ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα capital controls κόστισαν ακριβά στις ελληνικές επιχειρήσεις

Τα capital controls κόστισαν ακριβά στις ελληνικές επιχειρήσεις

Η μειωμένη ρευστότητα, το αυξημένο κόστος, αλλά και η γραφειοκρατική διαδικασία στην οποία υποβάλλονται οι ελληνικές επιχειρήσεις προκειμένου να πραγματοποιήσουν εισαγωγές προϊόντων ή πρώτων υλών είναι οι βασικές επιπτώσεις των capital controls, που συμπληρώνουν δύο χρόνια από την επιβολή τους. Οι επιπτώσεις αυτές αποτελούν καθημερινό βαρίδι για τις επιχειρήσεις και πρέπει να μπουν στο επίκεντρο των μέτρων χαλάρωσης των κεφαλαιακών περιορισμών που εξετάζει η κυβέρνηση.

Οπως επισημαίνει ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, κ. Βασίλης Κορκίδης, τα capital controls αποτέλεσαν σημαντικό πισωγύρισμα για την πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και έχουν επιφέρει σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις ανάγκες, τις προτεραιότητες και τις προοπτικές επιβίωσης των επιχειρήσεων. Σημαντικές είναι και οι επιπτώσεις στην ευρύτερη οικονομία, που μετρά τις απώλειές της στη μείωση του τζίρου στο λιανικό εμπόριο, την αύξηση των «κόκκινων» δανείων, τη μείωση των καταθέσεων και την αύξηση του κόστους χρηματοδότησης. Από την άλλη, η μείωση του ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο αγαθών έγινε δυνατή μέσω της μείωσης των εισαγωγών και όχι μέσω της αύξησης των εξαγωγών, ενώ η προσαρμογή στις ηλεκτρονικές συναλλαγές αποτελεί το ζητούμενο για την επόμενη μέρα και μένει να εδραιωθεί ως τάση. Σύμφωνα με την ΕΣΕΕ, οι παράμετροι που επηρέασαν άμεσα τον τρόπο λειτουργίας και τον σχεδιασμό χιλιάδων επιχειρήσεων είναι:

Ρευστότητα: Η διαδικασία των αναγκαίων εγκρίσεων για την εισαγωγή αγαθών, πρώτων υλών ή μηχανημάτων αποδείχθηκε χρονοβόρα και καταδικαστική για πολλές επιχειρήσεις, ενώ αρκετοί επαγγελματίες αναγκάστηκαν να «παγώσουν» την παραγωγική διαδικασία, με αποτέλεσμα τα capital controls να αποδειχθούν ιδιαίτερα επιζήμια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το πρόβλημα επεκτάθηκε και στις εξαγωγικές επιχειρήσεις, πολλές από τις οποίες εισάγουν πρώτες ύλες, επιβαρύνοντας περαιτέρω το ήδη υψηλό εμπορικό έλλειμμα της χώρας.

Εμπορικό ισοζύγιο. Η συρρίκνωση του εμπορικού ελλείμματος αγαθών κατά 4,97 δισ. ευρώ το πρώτο έτος επιβολής των capital controls οφείλεται στη δραματική μείωση των εισαγωγών (-7,41 δισ. ευρώ), ενώ οι εξαγωγές παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα.

Τζίρος: Κατά την πρώτη χρονιά, ο δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο μειώθηκε κατά 4,9% και η παρατηρούμενη βελτίωση του τελευταίου εννεαμήνου επιβεβαιώνει ότι στη διάρκεια των πρώτων 12 μηνών η ένταση των αρνητικών συνεπειών στον τζίρο των επιχειρήσεων έφτασε στο αποκορύφωμά της.

Καταθέσεις – ELA: Οι εκροές το διάστημα Νοεμβρίου 2014 – Ιουνίου 2015 ανήλθαν στα 42 δισ. ευρώ και σήμερα οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα διαμορφώνονται στα 119 δισ. ευρώ. Η οριακή κατάσταση στην οποία βρέθηκαν οι τράπεζες οδήγησε στην άντληση έκτακτης ρευστότητας ύψους 89 δισ. ευρώ από τον ELA, που μειώθηκε στα 40,7 δισ. ευρώ τον Μάιο του 2017.

«Κόκκινα» δάνεια: Η εκτόξευση των «μη εξυπηρετούμενων πιστωτικών ανοιγμάτων» στα 105 δισ. ευρώ προήλθε σε μεγάλο βαθμό και από την τραπεζική αργία και τη συνεπαγόμενη αναστάτωση που προκάλεσε η επιβολή των κεφαλαιακών περιορισμών, που συνετέλεσαν στην επικράτηση μιας άτυπης στάσης πληρωμών εκ μέρους των δανειοληπτών.