ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι παλιές αμαρτίες των ΕΛΤΑ και το παράδοξο με το «δώρο»

Οι παλιές αμαρτίες των ΕΛΤΑ και το παράδοξο με το «δώρο»

Τις πελώριες μαύρες τρύπες που προκύπτουν είτε από το βαθύ παρελθόν είτε είναι αποτέλεσμα επιλογών των πρόσφατων διοικήσεων των ΕΛΤΑ επιχειρεί να διαχειριστεί η ηγεσία της εταιρείας, η οποία αναμένει στις αρχές του 2019 τα αποτελέσματα μελέτης της PriceWaterhouseCoopers, που θα διαμορφώσει ένα πλαίσιο εξυγίανσης της εταιρείας ως μια ύστατη απόπειρα διάσωσής της.

Το ποσό που παρακράτησαν τα ΕΛΤΑ από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ (από τους συνδρομητές της ΔΕΗ που πλήρωναν λογαριασμούς στα ΕΛΤΑ) ξεπέρασε τα 21 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, από τις 8 Αυγούστου μέχρι τώρα ό,τι ποσό καταβάλλεται στα ΕΛΤΑ για την πληρωμή λογαριασμών της ΔΕΗ κατευθύνεται την επόμενη ημέρα αυτούσιο στην Επιχείρηση, ενώ κάθε μήνα μειώνεται περίπου κατά 1-1,5 εκατ. ευρώ η οφειλή των ΕΛΤΑ προς τη ΔΕΗ, που έχει μειωθεί σχεδόν στα 15 εκατ. ευρώ.

Επιπροσθέτως, η εταιρεία μετράει σήμερα σημαντική οφειλή ύψους 115 εκατ. προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από δάνειο που είχαν συνάψει τα ΕΛΤΑ με το Ταμείο πριν από επτά χρόνια. Επίσης, τα ΕΛΤΑ διατηρούν οφειλή προς την Τράπεζα Αττικής από δάνειο που μετράει πάνω από 5ετία, με ποσό το οποίο διαμορφώνεται κάτω από τα 10 εκατ. ευρώ. Αμαρτία του παρελθόντος που κουβαλάει μέχρι σήμερα ο ισολογισμός των ΕΛΤΑ αποτελεί η οφειλή της εταιρείας προς τον ΕΦΚΑ, η οποία αγγίζει περίπου τα 11 εκατ. ευρώ και αφορά κυρίως χρέη προς τον ΟΑΕΔ και άλλα μικρά ταμεία πριν από τη δημιουργία του ενιαίου Ταμείου. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη είναι δικαστική διαμάχη μεταξύ του φορέα και των ΕΛΤΑ για συμψηφισμό χρεών του ΕΦΚΑ προς τα Ταχυδρομεία, ώστε να μειωθεί η οφειλή των ΕΛΤΑ.

Ενα ακόμη παράδοξο που παρατηρείται στα ΕΛΤΑ είναι το γεγονός ότι βάσει νόμου υποχρεούνται να καταβάλλουν δώρο (13ο και 14ο μισθό) στους εργαζομένους, καθώς δεν υπάγονται στο ενιαίο μισθολόγιο. Με συμφωνία που είχε συναφθεί μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων, στο πλαίσιο μίας απόπειρας εξυγίανσης των οικονομικών της εταιρείας, οι εργαζόμενοι λάμβαναν μεν δώρο, ωστόσο επέστρεφαν στην εταιρεία ίσο ποσό από τη μισθοδοσία των μηνών κατά τους οποίους καταβαλλόταν το δώρο. Ετσι λάμβαναν μεν τυπικά δώρο οι εργαζόμενοι, αλλά όχι ουσιαστικά καθώς είχαν συμφωνήσει να συμβάλουν με αυτό τον τρόπο στην εξυγίανση της εταιρείας. Βάσει αυτής της φόρμουλας κατεβλήθη και το δώρο του Πάσχα του 2018, ενώ από το περασμένο καλοκαίρι δεν ανανεώθηκε η εν λόγω συμφωνία και έτσι οι εργαζόμενοι δεν επέστρεψαν το δώρο αδείας. Η μη σύναψη συμφωνίας συνεπάγεται ότι και το δώρο Χριστουγέννων θα καταβληθεί κανονικά, χωρίς να επιστραφεί το αντίστοιχο ποσό από τον μισθό των εργαζομένων, επιβαρύνοντας σημαντικά τη μισθολογική δαπάνη του καταχρεωμένου οργανισμού.