ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υψηλές ζημίες και μειωμένος τζίρος καθιστούν αβέβαιο το μέλλον των ΕΛΤΑ

ypsiles-zimies-kai-meiomenos-tziros-kathistoyn-avevaio-to-mellon-ton-elta-2167179

Ζημίες, μειωμένος τζίρος, ανησυχητικά περιορισμένη ρευστότητα και αδυναμία είσπραξης οφειλών από δημόσιους φορείς συνθέτουν την εικόνα του ομίλου ΕΛΤΑ, ο οποίος βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού. Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2015 καταδεικνύουν ότι η βιωσιμότητά του κρέμεται από μία, σχεδόν απίθανη, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ενώ και τα αποτελέσματα 9μήνου του τρέχοντος έτους μόνο σημάδια ανάκαμψης δεν δείχνουν.

Η επιβίωση του ομίλου κατά το 2015 οφείλεται σε δανεισμό ύψους 115 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Παρ’ όλα αυτά ήταν η χρονιά κατά την οποία τα ταχυδρομεία επέστρεψαν σε ζημίες ύψους 10,2 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 3,2 εκατ. ευρώ το 2014.

Η κατάσταση στο μεταξύ βαίνει επιδεινούμενη, καθώς το εννεάμηνο του 2016 οι ζημίες υπολογίζονται σε 37 εκατ. ευρώ (χωρίς την αποζημίωση της καθολικής υπηρεσίας). Ωστόσο το ενδεχόμενο μη είσπραξης των 150 εκατ. ευρώ λόγω της παροχής έργου καθολικής υπηρεσίας για τα έτη 2013-2015 είναι ιδιαίτερα ισχυρό. Η ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) έχει απορρίψει το αίτημα των ΕΛΤΑ για είσπραξη της κρατικής επιδότησης που της αναλογεί για την παραπάνω τριετία. Μπορεί η απόρριψη να οφείλεται σε τυπικούς λόγους, ωστόσο δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι το ποσό αυτό θα κατευθυνθεί άμεσα στα ταμεία των ΕΛΤΑ.

Οσον αφορά το 2015, όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας έχει καταστεί λόγω απομείωσης μικρότερο του 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου και κατά συνέπεια συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 47 (ΚΝ 2790/1920), όπως επισημαίνεται στα οικονομικά αποτελέσματα. Σημειώνεται ότι το εν λόγω άρθρο (47) προβλέπει τη λύση της εταιρείας σε περίπτωση μη λήψης άλλου μέτρου.

Βέβαια παραμένει άγνωστο ποια είναι τα μέτρα που πρόκειται ή έχουν ήδη ληφθεί, με τη διοίκηση απλώς να κάνει θεωρητικές αναφορές σε ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης της εταιρείας, το οποίο θα επαναφέρει τα ΕΛΤΑ στην κερδοφορία. Από τα 488 εκατ. ευρώ του ενεργητικού των ΕΛΤΑ, οι ορκωτοί εκφράζουν είτε επιφύλαξη αδυναμίας γνώμης είτε γνώμη ότι τα κονδύλια δεν είναι ορθά για ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 400 εκατ. ευρώ του ενεργητικού.

Αναλυτικά, ο όμιλος εμφάνισε το 2015 ζημίες 10,2 εκατ. ευρώ με τον ενοποιημένο κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται στο ποσό των 364,4 εκατ. ευρώ, έναντι 394,26 εκατ. του αναμορφωμένου 2014, μειωμένος κατά 7,6%.

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας (ΕΛΤΑ) επίσης μειώθηκε και έπεσε στα 337 εκατ. ευρώ, έναντι 370 εκατ. του αναμορφωμένου 2014, μειωμένος κατά 8,9%.

Οσον αφορά το τελικό οικονομικό αποτέλεσμα οι ζημίες μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν στα 10,3 εκατ. για τον όμιλο, έναντι κερδών 3,2 εκατ. το 2014 και 12,4 εκατ. για τη μητρική εταιρεία, έναντι κερδών 1,2 εκατ. το 2014. Κέρδη προ φόρων παρουσίασαν το 2015 τόσο ο όμιλος όσο και η μητρική, τα οποία για τον όμιλο έφτασαν, το 2015, τα 5,470 εκατ. ευρώ και της μητρικής τα 3,01 εκατ. ευρώ.

Εν μέσω διαδικασίας αναζήτησης ρευστότητας τα ΕΛΤΑ αφήνουν σημαντικές πηγές εσόδων να γλιστρούν μέσα από τα χέρια τους. Ενδεικτικοί είναι οι δύο πρόσφατοι διαγωνισμοί για την ταχυμεταφορά δικαιολογητικών διαβατηρίων (προϋπολογισμού 10,8 εκατ. ευρώ), καθώς και η αποστολή λογαριασμών της ΕΥΔΑΠ (προϋπολογισμού 10 εκατ. ευρώ). Και στους δύο διαγωνισμούς τα ΕΛΤΑ αποκλείστηκαν, καθώς δεν είχαν καταθέσει επαρκή δικαιολογητικά.

Η διοίκηση των ΕΛΤΑ θεωρεί ότι η σταδιακή αναστροφή του οικονομικού κλίματος και η εφαρμογή του σχεδίου αναδιοργάνωσης θα σταθεροποιήσουν την εταιρεία και θα την οδηγήσουν σε περαιτέρω ανάκαμψη.