ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φόρος σε επιδοτήσεις, επιλογή για εισφορές στους αγρότες

agrotesmplokadyo

Δέσμη ασφαλιστικών και φορολογικών μέτρων που σύμφωνα με την κυβέρνηση επιβαρύνει μόνο όσους έχουν εισόδημα από αγροτική παραγωγή και επιδοτήσεις από 20.000 ευρώ και πάνω, κατατέθηκε χθες στους αγρότες. Αν και πολλές από τις προτάσεις τελούν υπό την αίρεση της έγκρισής τους από την τρόικα, καθώς ενδέχεται να οδηγήσουν σε διεύρυνση του δημοσιονομικού κενού, κεντρικό ρόλο διαδραματίζει η φορολόγηση των αγροτικών επιδοτήσεων, που μέχρι σήμερα ήταν αφορολόγητες έως τα 12.000 ευρώ, παράλληλα με την εισαγωγή αφορολόγητου ορίου της τάξης των 9.500 ευρώ. Οι ασφαλιστικές εισφορές, που θα αυξηθούν από 7% στο 20% έως το 2021 και όχι το 2019, θα υπολογίζονται επί του συνόλου των εισοδημάτων, και εφόσον αφαιρεθούν (μαζί με τις δαπάνες των αγροτών) θα υπολογίζεται το αφορολόγητο όριο. Παράλληλα, δίνεται στους αγρότες η δυνατότητα επιλογής μιας μικρότερης ασφαλιστικής εισφοράς, της τάξης του 16%, η οποία, βάσει των υπολογισμών, θα οδηγεί σε εθνική σύνταξη 307,2 ευρώ τον μήνα.
Αναλυτικά, για το ασφαλιστικό η πρόταση ορίζει:

• Διατήρηση της αυτονομίας του ΟΓΑ έως το 2021. Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε την ένταξη του Ταμείου στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

• Κλιμάκωση της αύξησης των εισφορών, από 7% σήμερα στο 20% το 2021. Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε εισφορές από 7% στο 10% εντός του 2016 και στη συνέχεια κλιμάκωση, ώστε το 2019 να φθάσουν το 20%. Σύμφωνα με πληροφορίες, το 2017 οι εισφορές θα ανέλθουν στο 14% και θα υπολογίζονται επί του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος. Δεν έχει αποφασιστεί ακόμη ο εσωτερικός βηματισμός που θα οδηγήσει στο 20% το 2021.

• Δυνατότητα επιλογής εισφοράς 16% για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Σύμφωνα με πληροφορίες, το 2017 η εισφορά θα αυξηθεί στο 14%, το 2018 στο 15% και θα καταλήξει 16% το 2019. Οσοι επιλέξουν το 16% θα λάβουν μικρότερη σύνταξη, θα έχουν όμως και τη δυνατότητα μεταπήδησης στο 20% με εξαγορά, προκειμένου να βελτιώσουν την παροχή. Βάσει των υπολογισμών που παρουσιάστηκαν στους αγρότες, ενώ με το 16% η σύνταξη με 40 έτη ασφάλισης θα ανέρχεται σε τουλάχιστον 483 ευρώ τον μήνα, με το 20% θα φθάνει σε τουλάχιστον 604 ευρώ.

• Θέσπιση του εργοσήμου ως βασικού εργαλείου πληρωμής της απασχόλησης στον αγροτικό χώρο, ώστε η δαπάνη να καταλογίζεται ως έξοδο. Σύμφωνα με την κυβερνητική πρόταση, με εργόσημο θα μπορούν να ασφαλίζονται και τα μέλη των αγροτικών οικογενειών (σύζυγοι και τέκνα αγροτών), καθώς και μετανάστες που μέχρι σήμερα απασχολούνται παράνομα.

Για το φορολογικό, η πρόταση προβλέπει αφορολόγητο όριο 9.500 ευρώ στο οποίο θα συνυπολογίζονται τόσο το πραγματικό εισόδημα όσο και οι επιδοτήσεις. Για παράδειγμα, στην περίπτωση που κάποιος αγρότης έχει καθαρό εισόδημα 5.000 ευρώ, καθώς και επιδοτήσεις αντίστοιχου ύψους, οι εισφορές θα υπολογιστούν στο συνολικό ποσό των 10.000 ευρώ. Μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών το ποσό που απομένει θα αποτελεί και το φορολογητέο εισόδημα του αγρότη. Εφόσον είναι κάτω των 9.500 ευρώ δεν θα καταβάλει κανένα φόρο στο Δημόσιο. Σημειώνεται ότι οι αγρότες θα μπορούν να αφαιρούν από το ακαθάριστο εισόδημά τους το σύνολο του υψηλού κόστους παραγωγής. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, αγρότες με συνολικό εισόδημα έως και 20.000 ευρώ θα έχουν ακόμη και ελαφρύνσεις (από εισφορές και φόρους) σε σχέση με το ισχύον σύστημα (χωρίς να υπολογίζεται βέβαια η εισφορά υπέρ υγείας της τάξης του 6,9%). Στον αντίποδα, αγρότες με εισοδήματα άνω των 20.000 ευρώ θα υποστούν σημαντικές επιβαρύνσεις.