90 χρόνια πριν στην «Κ»…21 – 4 – 1934

90 χρόνια πριν στην «Κ»…21 – 4 – 1934

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: Το ρεπορτάζ των κινήσεων και των αφίξεων ανέφερε χθες τον κατάπλουν εις τον λιμένα της γείτονος της θαλαμηγού «Ερως», της οποίας επέβαινεν ο γνωστός ζάπλουτος βαρώνος Ρότσιλδ

1' 21" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: Το ρεπορτάζ των κινήσεων και των αφίξεων ανέφερε χθες τον κατάπλουν εις τον λιμένα της γείτονος της θαλαμηγού «Ερως», της οποίας επέβαινεν ο γνωστός ζάπλουτος βαρώνος Ρότσιλδ. Η άφιξις του πλούτου επιβαίνοντος του «Ερωτος» υπήρξε πράγματι εις από τους πλέον απροόπτους συνδυασμούς εξ αφορμής του οποίου πολλοί κατεπλάγησαν. Εν τω μεταξύ η θρυλική θαλαμηγός λικνίζεται εις τα ύδατα του Σαρωνικού ενώ οι συμπολίται θαυμάζουν, εξ αποστάσεως πάντοτε, τον πλούτον και τον «Ερωτα».

ΕΓΚΑΙΡΩΣ: Η απόφασις της αγγλικής κυβερνήσεως όπως προβή βαθμηδόν εις την ανανέωσιν του εμπορικού της στόλου επιχορηγούσα μόνον τους πλοιοκτήτας εκείνους οι οποίοι θα διέλυον τα σκάφη των αντί να τα πωλήσουν εις ξένας ναυτιλίας, στρέφεται αποκλειστικώς εναντίον της ελληνικής ναυτιλίας η οποία εχρησιμοποίει κατά κανόνα σχεδόν τα παλαιά βρεττανικά εμπορικά σκάφη με τα οποία κατόρθωνε να εμφανίζεται σοβαρός παράγων εις τον κανονισμόν των ναυτικών τιμολογίων. Εις το μέτρον τούτο δεν δυνάμεθα βεβαίως ν’ αντιτάξωμεν τίποτε, ούτε καν απλήν διαμαρτυρίαν, διότι δικαίωμα παντός κράτους είνε να κανονίζη τα καθ’ εαυτώ. Θα έπρεπεν όμως να φροντίσουν από τούδε οι ιδικοί μας ναυτιλιακοί κύκλοι να αντιμετωπίσουν εγκαίρως την κατάστασιν ίνα μη ευρεθούν μίαν ημέραν προ θυρών κεκλεισμένων.

ΠΑΓΙΩΣΙΣ: Αγγέλλεται εκ Τόκιο ότι το υπουργείον των Εξωτερικών εδημοσίευσεν επίσημον ανακοίνωσιν εν τη οποία τονίζει ότι η Ιαπωνία δεν προτίθετο ποσώς να παραιτηθεί της πολιτικής των ανοικτών θυρών εν Κίνα ούτε και να παραβιάση τας διατάξεις των διεθνών συνθηκών των αφορωσών την Κίναν και την ανεξαρτησίαν αυτής. Αντιθέτως ευνοεί την παγίωσιν της θέσεως της Κίνας και την οικονομικήν αυτής ευημερίαν, αλλ’ η παγίωσις αυτή δύναται να πραγματοποιηθεί διά μόνων των προσπαθειών της Κίνας και ουχί διά των μέτρων των ενδιαφερομένων Δυνάμεων.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT