ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο 22% της αξίας τους τα ελβετικά ομόλογα της Folli Follie

Στο 22% της αξίας τους τα ελβετικά ομόλογα της Folli Follie

Την Παρασκευή το μεσημέρι η ηλεκτρονική πλατφόρμα της SIX Swiss Exchange Ltd έδειχνε την αξία του ομολόγου της Folli Follie σε ελβετικό φράγκο να τελεί υπό διαπραγμάτευση μόλις στο 22% της ονομαστικής του αξίας. Δηλαδή τα 150 εκατ. ελβετικά φράγκα που είχαν χορηγήσει οι επενδυτές στον ελληνικό όμιλο πέρυσι τον Οκτώβριο είχαν γίνει μόλις 33 εκατ…

Νωρίτερα την ίδια ημέρα η ελβετική επενδυτική τράπεζα UBS AG, ως επικεφαλής ομολογιούχων σε ελβετικό φράγκο, επιβεβαίωσε την ανακοίνωση της Folli Follie της 14ης Αυγούστου σύμφωνα με την οποία η ελληνική εισηγμένη βρίσκεται στο στάδιο έναρξης συναινετικής συνεργασίας με τους χρηματοοικονομικούς πιστωτές της (συμπεριλαμβανομένου του κατόχου του καταγγελθέντος δανείου Schuldschein των 20 εκατ.) και των συμβούλων της ad hoc επιτροπής των κατόχων των μετατρέψιμων ομολόγων, «προκειμένου να συζητήσει μια δυνητική αναστολή ενεργειών υπέρ της εταιρείας και των θυγατρικών της και να διερευνήσει εναλλακτικές δυνατότητες για τη μελλοντική αναδιάρθρωση του ομίλου».

Οπως ανακοίνωσε η UBS, με την ιδιότητά της ως εκπροσώπου των ομολογιούχων κατόχων της έκδοσης της FF Group Finance Luxembourg τίτλων ονομαστικής αξίας 150 εκατ. ελβετικών φράγκων με κουπόνι 3,25% και λήξης 2021 (isin: CH0385518052), η Folli Follie της γνωστοποίησε ένα γεγονός αθέτησης των συμβατικών όρων του ομολόγου (όρος 8–γ). Η UBS ζήτησε από τη Folli Follie πρόσθετες πληροφορίες και από τη SIX Swiss Exchange Ltd να «παγώσει» τις τιμές συναλλαγών επί των συγκεκριμένων τίτλων.

Δέκα ημέρες νωρίτερα, στις 8 Αυγούστου, έγινε καταγγελία δανειακής σύμβασης του ελληνικού ομίλου από ξένο πιστωτή που συνοδεύθηκε από κατάπτωση σχετικής εγγυητικής επιστολής της εισηγμένης, αξίας 20 εκατ. ευρώ. Η εν λόγω σύμβαση είχε τη νομική μορφή Schuldscheindarlehen, δηλαδή είναι δανειακή σύμβαση υπό το γερμανικό δίκαιο.

Φημολογείται πως έπεται η καταγγελία και του άλλου Schuldscheindarlehen των 31 εκατ. Η διοίκηση Γ. Κουτσολιούτσου της Folli Follie προσώρας προσβλέπει στην προστασία από τους πιστωτές, την οποία έχει λάβει με προσωρινή διαταγή από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών στη συζήτηση της αίτησής της για υπαγωγή της στο άρθρο 106 A΄ στις 12 Σεπτεμβρίου.