ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κενό 350 εκατ. ευρώ στα Ταμεία

keno-350-ekat-eyro-sta-tameia-2014157

Πρόσθετο χρηματοδοτικό κενό για τα ασφαλιστικά Ταμεία (περί τα 350 εκατ. ευρώ) αναμένεται να προκαλέσει η κατάργηση από 1.1.2015 σχεδόν, του συνόλου των κοινωνικών πόρων με τους οποίους τροφοδοτούνται επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Οχι μόνο η κατάργηση των πόρων με τα οποία χρηματοδοτείται περίπου το σύνολο της επικουρικής ασφάλισης αλλά και η μεταβίβαση στο Δημόσιο από τα Ταμεία κύριας σύνταξης, ΟΓΑ και ΟΑΕΕ των κεφαλαίων που απέδιδαν στο ειδικό κεφάλαιο αλληλεγγύης (ΑΚΑΓΕ) αναμένεται να έχει επιπτώσεις και στον πρώτο πυλώνα σύνταξης.

Η κατάργηση των κοινωνικών πόρων, χωρίς πρόβλεψη κάλυψης του ποσού από άλλες πηγές ή εισφορές, αναμένεται να προκαλέσει μείωση κατά 100 εκατ. ευρώ στα έσοδα του μεγάλου επικουρικού Ταμείου (ΕΤΕΑ) και να αποσπάσει τουλάχιστον 95 εκατ. ευρώ από το Μετοχικό Ταμείο του Δημοσίου. Μείον 120 εκατ. ευρώ αναμένεται να έχει και το ΕΤΑΑ. Οσα Ταμεία έχουν ελλείμματα θα ενεργοποιούν τη «ρήτρα μηδενικού ελλείμματος» με αυτόματες περικοπές στις παροχές τους (επικουρικές συντάξεις, μερίσματα και εφάπαξ). Για τον υπολογισμό των επικουρικών συντάξεων, θα εφαρμοστεί ένα μεικτό σύστημα ανάλογα με την ημερομηνία «εξόδου», με «ατομικές μερίδες» και με υποχρέωση αναλογιστικών μελετών κάθε χρόνο. Οι αλλαγές στην επικούρηση, η οποία θα λειτουργεί διά νόμου με σύστημα «προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση» επισπεύδονται, κατά ένα εξάμηνο, ως εξής:

Ενα μεικτό σύστημα ανάλογα με την ημερομηνία «εξόδου», με τις «ατομικές μερίδες» και με την υποχρέωση αναλογιστικών μελετών κάθε χρόνο, θα εφαρμοστεί για τον υπολογισμό των επικουρικών συντάξεων.

Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των επικουρικών, που θα επηρεάσει κυρίως τους νεότερους ασφαλισμένους.

• Από 1.7.2014 αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού και αναπροσαρμογής των συντάξεων στο επικουρικό ταμείο μισθωτών.

• Από 1.7. 2014 θα εφαρμοστεί ένα «μεικτό» σύστημα για τον υπολογισμό των συντάξεων στο ΕΤΕΑ. Το τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχεί στον χρόνο ασφάλισης μέχρι 30 Ιουνίου 2014 υπολογίζεται με το «παλαιό σύστημα». Το τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχεί στον χρόνο ασφάλισης μετά την 1η Ιουλίου 2014 με το «νέο σύστημα». Οι αλλαγές θα επηρεάσουν κυρίως τους νεότερους ασφαλισμένους, καθώς η πλειοψηφία των ετών ασφάλισής τους θα υπολογίζεται με το νέο σύστημα.

• Από 1.1. 2014 δημιουργούνται «ατομικές μερίδες» για τους ασφαλισμένους.

• Τα μετοχικά ταμεία πολιτικών υπαλλήλων και ενστόλων (στρατού, αεροπορίας και ναυτικού) θα υποβάλουν από το 2014 και για κάθε έτος μελέτη η οποία θα προσδιορίζει τις παροχές (δηλαδή αν υπάρχουν ελλείμματα θα περικόπτονται).

• Από 1.1.2015 όλοι οι φορείς επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας του υπουργείου Εργασίας, οι αντίστοιχοι τομείς των ενστόλων (ΤΕΑΠΑΣΑ) θα λειτουργούν με βάση το «μοντέλο» του ΕΤΕΑ.

• Oι νέοι ασφαλισμένοι -που δεν συμπληρώνουν 25 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ τον μήναεπιστρέφουν στον ΟΑΕΕ.

• Οι εισφορές στον ΟΑΕΕ θα εισπράττονται κάθε μήνα (και όχι κάθε δίμηνο).

• Οι ασφαλιστικοί Οργανισμοί μπορούν να παρακρατούν καταβολές, επιδοτήσεις ή αποζημιώσεις του Δημοσίου τομέα και μέχρι του ύψους των οφειλών προς τα Ταμεία.

• Ποσά που προέρχονται από επιστροφές ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος για τα οποία έχει εκδοθεί ατομικό φύλλο έκπτωσης συμψηφίζονται υποχρεωτικά με οφειλές προς τα Ταμεία και αποδίδονται σε αυτά.