ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρωταθλήτρια σε αυξήσεις φόρων η Ελλάδα μεταξύ 35 χωρών του ΟΟΣΑ

Πρωταθλήτρια σε αυξήσεις φόρων η Ελλάδα μεταξύ 35 χωρών του ΟΟΣΑ

Τις τεράστιες επιβαρύνσεις που έχουν υποστεί τα τελευταία χρόνια φορολογούμενοι και ασφαλισμένοι αποτυπώνει στην έκθεσή του ο Οργανισμός Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), ανακηρύσσοντας την Ελλάδα πρωταθλήτρια  στην αύξηση φόρων ανάμεσα στις 35 χώρες-μέλη του Οργανισμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα φορολογικά έσοδα στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 2,2% ως ποσοστό του ΑΕΠ και συγκεκριμένα έφθασαν από 35,4% του ΑΕΠ το 2015 σε 38,6% του ΑΕΠ το 2016, όταν η μέση αύξηση στις χώρες του ΟΟΣΑ ήταν της τάξεως του 0,3% (από 34% σε 34,3%) την ίδια περίοδο.

Μάλιστα, το μέσο ποσοστό στις χώρες του ΟΟΣΑ δεν μεταβάλλεται ουσιαστικά από το 2000 (34,3% σε σχέση με 33,9% το 2000), όταν στην Ελλάδα το χαμηλότερο ποσοστό της περιόδου είχε σημειωθεί το 2004 και ήταν στο 29,9%.

Ανάμεσα στις 35 χώρες του ΟΟΣΑ που εξετάζονται, η Ελλάδα καταλαμβάνει τη δέκατη θέση σε επίπεδο φορολογικής επιβάρυνσης προς το ΑΕΠ, με τις Δανία, Γαλλία και Βέλγιο να καταλαμβάνουν τις τρεις πρώτες θέσεις, με ποσοστά από 44,2% έως και 45,9% του ΑΕΠ, ενώ στις τρεις τελευταίες θέσεις με τις μικρότερες φορολογικές επιβαρύνσεις συγκαταλέγονται η Ιρλανδία, η Χιλή και το Μεξικό με ποσοστά που δεν ξεπερνούν το 23% του ΑΕΠ.

Προφανώς, στην επόμενη έκθεση του ΟΟΣΑ η Ελλάδα αναμένεται να ανεβεί και άλλες θέσεις, καθώς ακόμα δεν συμπεριλαμβάνονται οι νέες αυξήσεις στους έμμεσους φόρους αλλά και οι αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές του νόμου Κατρούγκαλου που τέθηκαν σε εφαρμογή το 2017.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει πώς φθάσαμε στη δέκατη θέση το 2016 από την 15η θέση το 2015 μεταξύ των 35 χωρών του ΟΟΣΑ.

Από τη σύγκριση των στοιχείων με τις μέσες τάσεις του ΟΟΣΑ προκύπτει ότι ώθηση έδωσαν οι αυξήσεις των συντελεστών ΦΠΑ και η μεταφορά των περισσότερων προϊόντων και αγαθών από τον μεσαίο συντελεστή 13% στον κανονικό συντελεστή 24%, ο ΕΝΦΙΑ και οι ασφαλιστικές εισφορές.

Αυτές οι τρεις περιπτώσεις κατατάσσουν τη χώρα μας στην κορυφή των επιβαρύνσεων, ενώ σημαντικά χαμηλότεροι σε σχέση με τον μέσο όρο είναι οι φόροι εισοδήματος.

Συγκεκριμένα στα 100 ευρώ εσόδων από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, στην Ελλάδα οι εισφορές συνδράμουν με 29 ευρώ (26 ο μέσος όρος στον ΟΟΣΑ), οι έμμεσοι φόροι (ειδικοί φόροι κατανάλωσης και ΦΠΑ) εισφέρουν 39 ευρώ (32 ο μέσος όρος στον ΟΟΣΑ), ενώ η συμμετοχή των εταιρικών φόρων είναι στα 9 ευρώ (έναντι 6 στον ΟΟΣΑ) και οι φόροι στην περιουσία δίνουν 8 ευρώ (έναντι 6 στον ΟΟΣΑ). Αντίθετα, στον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων η συνδρομή ανέρχεται στα 15 ευρώ, όταν ο μέσος όρος στον ΟΟΣΑ είναι 24 ευρώ.

Σύμφωνα με την έκθεση, η Ελλάδα έχει την ένατη υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση στις χώρες του ΟΟΣΑ όσον αφορά τους φόρους στην περιουσία, με τον ΕΝΦΙΑ προφανώς να ευθύνεται για τη θέση αυτή. Στις ασφαλιστικές εισφορές, πριν εφαρμοστεί ο νόμος Κατρούγκαλου, η χώρα κατατάσσεται στην 15η θέση, ενώ στους έμμεσους φόρους καταλαμβάνει την 7η θέση ανάμεσα στις 35 χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ.

Σημειώνεται ότι τα τελευταία δύο χρόνια παρατηρείται σημαντική αύξηση των έμμεσων φόρων σε σύγκριση με τους άμεσους φόρους. Ο λόγος των έμμεσων προς άμεσους φόρους ενώ μειωνόταν συνεχώς μετά το 2011, το 2017 αυξάνεται σημαντικά (σε 1,33 από 1,18 το 2016), ενώ για το 2018 προβλέπεται ότι θα παραμείνει περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2017.