ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μυδοκαλλιέργεια με νέους όρους

mudoklliergeia
midia-628x573

Η πρώτη περιοχή στη χώρα που η οστρακοκαλλιέργεια οργανώνεται ως προς τους βασικούς χωροταξικούς της κανόνες γίνεται η θαλάσσια περιοχή του Μακρύγιαλου Πιερίας. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η οργάνωση των 57 μονάδων που δραστηριοποιούνται τοπικά στην καλλιέργεια μυδιών θα οδηγήσει σταδιακά στη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος, στον καλύτερο έλεγχό τους και στη βελτίωση της ποιότητας του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος της περιοχής.

Η οργάνωση ιχθυοκαλλιεργειών και οστρακοκαλλιεργειών σε Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) προβλέπεται από το Ειδικό Χωροταξικό για τις Υδατοκαλλιέργειες, το οποίο θεσπίστηκε προεκλογικά το 2001, δέχθηκε δριμεία κριτική για τον τρόπο που καταρτίστηκε και, εντέλει, έχει προσβληθεί ενώπιον του ΣτΕ. Εν πάση περιπτώσει, όμως, βρίσκεται σε ισχύ και έτσι η πρώτη ΠΟΑΥ που πληροί τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού βρίσκεται στην Πιερία (το σχέδιο προεδρικού διατάγματος έχει υπογραφεί από τους συναρμόδιους υπουργούς Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης και βρίσκεται στο ΣτΕ για προδικαστικό έλεγχο).

12.085 στρέμματα

Η ΠΟΑΥ Μακρύγιαλου καλύπτει θαλάσσια έκταση 12.085 στρεμμάτων και έχει δυναμικότητα 12.000 τόνων μυδιών ετησίως. Η ΠΟΑΥ αποτελείται από τέσσερις ζώνες παραγωγής: Μεθώνης (2.755 στρ.), Μακρύγιαλου (3.795 στρ.), Κίτρους – Μακρύγιαλου (5.060 στρ.) και Αλυκών Κίτρους (475 στρ.). Τα μυδοτροφεία κατανέμονται σε αυτές τις τέσσερις περιοχές ως εξής: Μεθώνη 12 μονάδες σε 720 στρέμματα μισθωμένης θαλάσσιας έκτασης, Μακρύγιαλος 17 μονάδες σε 1.020 στρ., Κίτρος – Μακρύγιαλος 21 μονάδες σε 1.260 στρ. και Αλυκές Κίτρους 7 μονάδες σε 420 στρέμματα. Συνολικά, 57 μονάδες σε 3.420 στρέμματα.

Σε τι θα αλλάξει η μυδοκαλλιέργεια στην περιοχή μετά τη θέσπιση της ΠΟΑΥ; «Καταρχήν, οι μονάδες θα μετεγκατασταθούν σε άλλα σημεία, σε μεγαλύτερη απόσταση από τις ακτές (περίπου 2-2,5 ναυτικά μίλια έναντι ενός, κατά μέσο όρο, σήμερα)», εξηγεί στην «Κ» η κ. Πηνελόπη Βουλγαρίδη, προϊσταμένη του τμήματος Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας. «Η απομάκρυνση των μυδοτροφείων από τις ακτές εκτιμούμε ότι θα βελτιώσει την ποιότητα των μυδιών καθώς θα χωροθετηθούν πιο αραιά (καλύτερη κατανομή της τροφής, καλύτερη οξυγόνωση κ.λπ.). Επιπλέον θα μπορεί να γίνει καλύτερος έλεγχος. Την ΠΟΑΥ διαχειρίζεται ένας φορέας, στον οποίο συμμετέχουν οι μυδοκαλλιεργητές και οι τοπικές αρχές (δήμος, περιφέρεια)».

Σύμφωνα με το διάταγμα, ο φορέας διαχείρισης της περιοχής πρέπει να απασχολεί επιστημονικό προσωπικό, είναι υπεύθυνος να πραγματοποιεί έλεγχους για την ποιότητα των νερού, θα συνάψει συμφωνία με εταιρεία κοντέινερ για τη συλλογή και απομάκρυνση των απορριμμάτων των μυδοκαλλιεργειών (που σήμερα συχνά ρυπαίνουν τις παραλίες της περιοχής). Τα μύδια του Μακρύγιαλου θεωρούνται εξαιρετικής ποιότητας και το 95% της παραγωγής εξάγεται στις αγορές της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας.