90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 24-5-1932

53" χρόνος ανάγνωσης

ΣΚΙΑ: Η νέα Πρωσσική Δίαιτα πρόκειται να συνέλθη σήμερον [φωτ.] διά να αναδείξη την νέαν κυβέρνησιν του κεντρικωτέρου κρατιδίου της Γερμανίας. Αφ’ ετέρου το Ράιχσταγκ μέλλει να συγκληθή την 6ην Ιουνίου διά να υποβάλη την κυβέρνησιν Μπρύνιγκ εις μίαν δοκιμήν αντιστάσεως, η οποία θα είνε αναμφιβόλως αποφασιστική. Και επάνω από τας συζητήσεις και τας ενδεχομένας αποφάσεις των δύο τούτων αντιπροσωπευτικών σωμάτων της χώρας πλανάται η διπλή σκιά της εθνικιστικής δικτατορίας και της στρατιωτικής επεμβάσεως. Πλείστα συμπτώματα καταδεικνύουν ότι η ώρα των σοβαρών αποφάσεων πλησιάζει.

ΑΝΕΦΙΚΤΟ: Η χθεσινή ημέρα κατηναλώθη εις τας ενεργείας του κ. Προέδρου της Δημοκρατίας προς την κατεύθυνσιν του σχηματισμού Οικουμενικής Κυβερνήσεως. Το ανέφικτον της πραγματοποιήσεως αυτής διεπιστώθη, όπως άλλως τε και όλα τα υπάρχοντα δεδομένα προδίκαζον.

ΜΕΤΑΘΕΣΗ: Η Κυβέρνησις της Πολωνίας απεφάσισεν όπως ελαττώση τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων κατά 9 τοις εκατόν και των στρατιωτικών κατά 8 τοις εκατόν. Της μειώσεως αυτής εξαιρούνται οι διαμένοντες εις την πρωτεύουσα δημόσιοι υπάλληλοι και αξιωματικοί. Αποτέλεσμα της αποφάσεως ταύτης ήτο, ως έπρεπε να αναμένεται, να ζητήσουν μετάθεσιν εις την πρωτεύουσαν οι περισσότεροι από τους μισθωτάς του κρατικού προϋπολογισμού…

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT