ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χωρίς όριο οι αναλήψεις μετρητών από 1ης Οκτωβρίου

Χωρίς όριο οι αναλήψεις μετρητών από 1ης Οκτωβρίου

Ελεύθερες θα είναι από την 1η Οκτωβρίου οι αναλήψεις μετρητών εντός Ελλάδος, καθώς καταργείται το όριο των 5.000 ευρώ που ίσχυε από την 1η Ιουνίου. Με την απελευθέρωση του ορίου αίρονται ουσιαστικά οι περιορισμοί στην ανάληψη μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων στο εσωτερικό της χώρας. Απομένουν οι περιορισμοί που έχουν να κάνουν με την κίνηση κεφαλαίων στο εξωτερικό, δηλαδή τη δυνατότητα κάποιος να μπορεί να μεταφέρει τα χρήματά του εκτός Ελλάδος.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Οικονομικών, η πλήρης άρση των περιορισμών θα γίνει στις αρχές του επόμενου χρόνου. Με τη χθεσινή πάντως απόφαση γίνεται ένα ακόμη βήμα για την άρση των περιορισμών που αφορούν τη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό, ενώ διευκολύνονται και οι επιχειρήσεις σε ό,τι αφορά τις συναλλαγές τους με το εξωτερικό. Συγκεκριμένα, από 1ης Οκτωβρίου:

• Επιτρέπονται χωρίς περιορισμό οι κάθε μορφής αναλήψεις μετρητών από τις τράπεζες στην Ελλάδα.

• Επιτρέπονται οι κάθε μορφής αναλήψεις μετρητών από τραπεζικά ιδρύματα ή παρόχους υπηρεσιών πληρωμών στο εξωτερικό έως του ποσού των 5.000 ευρώ.

Επίσης, με τη δημοσίευση της απόφασης:

• Αυξάνεται το ποσό μεταφοράς ευρώ ή ξένου νομίσματος στο εξωτερικό από 3.000 ευρώ σε 10.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, επιτρέπεται η μεταφορά χαρτονομισμάτων σε ευρώ ή/ και σε ξένο νόμισμα ανά φυσικό πρόσωπο και ανά ταξίδι στο εξωτερικό. Tο όριο αυτό δεν υπόκειται σε άλλους περιορισμούς, αφού κάποιος μπορεί να ταξιδεύει κάθε εβδομάδα στο εξωτερικό, μεταφέροντας σε κάθε ταξίδι 3.000 ευρώ. Να σημειωθεί ότι το όριο των χρημάτων που κάποιος μπορεί να μεταφέρει στο εξωτερικό μέσω τράπεζας ή μέσω ιδρύματος πληρωμών έχει οριστεί από την 1η Ιουλίου του 2018 στα 4.000 ευρώ.

• Διευκολύνονται και θα διεκπεραιώνονται απευθείας από το δίκτυο των υποκαταστημάτων οι συναλλαγές νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών προς το εξωτερικό στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, μέσω της αύξησης του ποσού που μπορούν να στείλουν στο εξωτερικό, από 40.000 ευρώ σε 100.000 ευρώ, για κάθε συναλλαγή ανά πελάτη και ανά ημέρα. Σημειώνεται ότι για ποσά άνω των 100.000 ευρώ και έως 700.000 ευρώ, αρμόδιες για την έγκριση των συναλλαγών είναι οι ειδικές υποεπιτροπές που έχουν συσταθεί και λειτουργούν στις τράπεζες, ενώ για συναλλαγές άνω των 700.000 ευρώ αρμόδια είναι η επιτροπή του υπουργείου Οικονομικών.

• Επιτρέπεται η μεταφορά στο εξωτερικό χρηματικών ποσών που αποτελούν κέρδη και μερίσματα προερχόμενα από κεφάλαια εξωτερικού, που επενδύονται στην Ελλάδα, έως ποσοστού 100% του επενδεδυμένου κεφαλαίου για κάθε ημερολογιακό έτος. Σημειώνεται ότι τα χρήματα που προέρχονται από το εξωτερικό μπορούν να εξαχθούν ξανά στο σύνολό τους στο εξωτερικό.

Η ελεύθερη ανάληψη μετρητών στο εσωτερικό θεωρείται ότι δεν θα προκαλέσει αναταράξεις στον βαθμό που η πλειονότητα των καταθετών δεν προσεγγίζει καν το όριο αναλήψεων των 5.000 ευρώ. Σύμφωνα με στοιχεία των τραπεζών, ο μέσος όρος ανάληψης μετρητών από τη συντριπτική πλειονότητα των καταθετών είναι κάτω από 1.000 ευρώ τον μήνα και συγκεκριμένα κοντά στα 800 ευρώ. Ετσι η πλήρης απελευθέρωση του ορίου είναι περισσότερο ένα μέτρο εντυπωσιασμού, στον βαθμό που σύμφωνα με στοιχεία από τις τράπεζες αυτοί που έχουν διαθέσιμο υπόλοιπο στον λογαριασμό τους πάνω από 2.000 ευρώ τον μήνα είναι πλέον μικρός αριθμός εργαζομένων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, η αύξηση των καταθέσεων συνεχίστηκε και τον Αύγουστο και τα υπόλοιπα που έχουν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά αυξήθηκαν κατά 1,3 δισ. ευρώ στα 131,6 δισ. ευρώ. Από αυτά τα 107,2 δισ. ευρώ είναι οι καταθέσεις που διατηρούν τα νοικοκυριά στις τράπεζες, το ύψος των οποίων αυξήθηκε κατά 795,4 εκατ. ευρώ, ενώ στα 24,3 δισ. ευρώ ανήλθαν στο τέλος Αυγούστου τα ρευστά διαθέσιμα των επιχειρήσεων, καταγράφοντας αύξηση κατά 538,8 εκατ. ευρώ. Η άνοδος των καταθέσεων συνδέεται άμεσα και με το τουριστικό ρεύμα που κορυφώθηκε τον Αύγουστο, συμβάλλοντας στην ενίσχυση των εισοδημάτων και του τζίρου των επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση η περαιτέρω ενίσχυση των καταθέσεων συνδέεται άμεσα με την άρση των capital controls, αφού είναι γνωστό ότι σημαντικό μέρος των εσόδων από τον τουρισμό παραμένει σε λογαριασμούς του εξωτερικού.