ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Yφεση 9% φέτος «βλέπει» η Κομισιόν

Yφεση 9% φέτος «βλέπει» η Κομισιόν

Πιο ήπια ύφεση «βλέπει» για την Ελλάδα το 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις ενδιάμεσες θερινές προβλέψεις της που δημοσιεύθηκαν χθες. Το ελληνικό ΑΕΠ, σύμφωνα με την Κομισιόν, θα συρρικνωθεί κατά 9% φέτος, αντί εκτίμησης για ύφεση 9,75% στις εαρινές προβλέψεις προ δύο μηνών. Αντιστοίχως χαμηλότερη, ωστόσο, είναι η πρόβλεψη για την ισχύ της ανάκαμψης το 2021: αντί της εκτίμησης του 7,9% στις εαρινές προβλέψεις, η Κομισιόν πλέον θεωρεί ότι η ελληνική οικονομία θα καταγράψει ρυθμό μεγέθυνσης 6%. Η Ελλάδα είναι μία από μόνο έξι χώρες της Ε.Ε. για τις οποίες η εκτίμηση της Κομισιόν όσον αφορά τις οικονομικές προοπτικές τους βελτιώθηκε σε σύγκριση με τον Μάιο.

Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής, το ελληνικό ΑΕΠ μειώθηκε κατά 1,6% στο πρώτο τρίμηνο του έτους σε σύγκριση με το δ΄ τρίμηνο του 2019. Η πτώση οφείλεται κυρίως στη μείωση των επενδύσεων και των εξαγωγών, ενώ η ιδιωτική κατανάλωση και οι κρατικές δαπάνες συνέβαλαν θετικά, περιορίζοντας τη ζημία.

Οπως σημειώνεται, ωστόσο, «ο οικονομικός αντίκτυπος των μέτρων καραντίνας αναμένεται να έχει γίνει αισθητός στην πλήρη έκτασή του στο δεύτερο τρίμηνο, με μια ισχυρή πτώση στην εγχώρια ζήτηση και στις εξαγωγές».

Χαλάρωση μέτρων

Η χαλάρωση των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης «θα συμβάλει στη μερική ανάκαμψη της εγχώριας ζήτησης» σημειώνεται στην έκθεση, στην οποία επίσης αναμένεται να συνεισφέρει και «η ταχεία εφαρμογή δημοσιονομικών μέτρων ισοδύναμων με περίπου 9,5% του ΑΕΠ». Τα μέτρα δημοσιονομικής τόνωσης «αναμένεται επίσης να αποτρέψουν φαινόμενα “υστέρησης” (σ.σ.: οικονομικός όρος που αναφέρεται στη μακροχρόνια βλάβη που μπορεί να προκαλέσει μια βαθιά ύφεση σε μια οικονομία) στην αγορά εργασίας αλλά και πτωχεύσεις σε μεγάλη κλίμακα».

Η Κομισιόν υπενθυμίζει ότι η πρόβλεψη για την Ελλάδα «υπόκειται σε έναν ιδιαίτερα υψηλό βαθμό αβεβαιότητας, ειδικά εξαιτίας της μεγάλης έκθεσης στους κινδύνους που συνδέονται με τις μετακινήσεις και τον αντίκτυπό τους στον ελληνικό τουριστικό κλάδο». Η πιθανότητα μιας καλύτερης οικονομικής επίδοσης για φέτος συνδέεται με την εγχώρια ζήτηση, «σε περίπτωση που υπάρχει ταχύτερη βελτίωση» στην ψυχολογία επενδυτών και καταναλωτών.

Ελάφρυνση του χρέους

Το διοικητικό συμβούλιο του EFSF ενέκρινε τον μηδενισμό της προσαύξησης στο επιτόκιο (step-up margin) την οποία είχε σωρεύσει η Ελλάδα από την 1.1.2020 έως τις 17 Ιουνίου – μέρος των μεσοπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους που συμφωνήθηκαν το 2018. Η αξία του συγκεκριμένου μέτρου ελάφρυνσης είναι 103,6 εκατ. ευρώ. Επιπροσθέτως, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, εκπροσωπώντας τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, θα μεταφέρει στην Ελλάδα 644,4 εκατ. ευρώ – τα κέρδη των κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος από τα ελληνικά ομόλογα που αγόρασαν στο πλαίσιο των προγραμμάτων SMP και ANFA. «Σύμφωνα με την εκτίμηση των ευρωπαϊκών θεσμών, η οποία επιβεβαιώθηκε στο Eurogroup του Ιουνίου, η ελληνική κυβέρνηση έχει αναλάβει τις απαιτούμενες δράσεις για να υλοποιήσει τις μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις της», δήλωσε σχετικά ο επικεφαλής του ESM Κλ. Ρέγκλινγκ.