Στο στόχαστρο της εφορίας τα κρυμμένα ακίνητα οφειλετών του Δημοσίου

Στο στόχαστρο της εφορίας τα κρυμμένα ακίνητα οφειλετών του Δημοσίου

2' 3" χρόνος ανάγνωσης

Κρυμμένα ακίνητα από την εφορία αναζητεί ο ελεγκτικός μηχανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ιδίως αν αυτά ανήκουν σε οφειλέτες του ελληνικού Δημοσίου. Στόχος είναι να δηλωθούν στο Ε9 και να πληρωθούν οι αναλογούντες φόροι, ώστε να μειωθεί το τεράστιο στοκ των ληξιπρόθεσμων οφειλών, οι οποίες το πρώτο δίμηνο του έτους διευρύνθηκαν κατά 2,6 δισ. ευρώ. Μάλιστα, ο ελεγκτικός μηχανισμός θα αναζητεί και τους εγγυητές των οφειλετών. Οι εντολές στον ελεγκτικό μηχανισμό δίνονται λίγες μέρες πριν από την έναρξη των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και από το ελληνικό Δημόσιο που ξεκινούν στις 27 Απριλίου.

Στο στόχαστρο της Αρχής έχουν εισέλθει περισσότεροι από 250.000 οφειλέτες με χρέη άνω των 10.000 ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό δόθηκε εντολή στις ελεγκτικές μονάδες να αναζητήσουν στα αρχεία του Κτηματολογίου εμπράγματα δικαιώματα (πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία) σε ακίνητα που τυχόν έχουν φορολογούμενοι με χρέη στην εφορία και δεν τα έχουν δηλώσει στο έντυπο Ε9.

Με τον εντοπισμό τους, τα ακίνητα θα δεσμεύονται και αμέσως θα εγγράφονται σε αυτά υποθήκες για να διασφαλίσει το Δημόσιο τα συμφέροντά του όταν τα ακίνητα βγουν σε πλειστηριασμό.

Σύμφωνα με το εσωτερικό έγγραφο της διεύθυνσης εισπράξεων της ανεξάρτητης αρχής, στο στόχαστρο βρίσκονται όχι μόνο οι οφειλέτες αλλά οι συνυπόχρεοι ακόμα και οι εγγυητές των οφειλετών, στους οποίους τις προσεχείς μέρες θα αποσταλεί ατομική ειδοποίηση και αν δεν ανταποκριθούν στην πρόσκληση της φορολογικής αρχής θα ληφθούν εις βάρος τους μέτρα όπως κατάσχεση και εγγραφή υποθήκης σε ακίνητά τους.

Οπως προκύπτει από το έγγραφο, έχουν διενεργηθεί διασταυρώσεις στοιχείων «από τις οποίες προέκυψαν ΑΦΜ οφειλετών, εις βάρος των οποίων έχουν βεβαιωθεί χρέη, που φέρουν την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου. Από αυτούς, διαχωρίστηκαν οι οφειλέτες με αρχικό ποσό βεβαίωσης που υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ, οφειλές οι οποίες είναι περισσότερο πιθανές να έχουν διασφαλιστεί με την εγγραφή υποθήκης ή την παροχή προσωπικής εγγύησης τρίτου. Επισημαίνεται ότι η λίστα αυτή των ΑΦΜ που προέκυψε από τη διασταύρωση είναι όλως ενδεικτική και επικουρική και όχι εξαντλητική». Στο ίδιο έγγραφο προς τις υπηρεσίες επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση, εφόσον από τα στοιχεία που τους διαβιβάζονται από την αρμόδια διεύθυνση διαπιστώνεται η ύπαρξη προσωπικών, εμπραγμάτων και λοιπών ασφαλειών των βεβαιούμενων ποσών (υποθήκες, προσωπικές και λοιπές εγγυήσεις) θα πρέπει να γίνονται άμεσα οι απαιτούμενες ενέργειες προς διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

Σημειώνεται ότι όσοι εντοπιστούν να μην έχουν δηλώσει τα ακίνητά τους στο Ε9 ή έχουν δηλώσει ανακριβή στοιχεία θα βρεθούν αντιμέτωποι με:

• Επιβολή κύριου και συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ.

• Πρόσθετο φόρο που υπολογίζεται ως τόκος εκπρόθεσμης καταβολής.

• Πρόστιμο για την υποβολή ανακριβών δηλώσεων φόρου ακινήτων.