ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το 5% των φορολογουμένων πληρώνει όσα το 95%

Το 5% των φορολογουμένων πληρώνει όσα το 95%

Τι σχέση μπορεί να έχει το 5% των φορολογουμένων με το υπόλοιπο 95%; Και οι δύο κατηγορίες πληρώνουν ακριβώς τον ίδιο φόρο. Δηλαδή για κάθε 10 ευρώ φόρο εισοδήματος που εισπράττει το Δημόσιο, τα 5 ευρώ προέρχονται από το 5% των φορολογουμένων και τα υπόλοιπα 5 ευρώ από το 95% του συνόλου των φορολογουμένων.

Οπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, 437.158 φορολογούμενοι, οι οποίοι αποτελούν το 4,9% του συνόλου δήλωσαν εισοδήματα ύψους 18,31 δισ. ευρώ ή το 22,77% συνολικά των εισοδημάτων, πλήρωσαν 4,1 δισ. ευρώ ή διαφορετικά το 49,39% του συνολικού φόρου. Ουσιαστικά πρόκειται για τους φορολογουμένους οι οποίοι δηλώνουν εισοδήματα άνω των 24.000 ευρώ.

Η κατηγορία αυτή των φορολογουμένων κάθε χρόνο μειώνεται, κάτι που οφείλεται στην υπερφορολόγηση και στις υψηλές ασφαλιστικές εισφορές. Αυτό που έχει σημασία, λοιπόν, είναι η ελάφρυνση αυτών που πληρώνουν τους φόρους και όχι κατ’ ανάγκη των χαμηλών εισοδημάτων που πληρώνουν έτσι και αλλιώς πολύ χαμηλούς φόρους.

Από την επεξεργασία των στοιχείων προκύπτει ότι από τα 8,9 εκατομμύρια των φορολογουμένων, τα 6 εκατ. πληρώνουν κατά μέσον όρο 92 ευρώ φόρο, ενώ μόλις 504.327 φορολογούμενοι με εισοδήματα από 20.000 έως 30.000 ευρώ πλήρωσαν στην εφορία 1,75 δισ. ευρώ (21,08% του συνολικού φόρου), δηλαδή κατά μέσον όρο πληρώνουν 3.470 ευρώ.

Τα πράγματα δυσκολεύουν γι’ αυτούς που δηλώνουν πολύ υψηλά εισοδήματα άνω των 100.000 ευρώ. Από αυτούς το κράτος παίρνει σχεδόν το 65% του εισοδήματός τους. Συγκεκριμένα, όσοι δηλώνουν εισοδήματα άνω των 100.000 ευρώ πληρώνουν κατά μέσον όρο 65.808 ευρώ στην εφορία.

Αυτό που εξάγεται ως συμπέρασμα από την ανάλυση των στοιχείων είναι ότι παρά τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης την τελευταία δεκαετία, τους φόρους συνεχίζουν να πληρώνουν τα μεσαία και υψηλά εισοδήματα μέσω του φόρου εισοδήματος αλλά και των υψηλών συντελεστών της «έκτακτης» εισφοράς αλληλεγγύης.

Από την επεξεργασία των στοιχείων προκύπτει ότι:

1. Εισοδήματα έως 10.000 ευρώ δήλωσαν στην εφορία 6.085.204 φορολογούμενοι. Συνολικά πλήρωσαν στην εφορία 561,5 εκατ. ευρώ ή 92 ευρώ ο καθένας κατά μέσον όρο. Δηλαδή το 68,3% των φορολογουμένων έχει ιδιαίτερα μικρή συμβολή στα φορολογικά βάρη.

2. Εισοδήματα από 10.000 έως 20.000 ευρώ δήλωσαν 2.078.750 φορολογούμενοι. Το ποσό που πλήρωσαν ανέρχεται στα 2,75 δισ. ευρώ και αποτελεί το 33% του συνολικού φόρου.

2. Από 20.000 έως 30.000 ευρώ εισόδημα δήλωσαν στην εφορία 504.327 φορολογούμενοι και πλήρωσαν στην εφορία 1,75 δισ. ευρώ. Κατά μέσον όρο κατέβαλαν 3.470 ευρώ ο καθένας. Σημειώνεται ότι το 2012 η κατηγορία αυτή αριθμούσε 835.258 φορολογουμένους.

3. Από 30.000 έως 50.000 ευρώ εισόδημα δήλωσαν 172.839 φορολογούμενοι και πλήρωσαν 1,33 δισ. ευρώ ή διαφορετικά 7.521 ευρώ ο καθένας. Σημειώνεται ότι το 2012 η κατηγορία αυτή αριθμούσε 338.082 φορολογουμένους.

4. Εισοδήματα από 50.000 έως 100.000 ευρώ δήλωσαν στην εφορία 51.923 φορολογούμενοι. Το ποσό που πλήρωσαν ανέρχεται σα 956 εκατ. ευρώ. Κάθε ένας από αυτούς πλήρωσε 18.411 ευρώ ο καθένας. Σημειώνεται ότι το 2012 η κατηγορία αυτή αριθμούσε 95.587 φορολογουμένους.

5. Πάνω από 100.000 ευρώ δήλωσαν στην εφορία 14.679 φορολογούμενοι. Πλήρωσαν στην εφορία 966 εκατ. ευρώ ή 65.808 ευρώ ο καθένας κατά μέσον όρο.

6. Συνολικά οι 8,9 εκατ. φορολογούμενοι πλήρωσαν στην εφορία 8,3 δισ. ευρώ.