ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η φέτα «στέλνει» τη Δανία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης

Η φέτα «στέλνει» τη Δανία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης

Στο εδώλιο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου θα καθίσει η Δανία, καθώς 17 χρόνια μετά την οριστική καταχώριση της φέτας ως προϊόντος Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) –καταχώριση που έγινε κυρίως λόγω των πρακτικών που ακολουθούσε η ίδια χώρα, η Δανία–, διαπιστώθηκε ότι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο έδαφός της παράγουν και εξάγουν λευκό τυρί ονομάζοντάς το «φέτα», χωρίς η κυβέρνηση της χώρας να λαμβάνει τα κατάλληλα αποτρεπτικά μέτρα.

Πηγές των ελληνικών γαλακτοβιομηχανιών βλέπουν θετικά αυτή την εξέλιξη και θεωρούν ότι η απόφαση της Κομισιόν να παραπέμψει τη Δανία στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αποτελεί μήνυμα και για άλλα κράτη-μέλη που επιτρέπουν ανάλογες πρακτικές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που εκδόθηκε χθες, «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η πρακτική αυτή (σ.σ.: η παραγωγή και εξαγωγή τυριού από τη Δανία με την ονομασία φέτα) συνιστά άμεση παραβίαση της προστασίας που παρέχεται από την καταχώριση ως προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ), παραβίαση που οι δανικές αρχές δεν απέτρεψαν ούτε επέβαλαν να διακοπεί.

Με την παράλειψή της αυτή, η Δανία παραβίασε τόσο τον κανονισμό για τα συστήματα ποιότητας όσο και την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας μεταξύ της Ενωσης και των κρατών-μελών (άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ενωση)». Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η επισήμανση που κάνει η Κομισιόν ότι «με τη στάση αυτή η Δανία όχι μόνο παραβιάζει το ισχύον δίκαιο της Ε.Ε., αλλά είναι επίσης πιθανό να υπονομεύσει τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ενωσης και τρίτων χωρών για τη σύναψη διμερών συμφωνιών που διασφαλίζουν την προστασία των ευρωπαϊκών ΠΟΠ και την προώθηση προϊόντων ποιότητας της Ε.Ε. εκτός της Ε.Ε.».

Η Κομισιόν αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Δανίας τον Ιανουάριο του 2018, με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής.

Δεδομένου ότι η Δανία δεν διευθέτησε όλα τα ζητήματα που επισημάνθηκαν, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ε.Ε.

Το 2018 η Ελλάδα εξήγαγε περί τις 55.000 τόνους φέτας, αξίας περίπου 330 εκατ. ευρώ.

Η καταχώριση της φέτας στον κατάλογο των προϊόντων ΠΟΠ έγινε για πρώτη φορά το 1996, για να ακυρωθεί τρία χρόνια μετά. Τον Οκτώβριο του 2002 η φέτα ξαναμπήκε στον κατάλογο των προϊόντων ΠΟΠ.