ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η έλλειψη ρευστού το μεγάλο αγκάθι για ενίσχυση εταιρειών μέσω ΕΣΠΑ

16s19espa
euro-notesjpg-d426969ff22f98a7--2

Η απουσία ρευστότητας και η δυσκολία πρόσβασης στο τραπεζικό σύστημα αποστερούν από το ΕΣΠΑ τον χαρακτήρα του ως «εργαλείου» ανάπτυξης και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Τούτο προκύπτει από την έρευνα που πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ), αξιοποιώντας την εμπειρία που συγκεντρώνουν οι εταιρείες-μέλη του, οι οποίες έχουν ως πελάτες επιχειρήσεις που, μεταξύ άλλων, καταθέτουν φακέλους για τη λήψη ενισχύσεων μέσω προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Τα συμπεράσματα από την εμπειρία υλοποίησης του ΕΣΠΑ περιλαμβάνονται σε συνολικότερη έρευνα που πραγματοποίησε για πρώτη φορά ο ΣΕΣΜΑ για την ελληνική οικονομία, κατασκευάζοντας τον Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ (GMCI). Η έρευνα θα είναι τριμηνιαία με εξαίρεση το κομμάτι που αφορά το ΕΣΠΑ, το οποίο θα διενεργείται μια φορά τον χρόνο.

Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις που ζητούν ενισχύσεις μέσω ΕΣΠΑ είναι η δυσκολία δανεισμού και έκδοσης εγγυητικών επιστολών (87,8% το θεωρεί υψηλής έντασης πρόβλημα), οι καθυστερήσεις εκταμιεύσεων των ενισχύσεων (75,5%), καθώς και η αδυναμία κάλυψης της ίδιας συμμετοχής (67,3%). Χαμηλότερα στον κατάλογο των προβλημάτων αξιολογούν οι επιχειρήσεις την πολυπλοκότητα των διαδικασιών (44,9%), τον σχεδιασμό δράσεων στο ΕΣΠΑ που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των επιχειρήσεων (34,7%) και τελευταία την αδιαφάνεια-διαφθορά (27,1%).

Πέραν, βεβαίως, των προβλημάτων που δημιουργεί η έλλειψη ρευστότητας έτσι ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματικό το ΕΣΠΑ, οι σύμβουλοι εκτιμούν ότι δεν γίνεται ορθή κατανομή των πόρων. Σύμφωνα με την έρευνα το 78% θεωρεί ότι η τρέχουσα κατανομή μόνο σε μέτριο βαθμό προάγει την ανάπτυξη. Ενα επίσης σημαντικό ποσοστό, 18%, θεωρεί η κατανομή των πόρων του ΕΣΠΑ δεν βοηθά καθόλου στην επίλυση των διαρθρωτικών προβλημάτων της οικονομίας. Ωστόσο, η πλειονότητα των συμβούλων θεωρεί ότι με τις κατάλληλες βελτιώσεις το τρέχον και το νέο ΕΣΠΑ μπορεί πολύ (38,8%) ή μέτρια (55,1%) να ενισχύσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Σε ό,τι αφορά τη συνολική εικόνα για την οικονομία, από τις απαντήσεις των συμβούλων προκύπτει προσδοκία για βελτίωση το επόμενο δωδεκάμηνο. Το 62% προβλέπει βελτίωση της οικονομικής κατάστασης, εκτιμώντας σε ποσοστό 64% αύξηση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης. Αισιόδοξες είναι οι προβλέψεις για τις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου (το 66% θεωρεί ότι θα είναι υψηλότερες σε 12 μήνες) και για τις εξαγωγές (61,2% εκτιμά ότι αυτές θα αυξηθούν).

Δυσοίωνες αντιθέτως είναι οι προβλέψεις για την ανεργία, επτά στους δέκα προβλέπουν ότι το επόμενο δωδεκάμηνο θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα ή θα είναι υψηλότερη από σήμερα.