ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιες δηλώσεις παρατείνονται ​από την ΑΑΔΕ

13eforia810

Στην παράταση υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών προμηθευτών προσανατολίζεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθώς τα λογιστικά γραφεία αδυνατούν να συγκεντρώσουν το σύνολο των στοιχείων των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών. Ταυτόχρονα, μετατίθενται οι προθεσμίες για την υποβολή των ενδικοφανών προσφυγών, των υποβολών προσφυγών στα διοικητικά δικαστήρια και του 20ημέρου για την υποβολή των υπομνημάτων, καθώς και οι χειρόγραφες δηλώσεις, δεδομένου ότι οι εφορίες λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας.

Κανονικά ο ΦΠΑ

Αντίθετα, πληροφορίες αναφέρουν ότι η υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ θα γίνει κανονικά, δεδομένου ότι η κυβέρνηση στην παρούσα χρονική συγκυρία χρειάζεται την πληροφορία για τις συναλλαγές που έγιναν και θα γίνουν τους επόμενους μήνες στην αγορά, προκειμένου να διαπιστώσει ποιες επιχειρήσεις πλήττονται από τις επιπτώσεις της νόσου. Αν και ο Φεβρουάριος (τέλος του τρέχοντος μήνα υποβάλλονται οι δηλώσεις ΦΠΑ του Φεβρουαρίου από τις εταιρείες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία) δεν είναι ενδεικτικός μήνας, καθώς είχαν τεθεί σε ισχύ τα μέτρα αναστολής λειτουργίας επιχειρήσεων, ωστόσο θα συγκριθεί με τον ΦΠΑ που αφορά τον Μάρτιο και η σχετική δήλωση θα υποβληθεί τον Απρίλιο, προκειμένου να διαπιστωθεί η ζημία στην ελληνική οικονομία, αλλά και να εντοπισθούν οι επιχειρήσεις που θα λάβουν την «επιστρεπτέα προκαταβολή», δηλαδή την κρατική χρηματοδότηση.

Από την πλευρά του, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας με επιστολή του στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης περιγράφει τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού σε οικονομία, επιχειρήσεις και εργαζομένους, καθώς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, ως απόρροια αυτών, οι λογιστές – φοροτεχνικοί, ενώ ζητάει:

1. Με υπουργική απόφαση ή εγκύκλιο, θα πρέπει να δοθεί ως οδηγία τα λογιστικά γραφεία να έχουν ως βασική ενασχόληση την εκπλήρωση των έκτακτων μέτρων που εξαγγέλλονται από την κυβέρνηση προς εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους.

2. Πρόσβαση των λογιστών – φοροτεχνικών σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου για λογαριασμό των πελατών τους με τη χρήση της εξουσιοδότησης που τους έχει δοθεί μέσω Taxisnet (ΔΟΥ, ΟΑΕΔ, ΕΦΚΑ κ.λπ.).

3. Μετάθεση των προθεσμιών για την υποβολή των ενδικοφανών προσφυγών, των υποβολών προσφυγών στα διοικητικά δικαστήρια και του 20ημέρου για την υποβολή των υπομνημάτων.

4. Αναστολή πάσης φύσεως υποβολής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων (ΦΠΑ, παρακρατούμενοι φόροι, ΜΥΦ, ΑΠΔ κ.λπ.). Η αναστολή, σε πρώτη φάση, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον μέχρι το τέλος Απριλίου 2020 και να επανεξεταστεί, καθώς μέχρι τότε δεν πρέπει να παραληφθούν και να καταχωριστούν παραστατικά σε φυσική μορφή. Οι δε καταβολές που θα προκύψουν πρέπει να ανασταλούν καθολικά, τουλάχιστον για 4 μήνες. Επιπλέον, εύλογα θα πρέπει να επιμηκυνθεί και ο χρόνος υποβολής δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων.