ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεγάλες μειώσεις φέρνουν οι διορθώσεις λαθών που εντοπίστηκαν σε 4.000 οικισμούς

Μεγάλες μειώσεις φέρνουν οι διορθώσεις λαθών που εντοπίστηκαν σε 4.000 οικισμούς

Διορθώνονται τα λάθη σε 450 περιοχές της χώρας (4.000 οικισμούς) τα οποία οδήγησαν στην υπερφορολόγηση χιλιάδων ιδιοκτητών ακινήτων. Στην τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών προβλέπεται ότι, εφόσον οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχή στην οποία δεν εφαρμόζεται το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων, τόσο η μοναδιαία αξία του οικοπέδου ανά τετραγωνικό μέτρο για τον υπολογισμό του κύριου φόρου των υποκείμενων σε ΕΝΦΙΑ, όσο και η φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου των υποκείμενων σε ΕΝΦΙΑ, δεν μπορεί να υπερβαίνει την τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο, με βάση την οποία υπολογίστηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων κατά το έτος 2013.

Για παράδειγμα, οικόπεδο 706 τ.μ. στη Ζάκυνθο είχε υπολογιστεί το 2013 σε 29.704 ευρώ. Με την εκκαθάριση του 2014 για τον υπολογισμό του φόρου η αξία του πολλαπλασιάστηκε και έφθασε τις 72.417,2 ευρώ. Με το νέο σύστημα υπολογισμού, η αξία που θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του φόρου θα είναι αυτή του 2013, δηλαδή οι 29.704 ευρώ. Αντίθετα, σε περιοχή της Ανατολικής Αττικής για οικόπεδο 300 τ.μ. το 2013 είχε υπολογισθεί αξία 58.000 ευρώ, ενώ το 2014 για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ, όπου χρησιμοποιήθηκαν οι χαμηλότερες τιμές ζώνης του δήμου, η αξία μειώθηκε σε 35.000 ευρώ. Για τις περιπτώσεις αυτές θα χρησιμοποιηθεί το χαμηλότερο ποσό, δηλαδή των 35.000 ευρώ που αναφέρεται στο ανωτέρω παράδειγμα για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ και του συμπληρωματικού φόρου.

Στο υπουργείο Οικονομικών έχουν ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες για τη διόρθωση των λαθών, και τα νέα εκκαθαριστικά αναμένεται να αναρτηθούν στις 15 Σεπτεμβρίου.

Με τις διορθώσεις που επέρχονται, ο φόρος μειώνεται δραστικά στις 450 περιοχές, που μπορεί να φθάσει και το 96%. Για παράδειγμα, σε οικόπεδο 1 στρέμματος σε ορεινό οικισμό της Ηπείρου ο φόρος με την αρχική εκκαθάριση ανερχόταν στα 150 ευρώ. Με τη νέα εκκαθάριση ο φόρος θα διαμορφωθεί στα 6 ευρώ, δηλαδή θα μειωθεί κατά 96%. Σε άλλη περίπτωση, σε οικόπεδο 1 στρέμματος σε οικισμό του νομού Αχαΐας ο φόρος με την αρχική εκκαθάριση ήταν 200 ευρώ και με τη νέα εκκαθάριση μειώνεται στα 23 ευρώ (μείωση φόρου 88,5%).

Πάντως, εκτός από τα λάθη στον νόμο που διορθώνονται με την τροπολογία αυτή, οι φορολογούμενοι θα πρέπει μετά τις 15 Σεπτεμβρίου και μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου να προχωρήσουν σε διορθώσεις του Ε9. Και αυτό, διότι αρκετοί ιδιοκτήτες έχουν συμπληρώσει λανθασμένα στοιχεία, όπως του ορόφου, τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου ή λάθος τους κωδικούς για τα ημιτελή κτίσματα. Μετά την τροποποίηση των στοιχείων στο Ε9, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων θα προχωρήσει σε μία ακόμη εκκαθάριση και τα επιπλέον ποσά που καταβλήθηκαν θα συμψηφιστούν ή θα επιστραφούν στον υπόχρεο. Σημειώνεται ότι ο ENΦΙΑ δεν συμψηφίζεται με επιστροφές φόρου. Δηλαδή φορολογούμενοι θα εισπράττουν τις επιστροφές ανεξαρτήτως της οφειλής για τον ΕΝΦΙΑ.