ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομική νομιμοποίηση των POS για αγορές μέσω της «χρυσής βίζας»

Αναδρομική νομιμοποίηση των POS για αγορές μέσω της «χρυσής βίζας»

Τη νομιμοποίηση των πληρωμών με τη χρήση POS στο πλαίσιο του προγράμματος  «χρυσή βίζα», όχι μόνο αυτών που θα γίνουν εφεξής αλλά και όσων έχουν γίνει από την 1η Ιανουαρίου 2017 προβλέπει τροπολογία στο αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο, την οποία κατέθεσε χθες το απόγευμα ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, επιβεβαιώνοντας τελικά τις σχετικές πληροφορίες. Νομιμοποιούνται έτσι και οι πληρωμές οι οποίες πριν από ένα χρόνο βρέθηκαν στο επίκεντρο της δημοσιότητας, όταν αποκαλύφθηκε η εμπλοκή στελεχών της Εθνικής Τράπεζας και του πρώην, πλέον, αντιπροέδρου της Jumbo σε υπόθεση αγοραπωλησιών ακινήτων σε Κινέζους με τη χρήση POS, πρακτική που ήταν παράνομη λόγω της ύπαρξης κεφαλαιακών ελέγχων στην Κίνα.

Υπερασπιζόμενος την τροπολογία ο αρμόδιος υπουργός Αδωνις Γεωργιάδης είπε ότι προχώρησε σε αυτήν, καθώς μετά την αποκάλυψη της παραπάνω υπόθεσης «πάγωσε» το ενδιαφέρον των Κινέζων επενδυτών. Από τα στοιχεία πάντως δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Από τις αρχές Ιουνίου 2019 έως τις αρχές Σεπτεμβρίου 2019 χορηγήθηκαν συνολικά 765 άδειες διαμονής στο πλαίσιο του προγράμματος «χρυσή βίζα», εκ των οποίων οι 707, δηλαδή το 92,4%, σε Κινέζους πολίτες. Ο κ. Γεωργιάδης είπε ακόμα ότι διάφορες αποκεντρωμένες διοικήσεις περιφερειών εξέδιδαν αποφάσεις ακύρωσης και οι επενδυτές αναζητούσαν πίσω τα χρήματά τους από το Δημόσιο. Στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την τροπολογία γίνεται επίκληση ερμηνείας από το Νομικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος στις 22 Φεβρουαρίου 2019.

Το συμφωνηθέν τίμημα για την αγορά ακινήτου στο πλαίσιο του προγράμματος «χρυσή βίζα» μπορεί να καταβάλλεται όχι μόνο από τον ίδιο τον αγοραστή αλλά και από συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι δευτέρου βαθμού. Στην ίδια τροπολογία προβλέπεται ότι το ελάχιστο όριο των 250.000 ευρώ αξία ακίνητης περιουσίας για τη χορήγηση άδειας διαμονής σε πολίτη τρίτης χώρας μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομικών, καθώς και να καταρτίζονται κατάλογοι περιοχών της επικράτειας με τουλάχιστον πενταετή διάρκεια για τις οποίες θα μπορεί να ισχύει διαφοροποίηση ως προς το ύψος της επένδυσης, λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία όπως η αναπτυξιακή στόχευση, η τουριστική ανάπτυξη, η γεωγραφική θέση, καθώς και οι εμπορικές και αντικειμενικές αξίες των ακινήτων.

Με άλλη τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων επέρχονται αλλαγές στον χαρακτηρισμό επενδύσεων ως στρατηγικών, με στόχο τη διεύρυνση του συγκεκριμένου πεδίου, καθώς και στον αναπτυξιακό νόμο. Ειδικότερα:

• «Στρατηγικές Επενδύσεις 1» θα χαρακτηρίζονται πλέον οι επενδύσεις με προϋπολογισμό από 100 εκατ. ευρώ και άνω ή επενδύσεις που δημιουργούν τουλάχιστον 100 νέες θέσεις εργασίας και έχουν προϋπολογισμό από 50 εκατ. ευρώ και άνω. Με την ισχύουσα νομοθεσία «Στρατηγικές Επενδύσεις 1» χαρακτηρίζονταν οι επενδύσεις με προϋπολογισμό από 100 εκατ. ευρώ και άνω που δημιουργούσαν ταυτόχρονα τουλάχιστον 120 νέες θέσεις εργασίας.

• Μειώνεται το κατώτατο όριο προϋπολογισμού επένδυσης και για τις επενδύσεις στη βιομηχανία που εντάσσονται στην κατηγορία των «Στρατηγικών Επενδύσεων 2» από 40 εκατ. ευρώ σήμερα σε 30 εκατ. ευρώ.

• Εντάσσονται και οι επενδύσεις στον τουρισμό στην κατηγορία των λεγόμενων «Εμβληματικών Επενδύσεων» υπό την προϋπόθεση να έχουν προϋπολογισμό άνω των 200 εκατ. ευρώ και να δημιουργούν τουλάχιστον 200 νέες θέσεις εργασίας.

• Επιτρέπεται να ενταχθούν στον τελευταίο αναπτυξιακό (4399/2016) επενδυτικά σχέδια ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels). Επίσης, επιτρέπεται ξενοδοχειακές μονάδες που είχαν υπαχθεί ως επενδυτικά σχέδια στους προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους (3299/2004 και 3908/2011) να μετατρέπονται σε ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας.