90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 25–5–1932

53" χρόνος ανάγνωσης

ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ: Θορυβώδεις σκηναί μη προοιωνίζουσαι τίποτε καλό διά το μέλλον εσημείωσαν την έναρξιν των εργασιών της νεοεκλεγείσης πρωσσικής Διαίτης ήτις έλαβε χώραν ενώπιον κοσμοβριθούς αιθούσης και θεωρείων διαρκέσασα μόνο επί ημισείαν ώραν. Ολίγον προ της ενάρξεως της συνεδριάσεως εκατόν εξήκοντα δύο εθνικισταί βουλευταί εισήλθον εις την αίθουσαν εν σώματι και κατέλαβον τας θέσεις των εις την δεξιάν πτέρυγαν αυτής.

ΠΡΟΣ ΛΥΣΗ: Η κυβερνητική κρίσις πρόκειται να λάβη την τελικήν προς την λύσιν της τροπήν την μεσημβρίαν, οπότε οι κ.κ. Καφαντάρης, Παπαναστασίου, Ζαβιτσάνος και Κονδύλης, προς τους οποίους ο κ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέθεσε κατ’ ουσίαν χθες την εσπέραν τον σχηματισμόν Κυβερνήσεως ευρέος συνασπισμού των δημοκρατικών, θ’ απαντήσουν εάν δέχωνται.

ΟΥΤΕ ΣΤΑΓΟΝΑ: Πετρέλαιον δεν υπάρχει. Ισως αυτό να μην ενδιαφέρη τους συμπολίτας των οποίων αι οικίαι και τα καταστήματα φωτίζονται με ηλεκτρικόν. Αλλ’ εις τα πτωχικά σπίτια και τα λαϊκά μαγαζάκια το ηλεκτρικόν είνε άγνωστον και το μόνον μέσον φωτισμού είνε το πετρέλαιον. Τι θα κάμουν τώρα οι πτωχοί άνθρωποι; Η κερδοσκοπία έχει επιπέση αγρία, τα καταστήματα δεν πωλούν, τα πρατήρια του μονοπωλίου δεν δίδουν ούτε σταγόνα.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT