τα φυσικά πρόσωπα. Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), «η φοροδιαφυγή στα φυσικά πρόσωπα εντοπίζεται κυρίως σε εισοδήματα από μισθώματα ή αγοραπωλησίες ακινήτων».

Οπως επισημαίνεται στο σχέδιο της ΑΑΔΕ, κύριο μέσο εντοπισμού της φοροδιαφυγής αποτελεί η ανάλυση των τραπεζικών δεδομένων στο πλαίσιο των ελέγχων.

Δηλαδή, οι ελεγκτές θα χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία του μητρώου ακινήτων και τις φορολογικές δηλώσεις καθώς και τα στοιχεία των μεταβιβάσεων για να εντοπίσουν τα εξής:

1. Εάν τα δηλωθέντα εισοδήματα στα έντυπα Ε1 και Ε2 από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων ταυτίζονται με τις πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω των τραπεζικών λογαριασμών. Στην περίπτωση που παρατηρούνται αποκλίσεις, θα σχηματίζεται έκθεση ελέγχου και θα καλούνται οι ιδιοκτήτες ακινήτων να πληρώσουν τα σχετικά πρόστιμα που προκύπτουν. Στην περίπτωση μάλιστα που δεν έχουν δηλώσει τη μίσθωση των ακινήτων στο μητρώο, θα επιβάλλεται επιπλέον πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ.

2. Θα αναζητηθούν οι αγοραπωλησίες ακινήτων που έχουν γίνει με μετρητά προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευση των χρημάτων (πόθεν) αλλά και αν έχει καταβληθεί ο φόρος μεταβίβασης που αναλογεί. Σε πολλές περιπτώσεις ο φόρος καταβάλλεται κανονικά επί της αντικειμενικής αξίας, αλλά η συναλλαγή γίνεται στο σύνολό της με μετρητά. Στις περιπτώσεις αυτές θα ελέγχονται τόσο ο πωλητής όσο και αγοραστής για τυχόν φοροδιαφυγή ή ακόμα και ξέπλυμα χρήματος.

Επιχειρήσεις, επαγγελματίες

• Στις περιπτώσεις ελευθέρων επαγγελματιών, ο εντοπισμός της αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης, πέρα από την ανάλυση των τραπεζικών λογαριασμών, προϋποθέτει επιτόπιους ελέγχους και διασταυρώσεις στοιχείων από όλες τις διαθέσιμες πηγές.

• Στις επιχειρήσεις, η φοροδιαφυγή γίνεται με την καταχώριση στα βιβλία διογκωμένων δαπανών ή δαπανών ανύπαρκτων στο σύνολό τους, μέσω της χρήσης εικονικών φορολογικών στοιχείων. Επιπροσθέτως, η φοροδιαφυγή μπορεί να σχετίζεται με τη συστηματική απόκρυψη εισοδημάτων, μέσω της μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων, την παραποίηση ή παράκαμψη των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και την ανακριβή υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ και λοιπών φόρων και τελών.

• Ελεγχοι σε στοχευμένες γεωγραφικές περιοχές ή κλάδους επιτηδευματιών. Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα διενεργήσουν ελέγχους σε στοχευμένες περιοχές ή κλάδους επιτηδευματιών. Θα ελεγχθούν κυρίως για την έκδοση φορολογικών στοιχείων ενώ δεν θα καθίσταται γνωστή εκ των πρότερων η ιδιότητα των συνεργείων. Με αυτό τον τρόπο αποσκοπούν στην ανίχνευση παραβατικών συμπεριφορών και στον εντοπισμό διαφυγόντων εσόδων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε περιοχές και κλάδους επιχειρήσεων με αυξημένη παραβατικότητα.

Για το έτος 2019 θα πρέπει να διενεργηθούν συνολικά τουλάχιστον 11.500 έλεγχοι. Στις περιόδους των εορτών και κατά την τουριστική περίοδο οι ελεγκτές θα εντείνουν τη δράση τους.