ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα κεφάλαια 10-25 δισ. ευρώ για τις τράπεζες

nea-kefalaia-10-25-dis-eyro-gia-tis-trapezes-2093051

Την κεφαλαιακή ενίσχυση των εγχώριων τραπεζών με ποσό που θα κυμαίνεται από 10 έως 25 δισ. ευρώ και την άμεση ενσωμάτωση, εντός εβδομάδας, της κοινοτικής οδηγίας για την εξυγίανση των τραπεζών ζητούν οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης για την επίτευξη συμφωνίας.

Η ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της οδηγίας «για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων» αποτελεί προαπαιτούμενο για την επίτευξη συμφωνίας και θα πρέπει να γίνει εντός της εβδομάδας. Η οδηγία περιγράφει τους τρόπους με τους οποίους μια τράπεζα μπορεί να εξυγιανθεί και τις επιπτώσεις για τους μετόχους αλλά και τους καταθέτες. Σύμφωνα με την οδηγία, η αναδιάρθρωση του παθητικού μιας προβληματικής τράπεζας, δηλαδή των υποχρεώσεών της, εφαρμόζεται για όλους, δηλαδή και τους καταθέτες. Ωστόσο εξαιρούνται ρητά οι εγγυημένες καταθέσεις, που σύμφωνα με τους κανονισμούς αφορούν ποσά έως και 100.000 ευρώ.

Με την ενσωμάτωση της οδηγίας ενισχύεται η προστασία του ορίου των 100.000 ευρώ που καλύπτει τη μεγάλη πλειοψηφία των φυσικών προσώπων, ωστόσο μεγαλύτερη αβεβαιότητα επικρατεί για τους λογαριασμούς επιχειρήσεων.

Αν υπάρξει συμφωνία, θα ακολουθήσει ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που από την Ε.Ε. εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 10 και 25 δισ. ευρώ, με τους περισσότερους αναλυτές να κλίνουν προς τα 25 δισ. ευρώ. Το τελικό ύψος θα προσδιοριστεί έπειτα από αναλυτική εξέταση της κατάστασης των τραπεζών που θα πραγματοποιήσει η ΕΚΤ σε συνεργασία με τον SSΜ μετά το καλοκαίρι και κατόπιν θα προσδιοριστεί ο τρόπος για την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών.

Η Ε.Ε. ζητεί από τις ελληνικές αρχές να προχωρήσουν στα αναγκαία βήματα για την ισχυροποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα, με την ανάληψη αποφασιστικής δράσης για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς και την ενίσχυση του ρόλου του ΤΧΣ περιορίζοντας κάθε δυνατότητα πολιτικής επιρροής.

Σύμφωνα με στελέχη τραπεζών, μετά τη νέα ανακεφαλαιοποίηση οι εγχώριες τράπεζες δεν θα διατηρήσουν διεθνείς δραστηριότητες. Σε συμφωνία με τις ευρωπαϊκές αρχές οι ελληνικές τράπεζες θα υποχρεωθούν να αποχωρήσουν από πολλές χώρες (Αλβανία, Βουλγαρία, Σερβία, Σκόπια, Ρουμανία, Τουρκία, Κύπρο, Νότια Αφρική κ.α.) χάνοντας ένα ενεργητικό 70 δισ. ευρώ, ένα χαρτοφυλάκιο δανείων 45 δισ. ευρώ και ένα δίκτυο 2.700 καταστημάτων με 35.000 εργαζόμενους. Σε ό,τι αφορά την εγχώρια αγορά, είναι βέβαιο ότι οι μικρότερες τράπεζες που έχουν απομείνει σε λειτουργία, όπως η Attica Bank και ορισμένες συνεταιριστικές, θα ενσωματωθούν στις μεγάλες τράπεζες. Αν και τις τελευταίες ημέρες έχουν οργιάσει οι φήμες για συγχωνεύσεις μεταξύ των 4 συστημικών τραπεζών -Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank και Eurobank- αυτό δεν είναι καθόλου σίγουρο, δεδομένου ότι η αρχιτεκτονική αυτή αποφασίστηκε και υποστηρίχθηκε από την τρόικα. Ωστόσο μέχρι να ολοκληρωθεί η εξέταση από την ΕΚΤ τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί, δεδομένης μάλιστα της ραγδαίας επιδείνωσης της οικονομίας και των σοβαρών επιπτώσεων των κεφαλαιακών περιορισμών. Σε κάθε περίπτωση οι τράπεζες, είτε συγχωνευθούν είτε όχι, θα υποχρεωθούν σε νέο κύμα συρρίκνωσης με κλείσιμο καταστημάτων και προσωπικού. Στην περίοδο 2010-2014 η αναδιάρθρωση που πραγματοποιήθηκε, οδήγησε στο κλείσιμο ή αποχώρηση 12 τραπεζών, το «κλείσιμο» 1.400 καταστημάτων και την απώλεια περίπου 13.000 θέσεων εργασίας.