ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση πωλήσεων και επιστροφή σε ζημίες για τη MediaMarkt Ελλάς

Μείωση πωλήσεων και επιστροφή σε ζημίες για τη MediaMarkt Ελλάς

Με μείωση του τζίρου και επιστροφή στις ζημίες έκλεισε η οικονομική χρήση 2017/2018 για τη MediaMarkt Ελλάς, η προτελευταία, καθώς φαίνεται, που η αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη οικονομική οντότητα. Αν μη τι άλλο, τα αρνητικά αποτελέσματα της χρήσης 2017/2018 διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του γερμανικού ομίλου να μειώσει την παρουσία του στην Ελλάδα και να συνεργασθεί με τον όμιλο Olympia για τη δημιουργία μιας νέας εταιρείας, όπου ο γερμανικός όμιλος MediaMarkt Saturn θα συμμετέχει με 25%. Η εν λόγω συμφωνία εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέταρτο τρίμηνο του 2019.

Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση της MediaMarkt Ελλάς, στη χρήση από 1η Οκτωβρίου 2017 έως 30 Σεπτεμβρίου 2018, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 186,63 εκατ. ευρώ, έναντι 187,33 εκατ. ευρώ κατά την οικονομική χρήση από 1η Οκτωβρίου 2016 έως 30 Σεπτεμβρίου 2017. Οι ζημίες προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 16,75 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 2,9 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, γεγονός που είχε ως συνέπεια να διαμορφωθούν αρνητικά ίδια κεφάλαια στο τέλος της χρήσης ύψους 29,89 εκατ. ευρώ. Ο ισχυρός ανταγωνισμός και το χαμηλό διαθέσιμο εισόδημα οδήγησαν την εταιρεία σε μείωση τιμών και προσφορές, με αποτέλεσμα το μεικτό περιθώριο κέρδους να υποχωρήσει στο 15,63% από 16,79% στη χρήση 2016/2017. Υπενθυμίζεται ότι όλες οι χρήσεις της MediaMarkt Ελλάς από το 2012 έως το 2016 ήταν ζημιογόνες, με το μικρό διάλειμμα να γίνεται μόνο στη χρήση 2016/2017.

Σύμφωνα με την οικονομική έκθεσή της, υπάρχουν σε εκκρεμότητα τρεις αγωγές εις βάρος της συνολικού ύψους 58 εκατ. ευρώ, που αφορούν αντιδικίες σχετικά με συμβάσεις μίσθωσης καταστημάτων. Πρόβλεψη ζημίας έχει σχηματισθεί μόνο για μία αγωγή. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι όποιες επιβαρύνσεις προκύψουν θα καλυφθούν από τον γερμανικό μητρικό όμιλο MediaMarkt Saturn και δεν θα μεταφερθούν στη νέα εταιρεία που θα λειτουργεί υπό τον έλεγχο του Olympia Group (συμφερόντων Π. Γερμανού).

Για την τρέχουσα χρήση, η διοίκηση της εταιρείας εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη, επισημαίνοντας την περιορισμένη τραπεζική χρηματοδότηση επιχειρήσεων και ιδιωτών.