ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σενάρια εξόδου του ΟΤΕ από το Χ.Α.

ktirio

Η απόσυρση της μετοχής του ΟΤΕ από το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) είναι ένα δικαίωμα που αποκτά η Deutsche Telekom μετά την πώληση του 5% μετοχών ΟΤΕ κυριότητας ελληνικού Δημοσίου. Το δικαίωμα αυτό αποκτάται από τη γερμανική εταιρεία, ανεξαρτήτως αν το 5% των μετοχών που θα διαθέσει η ελληνική κυβέρνηση και το ΤΑΙΠΕΔ καταλήξει στην ίδια την εταιρεία ή όχι.

Αυτό προβλέπει η αρχική σύμβαση μετόχων ΟΤΕ που υπεγράφη τον Μάιο του 2008 μεταξύ ελληνικού Δημοσίου και Deutsche Telekom. To δικαίωμα αρνησικυρίας (βέτο) για τη διαπραγμάτευση της μετοχής ΟΤΕ στο Χ.Α. το ελληνικό Δημόσιο το κατείχε όσο τα δικαιώματα ψήφου παρέμεναν όχι λιγότερο από το 10% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου. Η επικείμενη πώληση του 5% των μετοχών από το ΤΑΙΠΕΔ θα φέρει τα δικαιώματα ψήφου στο 5%. Υπενθυμίζεται ότι η συμμετοχή του ελληνικού Δημοσίου στον ΟΤΕ μετά την πώληση του 5% θα περιοριστεί στο 1% των μετοχών από 6% που είναι σήμερα, αλλά το ίδιο διατηρεί τα δικαιώματα ψήφου του 4% των μετοχών ΟΤΕ κυριότητας ΙΚΑ. Ως συνέπεια διατηρεί όλα τα δικαιώματα που προβλέπει η συμφωνία μετόχων ΟΤΕ του 2008 που αφορούν σε συμμετοχή όχι λιγότερη του 5%.

Αν και η Deutsche Telekom δεν έχει εκφράσει ακόμη τις προθέσεις της για το 5% του ΟΤΕ, εντούτοις θεωρείται σίγουρο ότι διαθέτει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική εξόδου της μετοχής από το Χ.Α.

Επίσης μετά τη μείωση των δικαιωμάτων ψήφου του ελληνικού Δημοσίου στο 5%, η Deutsche Telekom θα μπορεί να μεταβάλει τις αρμοδιότητες του διευθύνοντος συμβούλου της επιχείρησης. Ακόμη αίρονται όλες οι προβλέψεις σε ό,τι αφορά τη διανομή προμερισμάτων από τη μητρική εταιρεία OTE A.E. και τις ελεγχόμενες θυγατρικές της εταιρείες, όπως επίσης και όποιες προβλέψεις υπήρχαν για ενδοομιλικές συναλλαγές.