ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ψηφιακό» νοικοκύρεμα των δαπανών του Δημοσίου

«Ψηφιακό» νοικοκύρεμα των δαπανών του Δημοσίου

Τον έλεγχο των δημοσίων δαπανών κεντρικά και αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομικών. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση έρχεται και για τις δαπάνες του Δημοσίου με στόχο τον καλύτερο έλεγχό τους, δηλαδή, να γνωρίζει το δημόσιο επ’ ακριβώς τι υπάρχει στις «αποθήκες» για παράδειγμα νοσοκομείων, πανεπιστημίων κ.λπ., αλλά και τον πάγιο εξοπλισμό που διαθέτουν όλοι οι φορείς της γενικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση θα ζητήσει από όλους τους φορείς αλλά και τα υπουργεία να προχωρήσουν σε πλήρη απογραφή του εξοπλισμού (από καρέκλες και γραφεία μέχρι και αναλώσιμα), τις συμβάσεις που υπάρχουν και τρέχουν τη στιγμή της απογραφής, τις παραγγελίες που βρίσκονται σε εξέλιξη και αμέσως μετά θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική τιμολόγηση. Αυτό σημαίνει ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους θα ξέρει την «περιουσία» κάθε Οργανισμού και το στοκ των αναλώσιμων που υπάρχει στις αποθήκες. Κάθε αγορά ή σύμβαση παροχής υπηρεσιών θα έχει συγκεκριμένο κωδικό έτσι ώστε να ελέγχονται από το υπουργείο Οικονομικών οι δαπάνες κάθε φορέα και να κατηγοριοποιούνται αναλόγως.

Ως ηλεκτρονική τιμολόγηση ορίζεται η ανταλλαγή ψηφιακών τιμολογίων μεταξύ δύο ή περισσότερων οντοτήτων (επιχειρήσεων, Δημοσίου, φυσικών προσώπων) που εμπλέκονται σε μια εμπορική συναλλαγή. Ο όρος δεν αφορά μόνο την έκδοση και λήψη του ψηφιακού παραστατικού, αλλά και την αυτοματοποίηση του συνόλου των διαδικασιών που το αφορούν, από την αρχειοθέτηση και ανάκτησή του έως τη διαχείρισή του από τους φορείς του Δημοσίου και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Η έννοια της ηλεκτρονικής τιμολόγησης δεν περιορίζεται μόνο στα απαραίτητα συνοδευτικά πώλησης, αλλά αφορά όλα τα εκδιδόμενα έγγραφα μεταξύ δύο εμπορικών εταίρων: προσφορές, παραγγελίες, εντολές αγοράς κ.λπ. Στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών αναφέρει ότι το σημαντικό σε αυτή τη φάση είναι το κράτος να γνωρίζει κεντρικά όλες τις δαπάνες που κάνουν οι φορείς, αλλά και το στοκ που υπάρχει στις αποθήκες.

Σε δεύτερη φάση θα επιχειρηθεί εξοικονόμηση πόρων που μπορεί να φθάσει ακόμα και σε δισ. ευρώ. Το σχέδιο αυτό μπορεί να περιορίσει αισθητά τς δαπάνες του Δημοσίου. Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, το υπουργείο Οικονομικών θα εξετάσει τη δημιουργία της «κεντρικής αποθήκης» για όλο το Δημόσιο. Δηλαδή οι φορείς της γενικής κυβέρνησης θα απευθύνονται στην κεντρική αποθήκη για αγορές αναλώσιμων. Αυτό όμως που δεν έχει αποφασιστεί είναι πώς θα αντιμετωπίσει το κράτος τους διαγωνισμούς που διενεργεί κάθε φορέας ξεχωριστά.

Και η ΑΑΔΕ

Εντός του 2020 αναμένεται να ξεκινήσει η ηλεκτρονική τιμολόγηση και από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Περισσότεροι από 1 εκατ. ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και επιχειρήσεις θα εκδίδουν τα τιμολόγιά τους ηλεκτρονικά, ενώ online θα ενημερώνουν και τα φορολογικά βιβλία τους. Το «ηλεκτρονικό» τιμολόγιο θα περιλαμβάνει:

• Ειδική φόρμα στην οποία θα καταχωρίζονται λεπτομερώς όλα τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών.

• Ειδική φόρμα στην οποία θα καταχωρίζονται οι δαπάνες της επιχείρησης.

• Ειδική φόρμα με στήλες όπου θα εμφανίζεται το άθροισμα εσόδων και δαπανών, για κάθε ημέρα, καθώς και για κάθε μήνα, για το τρίμηνο και για το σύνολο του έτους ή της χρήσης.

Στις σχετικές στήλες θα αναγράφονται τα έσοδα ή τα έξοδα, ο ΦΠΑ που αναλογεί, το υπόλοιπο του ΦΠΑ, οι παρακρατούμενοι φόροι, λοιποί φόροι, τα τέλη χαρτοσήμου και διάφοροι φόροι ή τέλη.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα γνωρίζει σε πραγματικό χρόνο τους τζίρους της κάθε επιχείρησης ή του ελεύθερου επαγγελματία, κάτι που σημαίνει ότι ο έλεγχος θα γίνεται πλέον ηλεκτρονικά.