90 χρόνια πριν στην «Κ»…3 – 3 – 1934

ΣΤΑΒΙΣΚΥ: Η ανακριτική επιτροπή διά το σκάνδαλον Σταβίσκυ, την οποία συνέστησεν η Βουλή, επελήφθη ήδη του έργου της. Τα έγγραφα τα οποία ετέθησαν υπ’ όψει της αποτελούν ογκώδεις φακέλλους

1' 18" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΣΤΑΒΙΣΚΥ: Η ανακριτική επιτροπή διά το σκάνδαλον Σταβίσκυ, την οποία συνέστησεν η Βουλή, επελήφθη ήδη του έργου της. Τα έγγραφα τα οποία ετέθησαν υπ’ όψει της αποτελούν ογκώδεις φακέλλους. Οι φάκελλοι περιλαμβάνουν αφ’ ενός τα στελέχη των τσεκ τα οποία εξέδωσεν ο Σταβίσκυ και αφ’ ετέρου τας εκθέσεις των υπουργείων Εξωτερικών, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Οικονομικών, Εμπορίου και Τ.Τ.Τ. Τρεις αίθουσαι της Βουλής ετέθησαν εις την διάθεσιν της επιτροπής. Μία διά τας συζητήσεις, μία διά την γραμματείαν και μία διά την εξέτασιν των μαρτύρων. Τα έγγραφα φυλάσσονται εντός χρηματοκιβωτίου χάριν ασφαλείας. […] Η χήρα Σταβίσκυ [φωτ.] εκλήθη σήμερον την πρωΐαν εις την ανάκρισιν, μετά σύντομον δε εξέτασίν της υπό του ανακριτού εκρατήθη, εκδοθέντος εντάλματος συλλήψεως εναντίον της. Αγγέλλεται εξ άλλου ότι η αστυνομία κατέχει ήδη όλα τα στελέχη των επιταγών των εκδοθεισών υπό του μεγαλοαπατεώνος. Οι λόγοι οίτινες ήγαγον τον ανακριτήν εις το να διατάξη την σύλληψιν της χήρας του Σταβίσκυ είνε αφ’ ενός μεν η υπ’ αυτής απόκρυψις των στελεχών των επιταγών, αφ’ ετέρου δε η πληροφορία ότι αύτη ητοιμάζετο ν’ αναχωρήση εκ Γαλλίας.

ΑΠΕΤΡΑΠΗ: Απετράπη οριστικώς ο κίνδυνος της εισβολής της αυστριακής εθνικοσοσιαλιστικής λεγεώνος εις την Αυστρίαν, κατόπιν της παρατηρουμένης μεταβολής της στάσεως της εθνικοσοσιαλιστικής κυβερνήσεως έναντι της κυβερνήσεως Ντόλφους. Η μεταβολή αύτη θεωρείται ως ευοίωνον σύμπτωμα διά την βελτίωσιν της καταστάσεως.

ΠΡΟΤΑΣΗ: Υπό του γενικού γραμματέως του υπουργείου της Παιδείας κ. Παλαιολόγου πρόκειται να προταθή κατά το προσεχές αρχαιολογικόν Συμβούλιον όπως κατά την ενέργειαν των αρχαιολογικών ανασκαφών εις έκαστον τμήμα της Αμερικανικής ζώνης παρίσταται ανά εις Ελλην αρχαιολόγος, προκειμένου να λαμβάνη και το υπουργείον της Παιδείας γνώσιν των εκάστοτε αποκαλυπτομένων αρχαιοτήτων.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT