Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

3' 32" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Διαφορετική μεταχείριση προβλέπεται από τη σκοπιά της φορολογίας εισοδήματος ως προς την έκπτωση δαπανών, ανάλογα με το εάν αυτές χαρακτηρίζονται δαπάνες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, χορηγίες ή δωρεές. Με πρόσφατη εγκύκλιό της, η ΑΑΔΕ διευκρίνισε ότι οι δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) δεν πρέπει να συγχέονται με την έννοια της δωρεάς ή της χορηγίας, καθόσον οι εν λόγω δαπάνες αφορούν, μεταξύ άλλων, την ενσωμάτωση διαδικασιών στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης για την ένταξη κοινωνικών, περιβαλλοντικών και δεοντολογικών πτυχών και ότι δεν συνιστούν δράσεις ΕΚΕ η φιλανθρωπία, η απλή δωρεά ή χορηγία (π.χ. οι φιλανθρωπικές δράσεις, εμπορικές χορηγίες μέσα από τις οποίες οι επιχειρήσεις προβάλλουν το σήμα ή τα προϊόντα τους και δράσεις οι οποίες αποσκοπούν στην επίτευξη δημόσιων σχέσεων). (Ε.2107/2021).

Απαραίτητη προϋπόθεση για να εκπίπτουν οι δαπάνες ΕΚΕ για φορολογικούς σκοπούς είναι να εμφανίζει η εκάστοτε επιχείρηση κατά το αντίστοιχο φορολογικό έτος λογιστικά κέρδη χρήσης συνυπολογιζομένων των δαπανών ΕΚΕ. Δεν ισχύει το ίδιο για τις δαπάνες από χορηγίες που λαμβάνουν χώρα με σκοπό την προβολή της επιχείρησης και οι οποίες δύνανται να εκπίπτουν φορολογικά, ανεξαρτήτως ύπαρξης κερδών, με την επιφύλαξη του γενικού κανόνα έκπτωσης επιχειρηματικών δαπανών του κώδικα φορολογίας εισοδήματος. Δεδομένου ότι οι δαπάνες ΕΚΕ συνδέονται με κάποιο αντάλλαγμα που συνίσταται συνήθως στην προβολή και διαφήμιση της επιχείρησης, μπορούν βάσιμα να λογίζονται ως δαπάνες που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο επιχειρηματικής δραστηριότητας, κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της επιχείρησης και προς το συμφέρον της. Επομένως, αν, σωρευτικώς, αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή, εγγράφονται στα βιβλία της εταιρείας και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά, τότε πράγματι δικαιολογείται η έκπτωσή τους κατά τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος της επιχείρησης. Αντίθετα, οι δωρεές, δηλαδή οι απλές παροχές χωρίς την προσδοκία ανταλλάγματος, θεωρείται ότι δεν συνδέονται με την παραγωγική λειτουργία, δεν εξυπηρετούν επιχειρηματικό σκοπό προς το συμφέρον της επιχείρησης και ως εκ τούτου δεν εκπίπτουν αλλά θα πρέπει να αναμορφώνονται.

Σε παροχή νέων διευκρινίσεων προχώρησε με εγκύκλιό της η ΑΑΔΕ σχετικά με τον προσδιορισμό του χρόνου απόκτησης του εισοδήματος από υπεραξία μεταβίβασης τίτλων όταν το τελικό ύψος του τιμήματος εξαρτάται από αναβλητική αίρεση. Ειδικότερα, πρόκειται για τις περιπτώσεις που φυσικά ή νομικά πρόσωπα συμφωνούν στην καταβολή ενός πρόσθετου τιμήματος κατά την πώληση τίτλων, η καταβολή του οποίου όμως εξαρτάται από την επέλευση κάποιου γεγονότος που είναι μελλοντικό και αβέβαιο (αναβλητική αίρεση). Σύμφωνα με τον γενικό κανόνα του ΚΦΕ, ως χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξής του. Συνεπώς, ειδικά στην περίπτωση μεταβίβασης τίτλων που έχει τεθεί αναβλητική αίρεση για πρόσθετο τίμημα ως χρόνος κτήσης του εν λόγω εισοδήματος λογίζεται ο χρόνος πλήρωσης της αίρεσης, δηλαδή ο χρόνος κατά τον οποίο ο δικαιούχος αποκτά το δικαίωμα είσπραξης αυτού, οπότε και θα καταστεί αυτό απαιτητό. Ως προς τα φυσικά πρόσωπα – πωλητές, η υπεραξία επανυπολογίζεται και δηλώνεται το πρόσθετο εισόδημα της υπεραξίας στο έτος που προέκυψε, δηλαδή στο έτος πλήρωσης της αναβλητικής αίρεσης (Ε.2171/2021).

Τα κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς για το 2020 προσδιόρισε πρόσφατα η ΑΑΔΕ. Ενα κράτος θεωρείται ότι έχει θεσπίσει προνομιακό καθεστώς όταν δεν επιβάλλει φορολόγηση ή όταν ο ισχύων συντελεστής φόρου είναι ίσος ή κατώτερος από το 60% του εφαρμοστέου συντελεστή βάσει της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας. Σε σύγκριση με τα καθεστώτα που χαρακτηρίστηκαν προνομιακά για το 2019, υπήρξαν μεταβολές. Συγκεκριμένα, από τη σχετική λίστα αφαιρέθηκαν η Ιορδανία, το Μοντσερά, το Ναουρού, και το Ουζμπεκιστάν, ενώ προστέθηκαν το Ανατολικό Τιμόρ, το Κιργιστάν, η Μογγολία, τα Μπαρμπέιντος, η Σάμπα και το Τουρκμενιστάν. Υπενθυμίζεται ότι κράτη όπως η Κύπρος, η Ιρλανδία, η Βουλγαρία και το Λιχτενστάιν εξακολουθούν να θεωρούνται ότι αποτελούν προνομιακά φορολογικά καθεστώτα. (Α.1186/2021).

Ο προσδιορισμός των προνομιακών καθεστώτων είναι κρίσιμος για σημαντικά φορολογικά ζητήματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις. Ενδεικτικά αναφέρεται το ζήτημα της έκπτωσης δαπανών, καθώς οι δαπάνες που καταβάλλονται προς φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν τη φορολογική τους κατοικία σε χώρα με προνομιακό καθεστώς κατά κανόνα δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους, εκτός εάν ο φορολογούμενος αποδείξει ότι αφορούν πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών με σκοπό τη φοροαποφυγή. Αντιθέτως, καταρχήν εκπίπτουν οι δαπάνες που καταβάλλονται σε φορολογικό κάτοικο κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ, το οποίο χαρακτηρίζεται με βάση τις ίδιες διατάξεις ως κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς. Ο σχετικός κατάλογος θα πρέπει να δημοσιεύεται μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου κάθε έτους.

Πηγή: Grant Thornton

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή