ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δυσφορία τρόικας για την αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανείων

Δυσφορία τρόικας για την αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανείων

Την έντονη δυσαρέσκεια της τρόικας προκαλεί ο τρόπος αντιμετώπισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων από τις τράπεζες. Οι επιτελείς της τρόικας θεωρούν ότι οι τράπεζες καθυστερούν και δεν κάνουν τα δέοντα για την αντιμετώπιση του μεγάλου αυτού προβλήματος. Ειδικά στον τομέα των επιχειρηματικών δανείων, υποστηρίζεται ότι οι τράπεζες ενδιαφέρονται κυρίως στο να μην αλλάξει τίποτα και όχι να αντιμετωπιστούν τα πραγματικά –και μεγάλα– προβλήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», η τρόικα μετέφερε τον προβληματισμό της για το θέμα στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και αυτό με τη σειρά του ζήτησε αναλυτική ενημέρωση για τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιήσει οι τράπεζες. Σε συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες μεταξύ στελεχών του ΤΧΣ και των τραπεζών, το ΤΧΣ ζήτησε επιτάχυνση των διαδικασιών για την αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανείων και προειδοποίησε ότι το Πλαίσιο Συνεργασίας περιλαμβάνει μέτρα συμμόρφωσης στην περίπτωση που οι διοικήσεις των τραπεζών δεν υλοποιούν τα συμφωνηθέντα. Σημειώνεται ότι στο τελευταίο κείμενο του Μνημονίου γίνεται ρητή αναφορά για την ανάγκη μεγαλύτερου ελέγχου στις συστημικές τράπεζες. Στο πλαίσιο αυτό φαίνεται ότι η τρόικα ζητάει από το ΤΧΣ την αναθεώρηση του Πλαισίου Συνεργασίας, Ταμείου – τραπεζών, προς μια πιο αυστηρή κατεύθυνση, με το Ταμείο να αναλαμβάνει πιο παρεμβατικό ρόλο. Από την άλλη πλευρά, επισημαίνεται ότι έπειτα από δύο κύκλους ανακεφαλαιοποίησης, όπου ιδιώτες τοποθέτησαν στις τράπεζες πάνω από 10 δισ. ευρώ, η απαίτηση για περισσότερο έλεγχο έρχεται σε αντίφαση με τον στόχο για την επιστροφή των τραπεζών σε ιδιωτικά χέρια.

Η τρόικα θεωρεί ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που σήμερα εκτιμάται πως φτάνουν στα 80 δισ. ευρώ, αποτελούν τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την αποσταθεροποίηση των τραπεζών και υποστηρίζει ότι οι τράπεζες θα πρέπει άμεσα να προχωρήσουν σε όλες τις αναγκαίες κινήσεις –όσο επώδυνες και αν είναι– για την εξυγίανση των δανειακών τους χαρτοφυλακίων. Σημειώνουν ότι παρατηρούνται αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και αναφέρεται χαρακτηριστικά το παράδειγμα των ιχθυοκαλλιεργειών, όπου χρειάστηκαν πάνω από 3 χρόνια διαβουλεύσεων προκειμένου να φτάσουμε στη λύση. Με τέτοιους ρυθμούς, υποστηρίζουν, το τραπεζικό σύστημα και η οικονομία, στην καλύτερη περίπτωση, θα υποχρεωθούν σε πολυετή χαμηλή πτήση καθώς το μεγάλο ύψος των καθυστερήσεων δεν θα επιτρέψει στις τράπεζες να ανακάμψουν πλήρως, ενώ παράλληλα θα δεσμεύουν μεγάλα κεφάλαια, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση υγιών επιχειρήσεων. Ακόμα χειρότερα, το υψηλό απόθεμα «κόκκινων» δανείων θα μπορούσε να αποτελέσει στο μέλλον την αφορμή για μια νέα αποσταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος.

Από την πλευρά τους, οι τράπεζες αναφέρουν ότι έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικά βήματα για την αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανείων, όπως η δημιουργία εξειδικευμένων διευθύνσεων που απασχολούν πολλούς εκατοντάδες εργαζομένους. Υπογραμμίζουν ότι η ενεργητική διαχείριση των «κόκκινων» δανείων απαιτεί το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο καθώς και άλλους ρυθμούς λειτουργίας της Δικαιοσύνης. Οπως τονίζουν, το πτωχευτικό δίκαιο και ο χρόνος εκδίκασης των υποθέσεων από τη Δικαιοσύνη αποτελούν κρίσιμους παράγοντες. Επίσης σημειώνουν ότι με το stress test της ΕΚΤ να βρίσκεται σε εξέλιξη, οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να διατηρούν υψηλά κεφαλαιακά αποθέματα, έως ότου διαπιστωθεί αν χρειάζονται ή όχι πρόσθετα κεφάλαια. Μέχρι τότε, τονίζουν, δεν μπορούν να προχωρήσουν σε πιο δυναμικές ενέργειες, οι οποίες θα είχαν αρνητική επίδραση στην κεφαλαιακή τους βάση.