ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

To 42,5% των νοικοκυριών δαπανά το μισό εισόδημα για το σπίτι

23s19p2dapanesenoikioakin
noikokyria1

Τη μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση μεταξύ του συνόλου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης εμφανίζουν τα νοικοκυριά στην Ελλάδα, σε ό,τι αφορά την κάλυψη των δαπανών στέγασής τους. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από τα επικαιροποιημένα στοιχεία που παρουσίασε σε σχετική μελέτη ο ευρωπαϊκός φορέας FEANTSA, με βάση την επεξεργασία στοιχείων και δεικτών της Eurostat. Με βάση αυτά, στην Ελλάδα το 42,5% των νοικοκυριών δαπανά πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός του για την κάλυψη δαπανών που σχετίζονται με το ακίνητό τους. Οπως τονίζει η FEANTSA, η εικόνα είναι ακόμα πιο δραματική στα πλέον αδύναμα οικονομικά νοικοκυριά (κάτω από το 60% του μέσου διαθέσιμου εισοδήματος), όπου σε ποσοστό 95% καταβάλλουν πάνω από 40% των εισοδημάτων για το ακίνητό τους.

Οι δαπάνες αυτές αφορούν τον ετήσιο φόρο κατοχής (ΕΝΦΙΑ), το ενοίκιο (αν πρόκειται για ενοικιαστές), τη δόση του στεγαστικού δανείου (αν πρόκειται για ιδιοκτήτες με στεγαστικό δάνειο) και έξοδα που σχετίζονται με βασικές παροχές (ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση, νερό, τηλέφωνο). Αν ξεπερνούν το 40% του διαθέσιμου εισοδήματος ενός νοικοκυριού κρίνονται υπερβολικές και θέτουν τους ενοίκους του ακινήτου σε οικονομικό κίνδυνο.

Το ακόμα κρισιμότερο στοιχείο είναι η επιδείνωση της εικόνας των νοικοκυριών στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Το 2009, τα νοικοκυριά που κρίνονταν υπερβολικά επιβαρυμένα οικονομικά σε σχέση με το κόστος κατοχής του ακινήτου τους δεν ξεπερνούσαν το 30,2%. Εκτοτε, το ποσοστό αυτό αυξήθηκε κατά 14,7% για τα νοικοκυριά που παραμένουν πάνω από το όριο της φτώχειας και κατά 27,9% για τα νοικοκυριά που βρίσκονται κάτω από το όριο αυτό.

Σε απόλυτους αριθμούς, τα νοικοκυριά δαπανούν 440 ευρώ μηνιαίως για το ακίνητό τους. Πρόκειται για ποσό που είναι κατά 25 ευρώ χαμηλότερο σε σχέση με το 2009. Παρότι λοιπόν το μηνιαίο ποσό δαπάνης έχει υποχωρήσει, η πτώση των εισοδημάτων που έχει μεσολαβήσει κατά το ίδιο διάστημα είναι σημαντικότερη, ωθώντας όλο και περισσότερα νοικοκυριά στο να επιβαρύνονται υπερβολικά. Επιχειρώντας έναν διαχωρισμό, προκύπτει ότι οι ιδιοκτήτες καταβάλλουν 439 ευρώ μηνιαίως, ενώ οι ενοικιαστές δαπανούν 442 ευρώ. Ωστόσο, ενώ κατά την πενταετία 2009-2014, για τους ενοικιαστές προκύπτει σημαντική υποχώρηση των εξόδων, κατά 285,5 ευρώ, απόρροια της πτώσης των τιμών των ενοικίων κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, για τους ιδιοκτήτες η εικόνα έχει αντιστραφεί, καθώς έχουν επιβαρυνθεί με 55 ευρώ περισσότερα σε μηνιαία βάση, σε σχέση με το 2009, στοιχείο που μπορεί να αποδοθεί στις συνέπειες από την επιβολή του ΕΝΦΙΑ.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι το 14,3% του συνόλου των νοικοκυριών της χώρας καθυστερεί την καταβολή του ενοικίου, ή της δόσης του στεγαστικού δανείου, ποσοστό που επίσης είναι το υψηλότερο στην Ε.Ε. Το αντίστοιχο ποσοστό το 2010 διαμορφωνόταν σε 10,2%.