Φοροδοξίες: Γνωριζετε ότι…25.000 φορολογικοί έλεγχοι θα διενεργηθούν το έτος 2022

Φοροδοξίες: Γνωριζετε ότι…25.000 φορολογικοί έλεγχοι θα διενεργηθούν το έτος 2022

3' 39" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

• Είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) πλήρεις και μερικοί φορολογικοί έλεγχοι θα διενεργηθούν το έτος 2022 από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (ΓΔΦΔ). Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, τουλάχιστον το 70% θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας. Ποσοστό τουλάχιστον 75% των ελέγχων θα αφορά καταρχήν ελέγχους της τελευταίας τριετίας, για την οποία έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Πέραν του αριθμού των ως άνω φορολογικών ελέγχων, το έτος 2022 θα διενεργηθούν από τις ελεγκτικές υπηρεσίες 2.500 έλεγχοι για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των μη ετήσιων υποχρεώσεων των φορολογιών κεφαλαίου. 

• Η Κύπρος πρόκειται να θεσπίσει παρακρατούμενο φόρο επί μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων σε εταιρείες που βρίσκονται σε μη συνεργάσιμα κράτη στον τομέα της φορολογίας, όπως αυτά καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ενωση. Πιο συγκεκριμένα, από 31.12.2022 θα παρακρατείται φόρος 17% στα μερίσματα που καταβάλλονται από εταιρείες που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου σε εταιρείες που εδρεύουν σε μη συνεργάσιμα κράτη ή δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία σε συνεργάσιμα κράτη στον τομέα της φορολογίας. Σημειώνεται ότι η εν λόγω παρακράτηση φόρου θα διενεργείται υπό προϋποθέσεις που σχετίζονται με το ποσοστό συμμετοχής του δικαιούχου στην εταιρεία που διανείμει τα μερίσματα. Το αντίστοιχο ποσοστό παρακράτησης φόρου που σχετίζεται με την καταβολή τόκων ανέρχεται υπό προϋποθέσεις σε 30%, ενώ για τα δικαιώματα σε 10%.

• Η υποχρέωση παρακράτησης έρχεται σε ένα χρονικό σημείο κατά το οποίο η Κύπρος επιχειρεί να αναθεωρήσει το φορολογικό της καθεστώς. Πρόσφατα η Κύπρος ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αυξήσει τον φορολογικό συντελεστή των νομικών προσώπων σε 15% (από 12,5%). Η γενικότερη αναμόρφωση της κυπριακής φορολογικής νομοθεσίας αναμένεται να έχει ως βασικό άξονα το περιβάλλον, καθώς θα περιλαμβάνει την επιβολή φόρου επί των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και επιπλέον περιβαλλοντικές χρεώσεις που θα σχετίζονται με την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων. Επιπλέον, στο πλαίσιο αυτό, θα τροποποιηθεί η ισχύουσα νομοθεσία ΦΠΑ για τις υπηρεσίες που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία καθώς και με την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, σύμφωνα με τα όσα έχει δεχθεί το Ecofin.

• Η σύμβαση μεταξύ Ελλάδας και Σιγκαπούρης κατατέθηκε πρόσφατα προς ψήφιση στη Βουλή για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και της φοροδιαφυγής σχετικά με τον φόρο εισοδήματος. Πιο συγκεκριμένα, με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και η κίνηση κεφαλαίων και προσώπων μεταξύ των δύο χωρών. Η σύμβαση αυτή έρχεται να προστεθεί στις 57 Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας που βρίσκονται ήδη εν ισχύι και έχει συνάψει η Ελλάδα. Τα βασικά σημεία της σύμβασης προβλέπουν ότι δύναται να παρακρατηθεί φόρος από το συμβαλλόμενο κράτος κατά την καταβολή μερίσματος σε φορολογούμενο στο άλλο συμβαλλόμενο κράτος έως 10% (υπό προϋποθέσεις μειώνεται σε 5%), ενώ κατά την καταβολή τόκων και δικαιωμάτων η παρακράτηση δύναται να ανέρχεται σε 7,5%. Σημειώνεται ότι η Σιγκαπούρη έχει ιδιαίτερα ανταγωνιστικό φορολογικό περιβάλλον, καθώς ο συντελεστής φορολογίας για τα νομικά πρόσωπα ανέρχεται σε 17%, ενώ υπό προϋποθέσεις μπορεί να μειωθεί περισσότερο. Η σύναψη της εν λόγω ΣΑΔΦ αναμένεται να συμβάλει στην προσέλκυση επενδύσεων από την Ασία, αλλά και στην τόνωση των εμπορικών σχέσεων με τη Σιγκαπούρη, η οποία συγκαταλέγεται στις χώρες που κυριαρχούν στον τομέα του θαλάσσιου εμπορίου.

• Σε απλοποίηση των διαδικασιών απόδοσης ΑΦΜ, έναρξης ατομικής επιχείρησης και μεταβολής στοιχείων φυσικού ή νομικού προσώπου προχωρεί η φορολογική αρχή με σκοπό τη μείωση της γραφειοκρατίας. Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ καθιερώνεται η χρήση νέων δηλώσεων σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονικά μορφή (αντί των υφιστάμενων εντύπων Μ1, Μ2 κ.τ.λ.), οι οποίες θα συμπληρώνονται ψηφιακά και θα αποστέλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πύλης της ΑΑΔΕ. Ακόμη καθίσταται υποχρέωση της ΑΑΔΕ να προβαίνει σε διασταύρωση της αστυνομικής ταυτότητας των πολιτών μέσω διαλειτουργικότητας με την Ελληνική Αστυνομία και καταργείται η σχετική υποχρέωση υποβολής φωτοαντιγράφου αστυνομικής ταυτότητας, ενώ από τον Φεβρουάριο του 2022 και έπειτα παύει η υποχρέωση προσκόμισης βεβαίωσης από τον eEΦΚΑ κατά την υποβολή δήλωσης έναρξης ή μεταβολής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οσον αφορά την έναρξη και τη διακοπή επιχειρήσεων, για όσες εξ αυτών τελούν υπό ίδρυση τίθεται διετής προθεσμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας ιδρύσεώς τους, άλλως η ΑΑΔΕ θα προβαίνει σε διακοπή τους οίκοθεν. Κατά την έναρξη ατομικής επιχείρησης εισάγεται πρόσθετη υποχρέωση προσκόμισης βεβαίωσης από το ΓΕΜΗ που πιστοποιεί τη διαθεσιμότητα του διακριτικού εμπορικού τίτλου, ενώ επί υπηκόων τρίτων χωρών καθιερώνεται έλεγχος επί του δικαιώματος ασκήσεως ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας στην άδεια διαμονής τους. Τέλος, σε περίπτωση θανάτου ιδιοκτήτη ατομικής επιχείρησης θεσπίζεται προθεσμία ενός έτους για διακοπή των εργασιών της εν λόγω επιχείρησης.

Πηγή: Grant Thornton

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή