ΠΡΟΣΩΠΑ

Μαυρόασπρη Ευρώπη

22s13prob

Η Ανατολική Ευρώπη του Ψυχρού Πολέμου, από την οποία προέρχονται οι περισσότερες φωτογραφίες του Κωνσταντίνου Πίττα, έχει μια στιλπνή λάμψη, εσωτερικευμένη και αμφίσημη. Μακριά από κάθε απόπειρα ανίχνευσης στοιχείων υπερρεαλιστικών ή απλώς συμβολικών, η φωτογραφική ενότητα «Εικόνες μιας άλλης Ευρώπης, 1985-1989», που θα παρουσιαστεί στο Μουσείο Μπενάκη από την ερχομένη εβδομάδα, διατηρεί συμπαγή καλλιτεχνική αυτάρκεια, και μπορεί χωρίς δυσκολία να διαβαστεί ως περιήγηση ενός βλέμματος στην Ευρώπη του Ψυχρού Πολέμου.

Ωστόσο, ο Κωνσταντίνος Πίττας, καθώς ο ίδιος φέρει ένα βαθύ μεταλλείο ταξιδιωτικών βιωμάτων, απελευθερώνει στο κοινό τις φωτογραφίες του και αποσύρεται, πλέον, αναγκαστικά από την περιφρούρησή τους. Τούτο είχε ήδη συντελεστεί με την έκδοση του λευκώματος. Αλλά, τώρα, καθώς η δική του Ευρώπη κατακτά το δημόσιο βλέμμα, η θέαση αυτού του μαυρόασπρου κόσμου ταράζει. Διασαλεύει τη σύγχρονη ρευστή εικόνα της ηπείρου και οδηγεί σε αναγκαστική στάση για αντιπαραβολή τού τότε με το τώρα. Αρχιτεκτονείται εκ νέου το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, η ίδια η έννοια της βιοποικιλότητας αλλά και της συνοχής μέσα στην ευρωπαϊκή ενδοχώρα, ιδίως στη βαθιά Ευρώπη της «Ανατολής», στην Ουγγαρία, στην Τσεχοσλοβακία (τότε), στην Πολωνία, στην Ανατολική Γερμανία. Ο Κωνσταντίνος Πίττας ίσως χωρίς να το γνώριζε τότε, όταν έχτιζε αυτό το υλικό ως νεαρός ταξιδευτής, είχε γεννήσει την προϋπόθεση για να διασωθούν τα βλέμματα εκείνα που είχε ο ίδιος συλλέξει σε μια αποσκευή μνήμης.