Εξοικονόμηση 380 εκατ. ετησίως στο Δημόσιο με ψηφιακή υπογραφή

Εξοικονόμηση 380 εκατ. ετησίως στο Δημόσιο με ψηφιακή υπογραφή

2' 0" χρόνος ανάγνωσης

Νέες ευκαιρίες για τη χώρα στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) εντοπίζει μια νέα μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). Στη μελέτη με τίτλο «Η υιοθέτηση των ΤΠΕ και η ψηφιακή ανάπτυξη στην Ελλάδα», αναφέρεται ότι η χώρα μας μπορεί να εξοικονομήσει ετησίως περίπου 380 εκατ. ευρώ, μόνον από την υιοθέτηση της ψηφιακής υπογραφής στον δημόσιο τομέα.

Η εξοικονόμηση αυτή, σύμφωνα με τον επιστημονικό υπεύθυνο του ΙΟΒΕ Αγγελο Τσακανίκα, είναι σχεδόν τετραπλάσια του δημοσιονομικού οφέλους που είχε υπολογιστεί ότι θα προκαλούνταν από τα προγράμματα κινητικότητας και απολύσεων. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα που είχε σχεδιαστεί για 15.000 εργαζόμενους του δημοσίου τομέα θα είχε όφελος λιγότερο των 100 εκατ. ευρώ. «Αυτή είναι μια καθαρή ένδειξη ότι η διάδοση τέτοιων (τεχνολογικών) λύσεων στον δημόσιο τομέα -ακόμη και αν εφαρμοστούν εν μέρει- είναι πολύ πιο αποτελεσματική από τις μειώσεις προσωπικού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η μελέτη του ΙΟΒΕ επικεντρώνεται στην επίδραση που θα έχουν τέσσερις παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν με τη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ. Πρόκειται για παρεμβάσεις που περιέχονται στο νέο στρατηγικό πλαίσιο ψηφιακής ανάπτυξης που έχει σχεδιαστεί από την πολιτεία για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Οι παρεμβάσεις αυτές είναι: 1. η αξιοποίηση της ψηφιακής υπογραφής στη δημόσια διοίκηση, 2. η ανάπτυξη ανοιχτών δεδομένων, 3. η βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων του πληθυσμού και 4. η τόνωση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας.

«Από τα ευρήματα της μελέτης προκύπτουν απτά και μετρήσιμα οφέλη από τη βελτίωση των εθνικών μας επιδόσεων σε αυτούς τους τομείς, παρά το γεγονός ότι, για μια σειρά από λόγους, δεν έχουν φθάσει στα επίπεδα που θα μπορούσαν», ανέφερε ο πρόεδρος του ΙΟΒΕ, Τάκης Αθανασόπουλος. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΙΟΒΕ, «η υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών από όλους μας, συνιστά την πιο σημαντική μεταρρυθμιστική παρέμβαση που επιβάλλεται να πραγματοποιήσει η χώρα μας στην προσπάθειά της να κάνει το μεγάλο άλμα οριστικής ρήξης με το κακό παρελθόν της, αυτό της έλλειψης αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών της».

Σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση των ανοικτών δεδομένων -περιλαμβάνονται κυρίως πληροφορίες δημόσιου χαρακτήρα- η μελέτη έδειξε ότι μπορεί να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα αλλά και τη διαφάνεια της χώρας. Επιπλέον η διαθεσιμότητα των δεδομένων αυτών, μπορεί να οδηγήσει στην αξιοποίησή τους από ενδιαφερόμενους, ωθώντας προς τα επάνω την απασχόληση.

Ο διπλασιασμός των ανοικτών δεδομένων στη χώρα μας είναι σχετικά εύκολα εφικτός, καθώς παρουσιάζει χαμηλή βάση εκκίνησης. Σύμφωνα με το βαρόμετρο Ανοικτών Δεδομένων η χώρα εμφανίζει δείκτη 28 όταν άλλες ευρωπαϊκές χώρες εμφανίζουν δείκτες πάνω από 60 έως 100.