ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι 15 εκκρεμότητες της β΄ αξιολόγησης στο μέτωπο των αποκρατικοποιήσεων

Οι 15 εκκρεμότητες της β΄ αξιολόγησης στο μέτωπο των αποκρατικοποιήσεων

Ο διορισμός νέας διοίκησης στο ΤΑΙΠΕΔ, η προκήρυξη του διαγωνισμού αποκρατικοποίησης της Εγνατίας Οδού και το κλείσιμο της αποκρατικοποίησης του Ελληνικού, είναι μερικές από τις προαπαιτούμενες ενέργειες στον τομέα των αποκρατικοποιήσεων, που πρέπει να υλοποιηθούν προκειμένου να ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση από τους θεσμούς. Η λίστα περιλαμβάνει 15 προαπαιτούμενες ενέργειες, οι οποίες θεωρητικά θα πρέπει να ικανοποιηθούν από τις ελληνικές αρχές τις επόμενες ημέρες. Αναλυτικά, τα προαπαιτούμενα για τις αποκρατικοποιήσεις περιλαμβάνουν:

1. Παράταση της ζωής του ΤΑΙΠΕΔ κατά τρία χρόνια. Η θητεία του λήγει τον ερχόμενο Ιούνιο, δεδομένου ότι ο ιδρυτικός νόμος (ν. 3896/2011) προέβλεπε εξαετή λειτουργία.

2.  Υιοθέτηση του αναθεωρημένου προγράμματος αποκρατικοποιήσεων του ΤΑΙΠΕΔ (Αsset Development Plan, ADP) από το ΚΥΣΟΙΠ. Το ADP ενσωματώνεται ως παράρτημα στο αναθεωρημένο μνημόνιο και θα αναθεωρείται σε εξαμηνιαία βάση.

3. Το ΤΑΙΠΕΔ θα ξεκινήσει διαδικασία πρόσληψης συμβούλων για τις αποκρατικοποιήσεις των ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΛΠΕ, ΔΑΑ, ΕΥΑΘ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΠΑ, έτσι όπως αυτές περιγράφονται στο ADP.

4. H Εγνατία Οδός θα ξεκινήσει διαγωνισμό για την κατασκευή τριών διοδίων (Βενέτικο, Θεσσαλονίκη, Αλιάκμονας) και θα προετοιμάσει τη διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμού για την κατασκευή άλλων τριών διοδίων (Ασπροβάλτα, Καβάλα, Στρυμωνικό). Επίσης το υπουργείο Υποδομών θα εκδώσει Υ.Α. που θα βελτιστοποιεί το υφιστάμενο σύστημα διοδίων, όπως αυτό έχει προταθεί από τον τεχνικό σύμβουλο του ΤΑΙΠΕΔ.

5. Για το Ελληνικό, οι Αρχές της χώρας θα (α) θα επιλύσουν τα δασικά και αρχαιολογικά ζητήματα, (β) θα ορίσουν ειδική επιτροπή διαπραγμάτευσης με τους επενδυτές και (γ) θα υιοθετήσουν ένα αναθεωρημένο πλαίσιο για την έκδοση άδειας καζίνο στην περιοχή της Αττικής.

6. Το ΤΑΙΠΕΔ θα ξεκινήσει νέα διαδικασία για την ιδιωτικοποίηση του 66% του ΔΕΣΦΑ, συμπεριλαμβανομένων της πρόσληψης συμβούλων και της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Στον διαγωνισμό θα διασφαλιστεί ότι στον προτιμητέο επενδυτή θα συμμετέχει ένα τουλάχιστον μέλος της Ενωσης εταιρειών μεταφοράς φυσικού αερίου των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ENTSO-G) και το οποίο θα ασκεί άμεσα ή σε συνεργασία με τρίτους τη διοίκηση της επιχείρησης.

7.  Οι Αρχές εξασφαλίζουν την ικανοποίηση όλων των κυβερνητικών εκκρεμοτήτων που έχουν αναγνωριστεί μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και θεσμών μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2017 (συνεχής διαδικασία).

8. Οι Αρχές θα αναθεωρήσουν τη νομοθεσία για την ΥΠΑ στη βάση της Εκθεσης Συμμόρφωσης του Οκτωβρίου 2016.

9. Η Γ.Σ. του υπερταμείου θα υιοθετήσει τον νέο κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας που θα είναι πλήρως ευθυγραμμισμένος με το σχέδιο δράσης που έχει συμφωνηθεί τον Δεκέμβριο του 2015, τον ιδρυτικό νόμο του υπερταμείου (ν. 4389/2016) και τις διεθνείς καλές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τις κρατικές επιχειρήσεις και του ελληνικού κώδικα για την εταιρική διακυβέρνηση.

10. Καθορισμός της διαδικασίας μεταφοράς των ΔΕΚΟ που δεν έχουν μεταφερθεί στο υπερταμείο και στην ΕΔΗΣ. Μια λίστα περιουσιακών στοιχείων για μεταφορά θα καθοριστεί πάνω στη βάση των προαναφερόμενων κριτηρίων. Η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων που θα συμφωνηθούν θα υλοποιηθεί άμεσα.

11. Οι Αρχές της χώρας και οι θεσμοί θα καθορίσουν τη διαδικασία και το χαρτοφυλάκιο των στοιχείων ακίνητης περιουσίας που θα μεταφερθούν στο υπερταμείο. Η διαδικασία θα περιλάβει τη δημιουργία μιας ομάδας εργασίας από ειδικούς του υπουργείου Οικονομικών, τα συναρμόδια υπουργεία και το υπερταμείο (ΤΑΙΠΕΔ, ΕΤΑΔ). Η ομάδα εργασίας θα έχει πρόσβαση σε όλα τα αρχεία της Γ.Γ. Δημόσιας Περιουσίας. Η δημιουργία της ομάδας απαιτεί νομοθετική παρέμβαση και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, θα μεταφερθεί το σύνολο της δημόσιας ακίνητης περιουσίας. Μάλιστα, η αξιοποίηση κάθε ακινήτου από τούδε και στο εξής, θα απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη των Αρχών της χώρας και των θεσμών.

12. Το Εποπτικό Συμβούλιο του υπερταμείου θα ολοκληρώσει την επιλογή μελών και τη συγκρότηση του Δ.Σ. (Είναι η μόνη προαπαιτούμενη ενέργεια που έχει ικανοποιηθεί).

13. Το Δ.Σ. του υπερταμείου θα ολοκληρώσει την αξιολόγηση των μελών του Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ.

14. Τα 10 περιφερειακά λιμάνια θα παραμείνουν στο ΤΑΙΠΕΔ και το ΤΑΙΠΕΔ θα προωθήσει τις διαδικασίες υλοποίησης συμβάσεων παραχώρησης όπου κρίνεται απαραίτητο. Η σχετική τροποποίηση του ADP αποτελεί την προαπαιτούμενη ενέργεια. Η αρχή διαχείρισης του λιμένα, θα μεταφερθεί στην ΕΔΗΣ. Επίσης στην ΕΔΗΣ θα μεταφερθούν και τα 23 μικρά αεροδρόμια της χώρας.

15. Οι Αρχές θα φέρουν πρόταση που έχει προετοιμαστεί από εξωτερικό σύμβουλο σε σχέση με την ΕΑΒ και στη βάση των όρων που έχουν συμφωνηθεί με τους θεσμούς.