ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πίεση για τις αποκρατικοποιήσεις

Πίεση για τις αποκρατικοποιήσεις

Ψήφιση από τη Βουλή της συμφωνίας πώλησης των μετοχών της Ελληνικό Α.Ε., το αργότερο έως τα τέλη Ιουνίου, αφού η κυβέρνηση ολοκληρώσει τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις με τον επενδυτή, και επικύρωση της σύμβασης παραχώρησης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων επίσης από το Κοινοβούλιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, ως προαπαιτούμενα το σχέδιο συμφωνίας κυβέρνησης – δανειστών, που συνέταξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα συζητηθεί στο σημερινό Eurogroup.

Προαπαιτούμενη είναι επίσης η αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) με την προώθηση της σχετικής νομοθεσίας μέχρι τον Σεπτέμβριο, ώστε να προχωρήσει η συμφωνία με τη γερμανική Fraport για την παραχώρηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων.

Ακόμη, προαπαιτούμενα είναι η έγκριση από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) της σύμβασης παραχώρησης μεταξύ ΟΛΘ και ελληνικού Δημοσίου, ώστε να προχωρήσει ο διαγωνισμός του ΤΑΙΠΕΔ, και η έγκριση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, ώστε να λειτουργήσει ο σταθμός διοδίων στον Προμαχώνα, αλλά και η ρύθμιση των υποχρεώσεων της εταιρείας, ώστε να προχωρήσει η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού.

Παράλληλα το ΤΑΙΠΕΔ, που παραμένει, όπως προκύπτει από το εν λόγω κείμενο, αυτόνομο, προβλέπεται να προχωρήσει 19 αποκρατικοποιήσεις περιουσιακών του στοιχείων και επίσης προβλέπεται η συγκρότηση μόνιμης ομάδας εργασίας του ΤΑΙΠΕΔ, του υπουργείου Οικονομικών και των θεσμών, που θα επιτηρεί μόνιμα την πρόοδο της κυβέρνησης στη λήψη των αποφάσεων που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση των αποκρατικοποιήσεων.

Ο στόχος για τα έσοδα του ΤΑΙΠΕΔ τοποθετείται στα 5,8 δισ. ευρώ έως και το 2018 (2,5 δισ., 2,2 δισ. και 1,1 δισ. για τα έτη 2016, 2017 και 2018, αντίστοιχα) χωρίς να συνυπολογίζονται σε αυτά τα 400 εκατομμύρια που εισέπραξε το 2015. Μάλιστα, μεταξύ των προαπαιτούμενων της συμφωνίας, με βάση πάντοτε το προσχέδιο (Supplemental Memorandum of Understanding), είναι και η έγκριση από το ΚΥΣΟΙΠ του επιχειρησιακού αυτού σχεδίου του ΤΑΙΠΕΔ (19 περιουσιακά στοιχεία) και η σχετική απόφαση, μαζί με το Asset Development Plan, να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Επιπλέον, μεγάλο μέρος της περιουσίας του ελληνικού Δημοσίου, και ειδικότερα ακινήτων και κρατικά ελεγχόμενων επιχειρήσεων που δεν ελέγχει το ΤΑΙΠΕΔ, μεταφέρεται στο νέο ανεξάρτητο ταμείο αποκρατικοποιήσεων, που αποκαλείται Privatisation and Investment Fund. Στο συγκεκριμένο προσχέδιο συμφωνίας χαρακτηρίζεται προαπαιτούμενο η προώθηση νομοθετικής ρύθμισης, ώστε να μεταφερθούν στο νέο ταμείο, εκτός από την ΕΤΑΔ και το ΤΧΣ, και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται υπό τη διαχείριση της Ελληνικής Δημοκρατίας, με περιορισμένες εξαιρέσεις που θα συμφωνηθούν ειδικά για περιπτώσεις στις οποίες υφίστανται εμπόδια στην εμπορική αξιοποίηση, όπως είναι τα ακίνητα επί της ακτογραμμής και επί αρχαιολογικών χώρων.

Στο νέο ταμείο θα περάσουν και όλα τα ακίνητα που σήμερα ανήκουν στο ΤΑΙΠΕΔ και την ΕΤΑΔ και τα οποία δεν σκοπεύει να εκμεταλλευτεί το ΤΑΙΠΕΔ, ενώ θα στοιχειοθετηθεί και ένας αρχικός κατάλογος κρατικά ελεγχόμενων επιχειρήσεων που δεν ανήκουν στο ΤΑΙΠΕΔ και θα με­ταφερθούν στο νέο ταμείο με σκοπό την αποκρατικοποίησή τους.

Το δεύτερο πακέτο κρατικά ελεγχόμενων επιχειρήσεων θα μεταφερθεί στο νέο ταμείο τον Σεπτέμβριο και τον ίδιο μήνα θα συμφωνηθούν και όλες οι υπόλοιπες μεταβιβάσεις κρατικά ελεγχόμενων επιχειρήσεων, που θα γίνουν ακολούθως.

Μέχρι τον Ιούνιο, η κυβέρνηση και οι θεσμοί συμφωνούν να έχουν καταλήξει στα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου του νέου ταμείου, τα οποία στη συνέχεια θα επιλέξουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι τον Σεπτέμβριο. Ρητώς αναφέρεται πως «το ταμείο και τα περιουσιακά του στοιχεία θα βρίσκονται υπό επαγγελματική διαχείριση, διακριτή από το Δημόσιο».