ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Mεγάλος Αδελφός» της εφορίας με ενοποίηση ηλεκτρονικών συστημάτων

«Mεγάλος Αδελφός» της εφορίας με ενοποίηση ηλεκτρονικών συστημάτων

Κατασχέσεις και πλειστηριασμούς-εξπρές, συμψηφισμούς οφειλών, αναλυτικό προφίλ των περιουσιακών στοιχείων για 8 εκατομμύρια φορολογουμένους, θα προσφέρει το νέο αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό σύστημα που προκήρυξε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Με την έναρξη εφαρμογής του νέου συστήματος, οι πληροφορίες που βρίσκονται σε διάφορα ηλεκτρονικά συστήματα του Δημοσίου ακόμα και στα υποσυστήματα και στις εφαρμογές του Τaxis θα ενοποιηθούν προκειμένου να δημιουργηθεί το «προφίλ οφειλέτη». Συγκεκριμένα, θα συνδυάζονται οι πληροφορίες από ηλεκτρονικές εφαρμογές και υποσυστήματα της ΑΑΔΕ, όπως εισόδημα, περιουσιολόγιο, καταστάσεις πελατών/προμηθευτών, Σύστημα Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών, Πληροφοριακό Σύστημα Αυτοματοποιημένης Επεξεργασίας, σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών με κράτη-μέλη της Ε.Ε. και πληροφορίες από τρίτους. Επίσης, θα ενσωματωθούν όλες οι παρεχόμενες από τον νόμο δυνατότητες για τη συλλογή πληροφοριών από τρίτους (ασφάλειες, τράπεζες, συμβολαιογράφους, μητρώο Α.Ε. & ΕΠΕ).

Με τη δημιουργία του ολοκληρωμένου συστήματος η εφορία θα έχει τη δυνατότητα για:

1. Αμεση διαχείριση και παρακολούθηση οφειλέτη και οφειλών.

Στο πλαίσιο της παρακολούθησης των οφειλετών, η εφαρμογή θα μπορεί να παρουσιάζει στοιχεία πιστοληπτικής ικανότητας φορολογουμένου και πιθανής διασύνδεσης με το σύστημα ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, ώστε να συνεκτιμηθεί στη διαδικασία διαμόρφωσης τάσης για ανεπίδεκτες προς είσπραξη οφειλές.

2. Διαχείριση, παρακολούθηση και αυτοματοποίηση συμψηφισμών και ρυθμίσεων. Στόχος είναι η πλήρης αυτοματοποίηση μέσω συστήματος για συγκεκριμένες περιπτώσεις ανά φορολογούμενο ή μαζική διενέργεια συμψηφισμών σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ειδικότερα, ο συμψηφισμός θα ενεργείται αυτοματοποιημένα είτε για μεμονωμένες περιπτώσεις οφειλών με απαιτήσεις έναντι του Δημοσίου ή άλλων φορέων είτε για ομάδα οφειλών. Ενδεικτικά θα μπορούν να πραγματοποιηθούν συμψηφισμοί επιστροφών φόρου εισοδήματος με υπολειπόμενες δόσεις ΕΝΦΙΑ.

3. Εφαρμογή αποστολής και διαχείρισης ηλεκτρονικών κοινοποιήσεων, ειδοποιήσεων και επιδόσεων. Η εφαρμογή αφορά τη δυνατότητα αυτόματης σύνταξης και αποστολής μαζικών ειδοποιήσεων για τις οφειλές τόσο κατά το στάδιο πριν από την προθεσμία καταβολής τους (ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις) όσο και μετά (ειδοποιήσεις και επιδόσεις), προκειμένου αφενός να επιδοθούν στους φορολογουμένους και αφετέρου να ενημερωθούν για τις κυρώσεις που συνεπάγεται η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.

4. Εφαρμογή διαχείρισης, παρακολούθησης και αυτοματοποίησης λήψης μέτρων. Η εφαρμογή αφορά την αυτοματοποίηση της διαδικασίας λήψης μέτρων, μετά την εφαρμογή κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου και αφού εξαιρεθούν οι υποθέσεις (οφειλές/οφειλέτες) στις οποίες απαγορεύεται η λήψη μέτρων βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης.

5. Εφαρμογή ενημέρωσης των φορολογουμένων για θέματα οφειλών. H εφαρμογή αφορά τη δημιουργία προσωπικής θυρίδας στο σύστημα για κάθε φορολογούμενο, στην οποία θα έχει πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που αφορούν τις οφειλές του και τις επιστροφές του, καθώς και σε επιλεγμένες πληροφορίες που αφορούν την αντιμετώπισή τους (ειδοποιήσεις που έχουν σταλεί, μέτρα που έχουν ληφθεί, συμψηφισμοί, πιστώσεις και ρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί) από τη φορολογική και τελωνειακή διοίκηση. Η εφαρμογή θα εμπεριέχει αναλυτικό ημερολόγιο υποχρεώσεων πληρωμής ανά φορολογούμενο και θα συνδέεται με την εφαρμογή ειδοποιήσεων προκειμένου οι φορολογούμενοι να καθίστανται πλήρως ενήμεροι γι’ αυτές. Η εφαρμογή θα μπορεί να υποστηρίξει επίσης μοντέλο προτεινόμενης βέλτιστης διαχείρισης του χαρτοφυλακίου χρεών από την πλευρά του κάθε φορολογουμένου βάσει προβλέψεων με πολλαπλά κριτήρια ανάλυσης (πλήθος χρεών, ποσά χρεών, χρόνος δημιουργίας και λήξης χρεών, ύψος προσαυξήσεων κ.λπ.).