ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνολικός φόρος 40,3% σε διατροφή που έλαβε διαζευγμένη γυναίκα

Συνολικός φόρος 40,3% σε διατροφή που έλαβε διαζευγμένη γυναίκα

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες με συντελεστή 26% και προκαταβολή φόρου 55% φορολογήθηκαν χιλιάδες διαζευγμένες γυναίκες για τα ποσά διατροφής που εισέπραξαν από τους πρώην συζύγους τους.

Συγκεκριμένα κατά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων των συγκεκριμένων γυναικών για τα εισοδήματα του 2013, το υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε ότι τα ποσά αυτά εντάσσονται στην κατηγορία εισοδημάτων από ελευθέρια επαγγέλματα στα οποία ισχύει συντελεστής 26% καθώς και προκαταβολή φόρου 55%. Αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής ήταν οι εν λόγω γυναίκες να φορολογηθούν κατά μέσο όρο με συντελεστή το 40,3% για τη διατροφή που έλαβαν.

Σύμφωνα με καταγγελία άνεργης γυναίκας, κατά το 2013 έλαβε ποσό διατροφής ύψους 7.200 ευρώ. Εκπληκτη διαπίστωσε κατά την εκκαθάριση της δήλωσής της, ότι θα πρέπει να πληρώσει φόρο ύψους 1.872 ευρώ (7.200 ευρώ Χ 26% = 1.872 ευρώ). Και σαν μην έφθανε αυτό κλήθηκε να πληρώσει προκαταβολή φόρου 55%.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στα εισοδήματα από ελευθέρια επαγγέλματα επιβάλλεται εκτός από τον κύριο φόρο εισοδήματος και προκαταβολή φόρου έναντι του επόμενου έτους υπολογιζόμενη με συντελεστή 55% επί του κύριου φόρου. Τελικά η άνεργη γυναίκα από τα 7.200 ευρώ που έλαβε το 2013 κλήθηκε να πληρώσει ποσό ύψους 2.901,60 ευρώ. 

Στην περίπτωση, ωστόσο, που η διατροφή δεν ξεπερνούσε το ποσό των 5.000 ευρώ ετησίως δεν θα πλήρωνε κανέναν φόρο. Δηλαδή την εν λόγω άνεργη γυναίκα τη συνέφερε να εισπράξει μικρότερη διατροφή για να μη φορολογηθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας. Σημειώνεται ότι στην κλίμακα φορολόγησης των εισοδημάτων από μισθωτές υπηρεσίες ισχύει αφορολόγητο όριο 9.550 ευρώ.