ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεταθέτουν τις αποφάσεις για επαναφορά της ανταπεργίας

Μεταθέτουν τις αποφάσεις για επαναφορά της ανταπεργίας

Να κερδίσει χρόνο στο θέμα της αλλαγής των διατάξεων του συνδικαλιστικού νόμου επιχειρεί η κυβέρνηση, καθώς βουλευτές του ΠΑΣΟΚ έχουν ήδη αποσαφηνίσει ότι δεν πρόκειται να ψηφίσουν ενδεχόμενη διάταξη που θα θέτει ζήτημα επαναφοράς της ανταπεργίας (λοκ άουτ). Κανονικά και βάσει της συμφωνίας με την τρόικα, οι αλλαγές πρέπει να γίνουν μέχρι και τον Οκτώβριο προκειμένου ο νέος νόμος να εφαρμοστεί από την 1.1.2015. Ωστόσο, δεν αποκλείεται οι αλλαγές να μη νομοθετηθούν μέχρι το φθινόπωρο και να παραπεμφθούν σε ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων τους οποίους θα ορίσει η κυβέρνηση και οι κοινωνικοί εταίροι.

Αλλαγές

Υπενθυμίζεται ότι οι προτεινόμενες αλλαγές αφορούν την επαναφορά της ανταπεργίας των επιχειρήσεων, τις αλλαγές στις συνδικαλιστικές άδειες και αυστηροποίηση των προϋποθέσεων για την κήρυξη απεργίας στις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις

Σε ό,τι αφορά τις συνδικαλιστικές άδειες, ο συνδικαλιστικός νόμος προβλέπει ότι ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων ή των ελεγκτικών επιτροπών και τους αντιπροσώπους των πρωτοβάθμιων στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Την ίδια υποχρέωση έχει για τα διοικητικά συμβούλια, τις ελεγκτικές επιτροπές και τους αντιπροσώπους των δευτεροβάθμιων στις τριτοβάθμιες όπως και για τα διοικητικά συμβούλια και τις ελεγκτικές επιτροπές των τριτοβάθμιων οργανώσεων. Ειδικότερα ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να παρέχει:

α) Στα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής της πιο αντιπροσωπευτικής τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης άδεια απουσίας όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους.

β) Στα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των πιο αντιπροσωπευτικών δευτεροβάθμιων οργανώσεων άδεια απουσίας έως 9 μέρες τον μήνα και έως 15 για τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γεν. γραμματέα και ταμία.

γ) Σε πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γενικό γραμματέα των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων άδεια απουσίας έως 5 μέρες τον μήνα αν τα μέλη τους είναι 500 και πάνω, και ώς τρεις μέρες αν είναι λιγότερα.

δ) Στους αντιπροσώπους στις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις άδεια απουσίας για όλη τη διάρκεια συνεδρίων που συμμετέχουν. Οι άδειες περιορίζονται σε 30 ημέρες ημέρες τον χρόνο για τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Η απεργία στις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις κηρύσσεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης. Για ολιγόωρες στάσεις, εφόσον δεν πραγματοποιούνται την ίδια μέρα ή μέσα στην ίδια εβδομάδα, αρκεί απόφαση του διοικητικού συμβουλίου εκτός αν το καταστατικό ορίζει διαφορετικά. Η απεργία στις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις ευρύτερης περιφέρειας ή πανελλαδικής έκτασης κηρύσσεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν το καταστατικό ορίζει διαφορετικά.

Η απεργία  στις  δευτεροβάθμιες και  τριτοβάθμιες  συνδικαλιστικές οργανώσεις  κηρύσσεται  με  απόφαση  του  διοικητικού  συμβουλίου.