ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στροφή σε αποταμιευτικά ασφαλιστικά προγράμματα, λόγω υψηλών αποδόσεων

ingub05ysp01-e

Με εγγυημένες αποδόσεις 1,5% – 1,7% κατά μέσον όρο τα ασφαλιστικά προϊόντα ανταγωνίζονται ευθέως τις προθεσμιακές καταθέσεις, τα επιτόκια των οποίων δεν ξεπερνούν το 0,7% με προοπτική μάλιστα να υποχωρήσουν περαιτέρω στο άμεσο μέλλον.

Στόχος των τραπεζών είναι τα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων να σταθεροποιηθούν κοντά στο 0,5% μέσα στο 2017, προχωρώντας σε περαιτέρω μειώσεις εφόσον ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και ανακοπεί η εκροή καταθέσεων που σημειώθηκε το πρώτο δίμηνο του έτους. Τα χαμηλά επιτόκια στις προθεσμιακές καταθέσεις καθιστούν τις πραγματικές αποδόσεις αρνητικές εάν συνεκτιμηθεί ο πληθωρισμός στη χώρα μας, που επανήλθε σε θετικό έδαφος έπειτα από μακρά περίοδο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, οι πωλήσεις αποταμιευτικών ασφαλιστικών προγραμμάτων αυξήθηκαν το 2016 κατά 19,2% και οι εργασίες του κλάδου ζωής ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ. Η σημαντική αύξηση που καταγράφηκε μέσα στο 2016, και η οποία προήλθε από πωλήσεις προγραμμάτων κυρίως εφάπαξ αλλά και περιοδικών καταβολών και όχι από πωλήσεις επενδυτικών προγραμμάτων (τύπου unit linked), καθοδηγήθηκε σε μεγάλο βαθμό από την έκδοση συγκεκριμένου ασφαλιστικού προϊόντος από τη Eurolife. Το συγκεκριμένο προϊόν διατέθηκε το τελευταίο τρίμηνο του 2016 με εγγυημένο επιτόκιο 3% επί 10 χρόνια και συγκέντρωσε 200 εκατ. ευρώ περίπου. Με διαφοροποιημένα προϊόντα, π.χ. εγγύησης μέρους του κεφαλαίου ή χαμηλότερα εγγυημένα επιτόκια, ακολούθησαν όλες οι μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες, επιτυγχάνοντας για το 2016 αναστροφή της κακής πορείας των ασφαλιστικών εργασιών που είχε καταγραφεί το 2015, μετά την επιβολή των capital controls. Σήμερα το μέσο εγγυημένο επιτόκιο για ασφαλιστικά προγράμματα διαμορφώνεται στο 1,5% – 1,7% περίπου (η εγγύηση ισχύει εφόσον ο ασφαλισμένος διατηρήσει το προϊόν επί δέκα χρόνια) και με δεδομένο ότι συνοδεύονται και από την υπεραπόδοση που μπορεί να επιτύχει η ασφαλιστική εταιρεία από τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου, τα ασφαλιστικά προγράμματα επιδιώκουν να λειτουργήσουν ως ασφαλές καταφύγιο για μακροπρόθεσμη αποταμίευση.

Τα στοιχεία της ΕΑΕΕ για τις ασφαλιστικές εργασίες το 2016, δείχνουν ότι τα επενδυτικά προϊόντα υποχώρησαν κατά 16,8% και το σχετικό χαρτοφυλάκιο διαμορφώθηκε στα 271,4 εκατ. ευρώ. Τα προϊόντα αυτού του τύπου είχαν συγκεντρώσει στα τέλη του 2014 και στις αρχές του 2015 το ενδιαφέρον των πελατών που ήθελαν να επενδύσουν μέρος των χρημάτων τους κυρίως σε τίτλους του εξωτερικού.

Η επιβολή των capital controls από το δεύτερο εξάμηνο του 2015 ανέκοψε τις επενδύσεις σε προϊόντα τύπου unit linked, καθώς η εξαγωγή χρημάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ τον μήνα. Οι περιορισμοί αυτοί δεν αφορούν όσους έχουν κατοχυρώσει επενδυτικό δικαίωμα, δηλαδή όσοι εισήγαγαν με έμβασμα ή μετά από ρευστοποίηση τίτλων χρήματα στο εξωτερικό, που μπορούν ανεμπόδιστα να τα εξάγουν εκ νέου.